De meest recente info vind u nu op http://lubbeek.cdenv.be 

Schrijf je in op onze persberichten en ontvang al onze info in je mailbox

E-mail:

 

Agenda commissie cultuur van dinsdag 17 mei 2005

Agenda commissie financiën van dinsdag 17 mei 2005

Agenda commissie grondgebonden materies van dinsdag 17 mei 2005

CD&V Lubbeek gastheer voor het arrocongres

Dinsdag 3 mei verzamelen CD&V-Leden en congresgangers in het Parochiecentrum van Linden. We beraden ons er over de teksten voor het gezinscongres van 28 mei. Meer info op http://www.cdenv.be/welgezind  

Meer Respect ... voor de zwakke weggebruiker

Nu zaterdag 30 april en zondag 1 mei kadert CD&V haar plaatselijke werking in het thema RESPECT.  In Lubbeek heeft de afdeling respect voor de zwakke weggebruiker in de kijker geplaatst.  In Lubbeek is er immers nog heel wat werk aan de winkel.  Er ontbreken nog te veel fietspaden, en de voetganger krijgt ook niet overal de plaats die hij verdient.  Eén van dergelijke knelpunten is het ontbreken van een zebrapad op de N2 , ter hoogte van PBE - aan het kruispunt Diestsesteenweg / Staatsbaan met Pleinstraat-Lindestraat.  Zaterdag 30 april hebben leden van CD&V daar actie gevoerd. 

 

Agenda gemeenteraad van 27 april 2005

STAND VAN ZAKEN HERINRICHTING JEUGDSQUARE LINDEN

Verkiezingscampagne van toenmalig 1ste schepen Vranckx kost de gemeenschap 5 jaar later nog eens 4000 €.
De Burgemeester Vranckx geconfronteerd met kritische vragen vanuit de oppositie kiest voor de vlucht vooruit en doet nieuwe (dezelfde) beloftes over de jeugdsquare.  lees verder

Oppositie wordt in haar rol gefnuikt door Burgemeester Vranckx

Op de jongste gemeenteraad (24/11) werd (nogmaals) geďllustreerd dat het in Lubbeek moeilijk valt voor de meerderheid om met oppositie om te gaan.

Na een incident op de vorige gemeenteraad zette raadslid Van Oyenbrugge een punt op de agenda van de raad waarin hij vroeg om de stand van zaken toe te lichten van verschillende geplande investeringen. De Burgemeester stelde dat er schriftelijk zou geantwoord worden en dat de vraag niet begrijpbaar was opgesteld, alhoewel de geplande investeringen letterlijk uit de begroting werden geciteerd. De burgemeester had dit allicht uit het oog verloren... lees verder

JO VANDEURZEN NIEUWE VOORZITTER CD&V
29/10/2004

Jo Vandeurzen is de nieuwe voorzitter van CD&V. Hij werd verkozen met 21.528 stemmen (53,82%) van de stemmen. Pieter De Crem haalde 14.125 stemmen (35,31%), terwijl 4.348 leden (10,87%) hun stem aan Karel Van Butsel toevertrouwden. Pieter en karel feliciteerden als eersten Jo Vandeurzen met zijn verkiezing. Dat gebeurde vrijdagavond in een hartelijke sfeer in het Brusselse gemeenschapscentrum De Markten.

40.001 leden brachten de voorbije weken hun stem uit. 23.314 deden dat per brief, 2.546 per sms, 2.368 per telefoon en 11.773 via het internet. Jo Vandeurzen had meteen een woordje van dank en waardering in petto voor zijn twee tegenstrevers. Niemand is erin geslaagd de drie tegen elkaar in het harnas te jagen. Een verkiezingscampagne kan sereen en hoffelijk verlopen, dat hebben de drie CD&V'ers bewezen.

Vandeurzen gaat nu aan de slag voor een termijn van drie jaar. Zijn eerste uitdaging? CD&V klaarstomen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006.

 

Agenda gemeenteraad van 27 oktober

 

Aan alles komt eind. Zo ook aan de verkiezingsperiode. Met blijvend enthousiasme hebben de kandidaten en hun achterban zich ingezet. Het was een periode waar ze op de steun van heel wat mensen konden rekenen. Onze dank gaat uit naar iedereen die het mogelijk gemaakt heeft een geslaagde campagne te voeren. Ook onze kiezers willen we hartelijk bedanken. Zonder hen hadden we dit resultaat niet behaald. Wij hebben uw vertrouwen gekregen om meer respect in Vlaanderen te brengen. Wij zullen u niet teleurstellen.

