Deze webpagina is op 1 september van het net gehaald. Een andere kwam in de plaats.

Van harte dank aan de velle bezoekers: op 1 september 2013 waren er dat 234.200!




Jong Dierendag en Studiedag West Vlaanderen 2013.

Inschrijflijsten, tentoonstellingsreglement en hoe in te schrijven:
Surf naar: Elithea.be of klik hier - registreren (gratis) - aanmelden - klik op internet