MODULE  RAMEN
Produktie

Ingave van de raamtypen wordt grafisch ondersteund. Dankzij deze visuele controle kan ook een niet-schrijnwerker makkelijk en snel een ingave van ramen uitvoeren. De ingegeven waarden van de offerte kunnen worden opgeroepen en gekorrigeerd.  De sekties van de profielen kunnen eenvoudig worden aangepast. Verschillende opdrachten kunnen gegroepeerd worden, dit met behoud van de referentie van de oorspronkelijke opdrachten.

Met het produktieprogramma kunnen verschillende produktie- en bestellijsten (afkortlijst, profiellijst, kruishoutlijst, werkbon, glasbestelling, ...) afgedrukt worden.
WiDooCa is een raamprogramma waarbij de prijsberekening, voorcalculatie, productievoorbereiding, besteldocumenten en CNC-sturing maar enkele troeven zijn.
Door gebruik te maken van samengestelde artikelen (onbeperkt aantal niveaus) kan ieder onderdeel tot in de kleinste details worden berekend voor een nauwkeurig bestek.
Bijzondere specificaties

Beslag: deze module laat u toe gedetailleerde gegevens te bekomen ivm het beslag per raam, beslag per opdracht of raampomplijst (kniplengte van de raampompen en scharen).

Combinatie ramen: deze module maakt de berekeningen voor de complexere raamgehelen dmv vraag en antwoord.

Schuine ramen: deze module laat de berekening toe van schuine ramen. De precisie van de berekening wordt door de gebruiker bepaald en kan gaan tot 1/10 mm. Profielmaten, glasmaten, ... zijn in een minimum van tijd berekend en uitgeprint.
Prijskalkulatie

De berekening kan op verschillende, door de gebruiker zelf te bepalen, wijzen gebeuren:
-> vertrekkende van de verschillende eenheidsprijzen voor materiaal zoals hout of PVC, werktijden (kostenplaatsen), beslag, glas,...
-> vertrekkende van tarieftabellen. Ze kunnen tot 4 prijzen per cel bevatten. Deze kunnen worden ingelezen van populaire programma's zoals Excel. Met het gebruik van deze methode kan u op zeer snelle wijze varianten berekenen voor hout, PVC, aluminium.

Bovenstaande methoden kunnen gemengd worden gebruikt. De tarieven kunnen ook door het programma worden berekend.
Manuele aanpassing van de prijzen of van de BTW tarieven is zonder meer mogelijk.

Bij het afdrukken van prijsofferte, leveringsbon en faktuur kunnen de begeleidende teksten vrij worden aangemaakt en/of geselekteerd. Ze kunnen worden afgedrukt met of zonder detailprijzen, tekeningen, grafische hoofding. De tekeningen worden op schaal weergegeven en kunnen als bijlage afgedrukt worden.

CD Technologies bvba