 

Verkiezingen op 13 juni :

Jacques Van Outryve is onze Lubbeekse kandidaat op de 4de plaats Europees Parlement

E-mail: jacques@van-outryve.be
Webstek: http://www.van-outryve.be

Lijst Vlaams Brabant

Effectieven

1. Eric Van Rompuy 35.649
2. Tom Dehaene 44.317
3. Trees Merckx - Van Goey 19.084
4. Jan Laurys 12.281
5. Mark Demesmaeker (N-VA) 29.248
6. Karin Brouwers 9.438
7. Anne Sobrie 7.187
8. Jaak Geens 4.865
9. Trui Olbrechts 5.838
10. Els Demol (N-VA) 7.284
11. Christine Kubben-Vandenput 4.016
12. Begga Smets 3.854
13. Peter Van Cutsem 3.400
14. Annita Vandebroeck 5.813
15. Willy Segers (N-VA) 5.336
16. Kristel Stouffs 4.520
17. Josseline Pansaerts 4.270
18. Michel Vanderhasselt 4.874
19. Chris Taes 4.689
20. Michel Doomst 21.270
 
 

Opvolgers

1. Sonja Becq 16.828
2. Piet De Bruyn (N-VA) 4.160
3. Jonathan Cardoen 6.613
4. Peter Poulussen 2.774
5. Mia Pollet 2.876
6. Marleen Bosmans 3.493
7. Marc Verheyden 2.331
8. Walter Mombaerts 1.895
9. Liliane Goyvaerts 2.733
10. Dorette Pede-Heymans 2.741
11. Wim Bergé 2.800
12. Patrick Demaerschalk 1.979
13. Greet Holsbeek 3.474
14. Katrien Van den Bergh 3.329
15. Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA) 4.425
16. Jos Ceyssens 4.047

Europese Lijst

Effectieven

1. Jean-Luc Dehaene 651.345
2. Marianne Thyssen 116.418
3. Ivo Belet 142.554
4. Jacques Van Outryve 57.437
5. Marie De Clerck 97.606
6. Hilde Van De Werf 37.134
7. Jeroen Vanden Berghe 23.931
8. Jan de Keyser 31.972
9. Petra Geukens 39.433
10. Flor Van Noppen (N-VA) 52.032
11. Karolien Weekers 27.977
12. Diane Vossius 26.983
13. Elke Tindemans 64.258
14. Geert Bourgeois (N-VA) 133.430
 
 

Opvolgers

1. Frieda Brepoels (N-VA) 99.464
2. Bart Dochy 35.729
3. Wilfried Vandaele (N-VA) 23.946
4. Trees Van Eykeren 23.992
5. Brecht Tessier 15.428
6. Melikan Kucam 13.174
7. Simone Van Brussel-Ketels 17.269
8. Riet Van Cleuvenbergen 33.797

Kandidaten met Website

Vlaams Parlement - Vlaams-Brabant

Europees Parlement

 

Vrijdag 6 februari 2004 vanaf 20 u NIEUWJAARSRECEPTIE van de afdeling Lubbeek

Parochiezaal Pellenberg

Dirk Claes 
http://www.dirkclaes.be

"Ervaringen van een kersverskamerlid"

 

 

CD&V Lubbeek

Wenst u het allerbeste voor 2004

 

"Grote fraudeurs mogen binnenkort bijna gratis hun zwart geld witwassen.
Proficiat Guy en Steve.
CD&V vindt dit onrechtvaardig voor alle eerlijke belastingbetalers."

 

Ontbijtvergadering zondagvoormiddag, 14 december 2003 met voorzittersverkiezing Parochielokalen St.-Martinus Lubbeek-centrum  Dorpsstraat

 

Agenda commissie cultuur van dinsdag 9 december

Agenda commissie grondgebonden materies van dinsdag 9 december

CD&V in gesprek met
alle Vlamingen. Doe mee!


Voorkeurstemmen CD&V arro Leuven

CD&V arro Leuven stuurt een 2de man naar het parlement, naast Carl Devlies zal ook Dirk Claes zetelen.

Devlies Carl 18.880
Claes Dirk 12.152
Claes Ingrid 9.992
Partyka Katrien 7.046
Van Aelst Izzy 4.707
Claes Inge 6.406
Claes Manu 7.486
Van Hoof Els 6.703
Vangrunderbeeck Marc 2.554
Stals Bart 2.916
Debrouwer Chris 2.081
Pansaerts Josseline 3.394
Eyskens Mark 13.099

Voor de eerste keer gaan stemmen?

Voel jij het kriebelen? Wij in ieder geval wel. Lentekriebels, vakantiekriebels, sommige van ons zelfs liefdeskriebels. Maar ook kriebels naar de verkiezingen toe. Voor de eerste keer gaan stemmen. Toch wel een beetje spannend.  lees verder


Lees (download) het programma voor de verkiezingen van 18 mei


Jong-cdenv op het

Breugelcafe


Op vrijdag 31 januari 2003 om 20 u. hield CD&V-Lubbeek haar nieuwjaarsreceptie in de kleine zaal van de parochie van Pellenberg

Gastspreker was senator Hugo VANDENBERGHE die het over de actuele politieke situatie had.

