June 1998

L A B O R A T O R I U M - V O O R - P S Y C H O L O G I E

Home page of the psychological Laboratory


Deze bladzijde geeft een overzicht van de activiteiten aan het Laboratorium voor Psychologie te Leuven.

Een eerste reeks studies betrof de godsdienstpsychologie:

de Bijbel, Jesus van Nazareth, Jezu´eten, Jehova's Getuigen, het Testimonium Flavianum, het Beest 666 uit de Apocalyps, het Protevangelium Jacobi, het raadsel van de Apocalyps, de ziekte van Mohammed, de psychopathologie van de duivel.

Een tweede reeks van studies betrof de intelligentie en de hoogbegaafdheid: de studie van de informatieverwerking door de perceptie van de tijd.

Een derde reeks studies betrof de akoestische perceptie en de invloed van geluidshinder en trillingen op de gezondheid van de mens.

Een vierde reeks betrof de studie van stress en tremor, en de bijeffecten van de neuroleptica op de psychomotoriek, microvibratie van de huid.

Een vijfde reeks betrof de psychologie van het recht en het gerecht.

Tenslotte psychotherapie en counseling, psychopathologie.
Persoonlijke webpagina

 

Send e-mail to herman somers