Home
Gevel
Ontwerpen
Hoofdaltaar
Koepel
Klokken
Biechtstoelen
Communiebank
Preekstoel(en)
Kruisweg
Kapel H.Kruis
Kapel St-Anna
Altaar St-Jozef
Altaar St-Michiel
Beelden
Ori�ntatie
KIK
Relicten
Extra:
Franse Revolutie, de ontruiming van de kerk...
Franse Revolutie, de tempel in de Leuvense St-Michielskerk
Ridders en prinsen te Neerwaver, een verdwenen schilderij...
 
 
Nieuw
St-Jan Nepomuk
 
Schilderij St-Michiel door DAELS
Schilderij St-Michiel door DAELS
Sint Michielskerk

 Wintertijd in Leuven ...
introduceerde de voorbije winter (Un)Holy Light, een nieuw lichtkunstparcours dat plaatsvond van 14 tot 21 december. De Sint-Michielskerk, Sint-Antoniuskapel en Zwartzusterskapel vormden het decor van een kunstzinnig lichtspel. Diverse lokale talenten en een gerenommeerd internationaal kunstenaarsduo waren er aan het werk.
In de Sint-Michielskerk was er werk te zien van laatstgenoemde, Club Efemeer. In eerste instantie zien we een simpele lichtstreep die via een komplexe machinerie uit de koepel van de kerk naar beneden valt. Een minimalistische efemeer, een object dat kortstondig en subtiel evolueert in de gewijde stilte van de ruimtelijke orgelmuziek die als geheel de bijzondere architectuur extra accentueert.

De enorme levende lichtzuil die vanuit het zwerk de aarde bereikt doet me tevens denken aan het visioen van Jakob in de oude bijbelse stad Luz. Hij zag een bovennatuurlijke ladder die op aarde stond en waarvan de top tot ver in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Tijdens de ontmoeting die Jakob met Jaweh had beloofde Jaweh hem en zijn nageslacht het beloofde land en alle bescherming. Wakker geworden riep Jakob: “Waarlijk Jaweh is op deze plaats en ik wist het niet!”. Bevreesd voegde hij er aan toe: “Ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet anders zijn dan Betel, het huis van God en de poort van de hemel”. (Gen.28, 12-19)
Hieronder een sfeerbeeld. De foto's werden gemaakt door mijn zus Christiane tijdens de betreffende winteravond.

IMG_2700c-web.jpg
IMG_2722c_IP-web.jpg
IMG_2726-web.jpg
IMG_2731c_IP-web.jpg
IMG_2737c-web.jpg
IMG_2783c-web.jpg
IMG_2785c_IP-web.jpg
IMG_2823c_IP-web.jpg
IMG_2830c_IP-web.jpg


   De laatste parochianen in aanbidding voor... ja voor wat eigenlijk?

Deze St.-Michielskerk was vroeger de collegekerk van de Leuvense jezuïeten en gewijd aan O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Samen met de jezuïetenkerken van Brugge, Namen, Brussel en Luik vormde ze de groep van Belgische basilikale barokkerken. Uniek in de wereld. Jammer genoeg zijn alleen Leuven, Brugge en Namen overgebleven. En ze zijn niet ongehavend door de eeuwen geraakt. De St.-Michielskerk is de jongste en de grootste. Ook de enige waar geen toren voorzien werd maar een indrukwekkende koepel in combinatie met een volwaardige  kruisbeuk. De hoogte van 45 m van vloerniveau tot kruistop komt trouwens  precies overeen met de totale hoogte van de oorspronkelijke koepel. 

 

Toen het concept van de kerk gewijzigd werd, bouwde men een veel grotere kerk. Toen ontwierp pater Hesius een nieuwe koepel. Nog hoger zou de campanile zich verheffen tot de kruistop een hoogte van bijna 60 m bereikte. Helaas kon ook deze koepel niet gebouwd worden. Daarvoor was de constructie dan weer niet stevig genoeg...

Verder lezen over de koepel: hier klikken...

klik op de nummers voor de schermen  >>>

of klik op de foto's voor een rondgang langs de fries >>>

hoofdaltaar altaar St.-Jozef biechtstoelen biechtstoelen koepel communiebank preekstoel kapel St.-Anna schilderij Nepomucene kapel H.Kruis altaar St.-Michiel ori�ntatie gevel kruisweg kruisweg nartex middenbeuk noord 1 middenbeuk noord 2 transept noord 1 transept noord 2 transept noord 3 koor noord 1 middenbeuk zuid 2 middenbeuk zuid 1 transept zuid 3 transept zuid 2 transept zuid 1 koor zuid 1

Deze kerk als geheel fascineert me reeds jaren. Dit komt ten dele doordat ik er sinds '68 misdienaar was. In het laatste jaar basisonderwijs van het St.-Pieterscollege ging ik me door de begeestering van de meester geschiedenis interesseren in de 

lokale geschiedenis. Het beroemde boekje "Lokale Aanknopingspunten bij de geschiedenis van Belgi�" van Laurent Bertmans (leraar SPC)was daarbij van onschatbare waarde. En toen kwam ook de fotoclub en het zelf maken van foto's. Dat was totale fascinatie en geheimzinnigheid. Dikwijls met mooie resultaten en prijzen bij fotowedstrijden. Pas in '73, toen we hielpen om de communiebank te poetsen, vond ik dat het wel mooi zou zijn om daar ook eens foto's van te maken. En daarna van de biechtstoelen, en dan hier en dan daar� Het was absoluut niet simpel. Maar toch.

