Aangifte van overlijden

Omhoog Volgende

De begrafenisondernemer geeft het overlijden aan bij de dienst "Burgerlijke stand" van de gemeente waar het overlijden plaats vond. Dit dient best zo spoedig mogelijk na het overlijden te gebeuren.

Benodigde documenten:

"aangifte van overlijden" opgemaakt door de dokter die het overlijden heeft vastgesteld.

"identiteitskaart" en indien van toepassing "trouwboekje" en "rijbewijs" van de overledene.

"aanvraag tot crematie" Indien nodig .

Enkel bij crematie: een bewijs van de dokter die het overlijden heeft vastgesteld, dat er geen tekenen van gewelddadige of verdachte dood zijn.

De dienst "Burgerlijke stand" maakt de overlijdensakte op en levert de nodige overlijdensattesten af voor de werkgever, mutualiteiten, notaris, financiŽle instelling en andere instellingen die erom vragen.

Indien er minderjarige kinderen zijn in het gezin van de overledene, verwittigt het gemeentebestuur de vrederechter.

Indien de begrafenis of de crematie buiten de gemeente plaatsvindt, moet een toelating van de gemeente waar de begraving of crematie gebeurt voorgelegd worden.

We regelen natuurlijk ook bijkomende formaliteiten in geval van:

overlijden in het buitenland.

zelfdoding.

verdacht of geweldadig overlijden.

 

© Begrafenissen Jef Sneyders  -  Beekakkersstraat 17, B-2340 Beerse, tel.: 014/61.12.56, e-mail: jef.sneyders@skynet.be