Concessies

Vorige Omhoog Volgende

 

Niet alle gemeenten werken met concessies. De begraving, uitstrooiing of bijzetting is gratis in die gemeenten.

Zonder concessie (gratis): De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn of de bijzetting ervan in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats is gratis voor de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van die gemeente en voor de personen die overleden zijn op het grondgebied van die gemeente. Dit geldt eveneens voor de uitstrooiing van de as. Na verloop van 10 jaar is de gemeente gemachtigd om deze grafperken te ruimen. De gemeente moet gedurende één jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering uithangen aan de ingang van de begraafplaats en aan de te ruimen graven. De gemeente mag dan binnen de omheining van de begraafplaats een nieuwe bestemming van de resten bepalen, ongeacht de inhoud van de laatste wilsbeschikking inzake de lijkbezorging. Meestal kan na het verstrijken van die 10 jaar nog een grafconcessie genomen worden.

Met concessie: Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen concessies in volle grond,  voor grafkelders en voor urnenbewaarplaatsen. Een consessie wordt toegekend voor een bepaalde duur met een minimumduur die verschilt per gemeente. Afhankelijk van de gemeente kan de prijs ook verschillen voor inwoners, niet-inwoners en gewezen inwoners van de gemeente. De concessie wordt volledig betaald bij aanvang en gaat in vanaf het moment van begraving.

Grafconcessies kunnen betrekking hebben op:

een perceel grond voor één persoon of familieconcessie

een grafkelder (bestaat niet in elke gemeente).

een cel in een columbarium

een grafkelder voor urnen

Wij contacteren de gemeente voor de juiste regelgeving.

 

© Begrafenissen Jef Sneyders  -  Beekakkersstraat 17, B-2340 Beerse, tel.: 014/61.12.56, e-mail: jef.sneyders@skynet.be