* * *

De jezuïeten hebben toen alleszins hun doel bereikt door hun nieuwe kerk de hele stad en wijde omgeving te laten overheersen. Dat zien we nu nog, hoewel de skyline elke dag hoger en hoger wordt en wijde vergezichten langzaam versmoord geraken in hoogbouw. Toch valt het me op in de trein van Brussel dat deze kerk plots immens hoog boven de staduitspringt en torenhoog uitsteekt alsof ze op een grote heuvel gebouwd is. Men kan zelfs het zonlicht zien dat door de bovenramen in de kerk valt. Toch weet ik dat ze alleen maar op het hoogste punt van de stad staat en dat zelfs het stadhuis en de St.-Pieterskerk niet meer zichtbaar zijn...

* * *

Hoe kom ik nu tot deze website? Wel het hoofdaltaar (<< klik voor meer info) heeft me altijd een beetje verontrust in zijn huidige vorm. Begin 2010 ben ik dan ook in het zo vrij geweest om een aantal gegevens bij elkaar te brengen op een webpagina. Al bij al is dat dan uitgegroeid tot een uitgebreidere verzameling met foto's en aanvullende informatie. Het is niet de bedoeling om reeds bekende gegevens eens te herkauwen en op een websiteje te gooien. Verre van. Drijfveer was om te pogen in de wereld van deze van het rijke Roomse leven getuigende parochiekerk de geest van de oorspronkelijke bouwers, de jezuïeten, terug te vinden. Dit lukt wellicht een beetje maar we kunnen ons toch wel beter voorstellen hoe het vroeger was. En, een reden te meer om zoveel mogelijk beelden en informatie te bewaren en te koesteren.
Momenteel zal de bezoeker zich wellicht verbazen dat de kerk naast het hoofdaltaar ook nog 4 zijaltaren heeft. Die staan daar natuurlijk niet voor niets en ze konden inderdaad nog simultaan gebruikt worden ook, zelfs op weekdagen. In Leuven waren er immers zeer veel geestelijken - onderpastoors, professoren, leraren, kloosterlingen - die dagelijks hun mis moeste lezen al dan niet met misdienaars en gelovigen. En dit schijnt zelfs nog het geval geweest te zijn in de (vroege) jaren 60... Het is een beetje te vergelijken met het funktioneren van de zijkapellen in gotische kerken die dan eigendom waren van families, gilden of ambachten.

Mooi vond ik de teksten uit de Franse Revolutie die over het lot van de St-Michielskerk handelen. Je kan ze vinden door de klikken op de knoppen links, "Franse Rev-Tekst1" en "Franse Rev-Tekst2". Bij mijn weten werden ze nog niet in deze vorm gepubliceerd... De harde realiteit en het prachtige bewijs dat er wel degelijk ooit 4 marmeren altaren in de kerk waren.

 

             Artist Impression Guido 2011

"ADEX YG PASTOREM XALTIS * QUID MICHA"

* * *

Ook heb ik me altijd verwonderd dat de kerk geen magnifieke toren had, zoals Averbode, Grimbergen, Park, of Scherpenheuvel...    Verder lezen over de toren: hier klikken...
 

 

 

Kerk en hal
Van op de Keizersberg gezien heeft de kruisbeuk van de St-Michielskerk een merkwaardig effekt op de universiteitshal. Het lijkt alsof er een torentje bovenop staat. Dit beeld vinden we reeds terug op een aantal postkaarten uit de vorige eeuw toen het landschap nog open en vrij was. Hieronder een zeer recente foto.

 

Mogelijk werd architect Joris Nempe hierdoor geïnspireerd toen hij rond  1680 een plan maakte voor de barokke verbouwing van de romaanse universiteitshal. Onderaan het plan staan de datums: lakenhal 1317, universiteitshal sinds 1426. Zoals tot in augustus 1914 het geval, bevindt de bibliotheek zich achter de 3 ramen op de 2e verdieping. Dit plan werd niet uitgevoerd, maar wel werd het eenvoudigere koncept van hofarchitect Vincent Anthony gerealiseerd dat we nu kennen. De toren werd daarbij weggelaten maar hij zal terugkeren in de nieuwe bibliotheek op Laduze.

Op de foto links is ook duidelijk te zien hoe de hoogbouw in de stad het panorama geleidelijk aan opslokt. Na lang zoeken bleek de mastodont, het zwarte beest naast de St-Michielskerk, te behoren bij het nieuwbouwcomplex Hogeheuvelinstituut op enkele tellen van de kerk. 

 MEER LINKS ...

HAGOK Jaargang 28, nr.3 (nov. 2013), blz. 228-242Artikel preekstoel Tildonk

Over Hakendover

Website paardenprocessie Hakendover

Bronzen vrouw zag hoe in gewelven verbleekte gebeden opfleuren.Deze bronzen vrouw ziet niet hoe in gewelven verbleekte gebeden opfleuren..... een mooi gedicht van Mark Meekers.

Een verdrietige waarheid - 1

Een verdrietige waarheid - 2

Een parti�le verdrietige waarheid

 


voor haar en wie het begrijpt...

 

   


   

                                 

** Bij vragen of opmerkingen mag u me altijd mailen:

Copyright © 2010-2020 Guido Abts - Alle rechten voorbehouden.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4/8/2020

sitadra386@yahoo.com
Picture conversion by IrfanView