Betaalt u veel VMM heffing voor uw afvalwater ?
Wij kunnen op uw riolering een biofilter bijplaatsen waarvan het effluent voldoet voor lozing op oppervlaktewaters = geen heffing.Jan Sterckx, Kim's chocolates, Aarschot/Tienen
Water- en luchtzuivering voor KMO,industrie, voedingsnijverheid, landbouw, mestverwerking, R.W.Z.I, met behulp van biofilters en biofermentoren.
Boven- of ondergronds, compact of uitgebreid, uitvoering als container / biofermentor of in beton of kunststof.

Een innovatieve toepassing voor in situ compostering en vergisting van biomassa en biowaste. Eveneens een 100% verwijdering van zware metalen, PAK's, VOCL en minerale oliŽn.

Zowel aŽrobe als anaŽrobe afvalwater-verwerking is mogelijk. Bij anaŽrobe slibvergisting zijn er verschillende processen nodig om een transformatie te bekomen van complexe macromoleculen,aanwezig in het afvalwater tot biogas. De methaangisting is een complex proces dat enkel optreedt onder strikt anaŽrobe (<-200mV) omstandigheden en is afhankelijk van de gecoŲrdineerde activiteit van specifieke microbiŽle populaties die verantwoordelijk zijn voor de verschillende stappen in het proces:
Macromoleculen (polysacchariden,proteÔnen,vetten) worden door HYDROLYSE omgezet in opgeloste monomeren (suikers,aminozuren,lange vetzuurketens,glycerol) door ACIDOGENESE in secundaire metabolieten (vluchtige vetzuren,alcoholen,H2,CO2 en tenslotte door METHANOGENESE in CH4 + CO2

Zet uw afvalstroom om in secundaire grondstof, maak van een kostenfactor een opbrengst !

Bel voor meer info naar 089/305462.
Wolfsberg cvoha
Bergbeemdstraat 54
3600 GENK

Wij komen vrijblijvend langs voor een probleemanalyse en een directe biofilter oplossing, rekeninghoudend met bewerkings- en verwerkingsmethodieken, de toepassing van vergunningsvoorschriften en de milieuwetgeving.
Klik voor analyseresultaten influent / effluent van concrete toepassingen in:    industrie    zware industrie    voedingsnijverheid


e-mail: info@biofilter.be


BIOFILTER:    Een product van:   Wolfsberg cvoa , phone +32 (0)89 305462     voor meer info over ons:  www.wolfsberg.be  www.serex.be  www.kokosfilter.be