Productie

Ingave van de kasttypen wordt grafisch ondersteund. De ingegeven waarden van de offerte kunnen worden opgeroepen en gekorrigeerd.  Doordat de ingave onmiddellijk wordt weergegeven zorgt deze visuele controle voor de snelst mogelijke ingave van kasten, wanden, enz.  Ook de keuze van de gebruikte materialen kan eenvoudig worden aangepast. Verschillende opdrachten kunnen gegroepeerd worden, dit met behoud van de referentie van de oorspronkelijke opdrachten.

Met WiDooCa kunnen verschillende productie- en bestellijsten zoals zaaglijst, kantenlijst, boorlijst, platenlijst, werkbon, DXF uitgave van de boorschemaís, ...  afgedrukt worden.
WiDooCa is een kastenprogramma dat u toelaat op eenvoudige wijze uw prijsberekening, voorcalculatie en productievoorbereiding uit te voeren.
MODULE  KASTEN
Bijzondere specificaties

Link met optimalisatie
Deze module laat u toe de berekende maten van de plaatdelen door te sturen naar een
optimalisatiepakket zoals
Windec.

Link met ForthCAD
Om de ingave nog te versnellen is een link tussen WiDooCa en ForthCAD gemaakt.
De getekende kasten in het presentatiepakket worden automatisch prijs- en productietechnisch berekend.
De gecalculeerde prijs- en productiegegevens staan zo op een snelle en efficiŽnte manier ter beschikking voor verdere verwerking en/of uitvoering binnen het bedrijf.

Combinaties

Mogelijkheid tot het berekenen van combinaties zoals laden en binnenafwerking.
Prijskalkulatie

Door gebruik te maken van samengestelde artikelen (onbeperkt aantal niveaus) kan ieder onderdeel tot in de kleinste details worden berekend voor een nauwkeurig bestek.
De berekening kan op verschillende, door de gebruiker zelf te bepalen, wijzen gebeuren:
  -> vertrekkende van de verschillende eenheidsprijzen voor materiaal zoals platen en kantenband, werktijden (kostenplaatsen), beslag, artikelen, ...
  -> vertrekkende van tarieftabellen. Zo zijn meerdere prijscategoriŽn mogelijk. Deze kunnen worden ingelezen vanuit vb. Excel. Het gebruik van deze methode laat u toe op zeer snelle wijze varianten te berekenen in verschillende uitvoeringen.

Bovenstaande methoden kunnen gemengd worden gebruikt. De tarieven kunnen ook door het programma worden berekend. Manuele aanpassing van de prijzen of van de BTW tarieven is zonder meer mogelijk.

Bij het afdrukken van prijsofferte, leveringsbon en factuur kunnen de begeleidende teksten vrij worden aangemaakt en/of geselecteerd. Ze kunnen worden afgedrukt mťt of zonder detailprijzen, tekeningen, grafische hoofding. De tekeningen worden op schaal weergegeven en kunnen als bijlage afgedrukt worden.
WiDooCa kreeg een grondige facelift in de versie 11

De krachtige prijsberekening die WiDooCa reeds had is nu nog vollediger. Alle prijsdetails worden getoond en kunnen gebruikt worden voor uw nacalculatie, prijscontrole,...

Onbeperkt aantal variabelen. Waar je vroeger beperkt was tot de vrije nummers voor het creŽren van variabelen ben je nu enkel nog beperkt tot je eigen creativiteit. Geef de variabele een unieke, duidelijke naam en je bent vertrokken.

Mogelijkheid tot aanmaken gepersonaliseerde macro voor het instellen van de opdrachtparameters (materialen, kanten, spelingen,...).

Controle op unieke opdrachtnaam.

Nieuwe mogelijkheden en verbeterde 3D Rendering:
o Weergave onderdelen met Texturen
o Afzonderlijke kleur/textuur weergave voor alle vlakken van een onderdeel (plaatmateriaal, kantafwerking)
o Instelbare transparantie en grijswaarde
o Weergave assenkruis
o Instelbare lijndikte
o Weergave van spot in 3D (Aanduiding locatie, Aanduiding onderdeel met benaming van de kanten)
o Platen met schuine kanten, radius op een kant van een plaat
o Explode weergave, alle onderdelen worden naar buiten geduwd zodat CNC-bewerkingen zichtbaar worden.

Positionering modules in de ruimte (met bewaren van de posities) via ForthCAD

Productievoorbereiding over de verschillende modules uit. CNC-Bewerkingen van ťťn module kunnen bewerkingen genereren op andere modules. Dit kan ondermeer gebruikt worden voor aanbouwkasten, ladeblokken in dressingkasten,...
weldra release WiDooCa versie 12  = CAM op zijn best
CD Technologies bvba