CONGRES HFDV 2015

in te zenden voor 27 november 2015

Deelnemer 1: Naam+voornaam Functie
Deelnemer 2: Naam+voornaam Functie
Deelnemer 3: Naam+voornaam Functie
Deelnemer 4: Naam+voornaam Functie
Naam van de Instelling/Vereniging
Adres (straat+nr)
Postcode    Gemeente
E-mail
neemt deel met personen aan de studiedag:

"INFRASTRUCTUUR IN DE ZORG"

en stort x €60 per persoon (ALLEEN voor HFDV-leden)
en stort x €90 per persoon (voor deelnemers uit de non-profitsector)
en stort x €160 per persoon (voor deelnemers uit de profitsector)
zijnde de totale som van €
op rekeningnummer 068-2397943-33
of vanuit het buitenland IBAN: BE79 0682 3979 4333 en BIC: GKCCBEBB

met vermelding in de omschrijving van naam van de instelling en de naam per deelnemer.

wenst u een factuur ? (enkel aankruisen indien u een factuur wenst) - zoja, vermeld hier het BTW nummer ---