Het COACHEN in de voorhoede van professionele ontwikkeling

 
 
 
 
 
 

Zoals sportlui van hoog niveau, worden leidinggevende kaders van een onderneming uitgenodigd om, ook zij, belang te hechten aan de diensten van een persoonlijke trainer.

Geen topatleet zou er aan denken om het te stellen zonder de diensten van een professioneel trainer. De trainer verhoogt de kracht van de concentratie van de atleet, verscherpt zijn aandacht. Hij brengt hem de nodige structuren bij en het permanente besef van zijn verantwoordelijkheden die hem voorbereiden op winnen of verliezen, om de gouden medaille al dan niet in de wacht te slepen.

Toonaangevende stemmen laten tegenwoordig van zich horen - in Newsweek, Money Magazine of The Wall Street Journal - om leidinggevende kaders van een onderneming, ook zij, aan te sporen belang te hechten aan de diensten van een persoonlijke coach. En "coaching" kondigt zich aan als een nieuw beroep, in snelle groei, in de voorhoede van wat zich vandaag de dag aanbiedt op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Maar waarom ?

We hebben allemaal een grote behoefte om te groeien, om ons te ontwikkelen en onze capaciteiten permanent te verwezenlijken. Kort gezegd, het is niets meer en niets minder dan de gouden medaille die we ambiëren in het spel van het leven.

En als leidinggevende kaders op hun beurt een professionele coach onder de arm willen nemen, is dat precies omdat dat beantwoordt aan de prestatiebehoeften van onze tijd, dat ze zich niet met minder tevreden zouden kunnen stellen.

De competentie van de manager ontwikkelen om te beslissen wat hij verlangt

 

Het werk van een coach is om de atleet verder dan zijn gewone mogelijkheden te duwen, opdat het beste in hem naar boven komt. In het coachingproces, toegepast op de zakenman, gaat het erom zijn competentie te ontwikkelen om te beslissen wat hij verlangt, om geconcentreerd te blijven op zijn visie en zijn missie in de onderneming, om zijn eigen evenwicht te vinden en dus zichzelf volledig te realiseren.

Een persoonlijke coach helpt zijn cliënt om:

 

  • zijn doelen te bepalen en te bereiken
  • zijn productiviteit te verhogen
  • zijn actieplannen en strategieën te ontvouwen
  • obstakels te omzeilen of uit te schakelen
  • zijn concentratievermogen te behouden
  • noodzakelijke overgangen te bewerkstelligen
  • zijn problemen op te lossen
  • zijn leven in evenwicht te houden
  • het coachingproces te waarderen

De relatie tussen coach en cliënt

 

De relatie tussen coach en cliënt bestaat erin om een bondgenootschap te ontwikkelen. Samen gaan ze de structuren bepalen die de cliënt - de "speler" - zullen ondersteunen terwijl deze verder gaat naar zijn doel.

De coach moet de "speler" informeren over de manier waarop hij te werk wil gaan: welke regels hij wil opstellen, welke gewoontes ontwikkeld zullen worden om de training van de speler aan te moedigen.

Maar het is de speler die op het veld staat, - de coach blijft op de bank. Enkel de speler is bevoegd om te handelen.

Het is de speler die zal bepalen, samen met zijn coach, in welk kader en met welke methode hij geïnformeerd wenst te worden over de vooruitgang naar zijn doel, een methode die hem verantwoordelijk maakt voor zijn eigen vorderingen.

Het is niet de coach die bepaalt hoe de dingen moeten zijn, maar hij is er om de speler te helpen duidelijk te stellen "wie hij is" en wat hij verlangt in de toekomst. "Hoe" hij moet gaan van de huidige toestand naar de toekomstige toestand, is niet bepaald door de coach.

Het is de speler die de antwoorden heeft. Het is de speler die het spel bepaalt en de regels en strategieën creëert, de coach helpt hem om de juiste koers te houden.

Hoe gaat dit te werk?

 

Een coachingrelatie begint met een onderhoud van ongeveer twee tot drie uur, tijdens hetwelk de coach de nodige informatie verzamelt over de speler, die bepaalt wat precies zijn behoefte is. De doelen en de prioriteiten zijn herkend en bepaald, de strategieën besproken en de acties vastgelegd.

Na dit eerste onderhoud, worden de vorderingen op belangrijke punten die zich aandienen, behandeld tijdens een wekelijks onderhoud, vaak per telefoon, zoniet tijdens een persoonlijke ontmoeting, al naargelang de behoefte.

In elk geval blijft de coach volledig ter beschikking van zijn "speler" om hem te helpen zijn specifieke problemen die boven zouden komen, te behandelen, om de aanmoedigende vorderingen te bespreken die hij in de loop van de week zal hebben bemerkt !

Interesse? Contacteer Debora Schnitzer

Coaching academie

 

een diepgaand onderwijs gebaseerd op de allerlaatste technieken, of wat is werkelijk Coaching (momenteel alleen in het Frans).

International Mozaïk Bruxelles opening op 12 November 2002.

   
 
       
   
home page
 
 
      Feux d'Opale asbl  -   Opaalvuur vzw          
Debora Schnitzer
39, Fazantenlaan - 3090 Overijse - Belgique
TEL - FAX : 32 (0)2 688 23 11
created and developed by Véronique Gilman   -  last update 6/03/03