1,7 miljoen € voor voetbalkantines te Lubbeek en Linden 

Toch nog even onze standpunten betreffende de kantines op een rijtje : 

· Wij zijn van mening dat het een noodzaak is de kantines te vernieuwen, de oude zijn te klein, aangetast door de tand des tijds en verouderd op sanitair en hygiënisch vlak Het is de taak van de gemeente ook sportend Lubbeek te steunen 

Daarom heeft CD&V op de gemeenteraad de bouw van de kantines steeds gesteund. lees verder

VLD-LUBBEEK GAAT UIT DE BOCHT

LUBBEEK STEVENT ONVERMIJDELIJK AF OP EEN BELASTINGSVERHOGING

Of de onkunde van het VLD-bestuur om de tering naar de nering te zetten

BETREFT : Gemeenteraad 30 oktober 2002 begrotingswijziging

Tijdens deze gemeenteraad werd deze begrotingswijziging nr. 2 van 2002 besproken.

* In 2001 spendeerde het Lubbeekse bestuur 40 miljoen BEF (40 482 773 BEF) méér dan dat ze tijdens dit jaar ontving.

* Bij de begroting van dit jaar (2002) blijk dat onze bestuurders weer zwaar uit de bocht zullen gaan.

Als alle beloften worden nagekomen, zal Lubbeek in 2002 : 2 454 033 euro of bijna 100 miljoen BEF meer uitgegeven worden dan er ontvangen wordt. lees verder


Begrotingswijziging

Een begrotingswijziging dient om financieel een en ander bij te sturen. Dit college stuurt niet bij maar schrapt in haar doelstellingen. Het voorgestelde beleidsplan zal derhalve ook niet uit te voeren zijn. CD&V heeft dan ook tegen de buitengewone dienst gestemd. lees verder 


Op donderdag 2 mei ging de website van Vlaams Volksvertegenwoordiger Trees Merckx - Van Goey officieel open www.treesmerckx.be . Ga gerust een kijkje nemen.

CD&V heeft een duidelijk alternatief en concrete maatregelen voor jonge gezinnen klaar. Onthaasting, oranje jobs, de sociale protonkaart, de oranje buurt, meer verkeersveiligheid, een degelijk huisvestingsbeleid,…. CD&V wenst een samenleving waar er meer plaats is voor jonge gezinnen. Op 20 april zullen we dit nog eens extra benadrukken

Kwetsbare gebieden

Op dinsdag 5 maart bracht een delegatie Lubbeekse landbouwers een bezoek aan het College. Ze vroegen aandacht voor hun protest tegen de plannen van Landbouwminister Vera Dua om 365.000 hectare bijkomend kwetsbaar gebied af te bakenen.
Het is voor de boeren bang afwachten is de komende weken. lees verder

VLD wil geen gemeentelijke adviesraad mobiliteit

De Agalevfractie stelde vorige gemeenteraad voor een gemeentelijke adviesraad mobiliteit op te richten.
CD&V Lubbeek vindt het spijtig dat de vroegere verkeerscommissies langzaam zijn doodgebloed. Deze verkeerscommissies hadden de voorlopers kunnen zijn van de gemeentelijke adviesraad mobiliteit. Maar de commissies zijn doodgebloed, (in tegenstelling tot wat voormalig burgemeester Wierinckx stelt) niet omdat alle vragen werden opgelost maar omgekeerd omdat er zoveel vragen totaal niet aan bod gekomen zijn lees verder

Vakantiewerking 2002

CD&V-Lubbeek vindt dat de gemeentelijke vakantiewerking zou moeten uitgebreid worden zodat ook gedurende de eerste en laatste weken van de schoolvakantie opvangmogelijkheden voorzien worden. De nood aan opvangmogelijkheden voor schoolgaande kinderen is dan immers even groot, zo niet groter. 

lees verder

Speelbossen te Lubbeek

Binnen de gemeentebossen worden enkele delen aangeduid als speelbos. De gemeente beschikt over een bosbeheersplan en kan dus afgebakende zones aanduiden als speelbos. In Linden wordt het minnezangbos aangeduid. In Lubbeek wordt het Calvariebos aangeduid, in Sint Bernard het Geestbos.
In Pellenberg en Binkom werden geen gemeentelijke bossen geschikt gevonden als speelbos.  lees verder


 

CD&V-Lubbeek is als afdeling een moderne organisatie, christen-democratisch, dichtbij de mensen. In het evoluerende politieke landschap zal de CD&V - zij het vanuit de oppositie - uitgesproken aanwezig blijven en een voortrekkersrol blijven vervullen.

Wij zijn er voor u om uw waarden en belangen dynamisch te verdedigen en te verwezenlijken. Onze gemeenschappelijke visie op mens en maatschappij bindt ons. Dit vertaalt zich in onze standpunten in OCMW- en gemeenteraad.

De CD&V streeft naar een duurzame welzijnssamenleving met veel menselijkheid, verbondenheid, kwaliteit van het leven, rechtvaardigheid, ethiek en spiritualiteit. Ze zal dit doen in breed overleg met de inbreng van alle geďnteresseerden, organisaties en verenigingen die aansluiting zoeken met haar politieke actie.

 

Jules De Bent , afdelingsvoorzitter  

Samen kunnen we ervoor ijveren om uw woonomgeving in Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg uw straat, uw buurt, uw gemeente meer bruisend, aangenamer en toch veilig maken, met een extra accent voor kind- en jeugdvriendelijkheid. Deze doelstellingen en onze voorstellen beogen geborgenheid en leefbaarheid van uw woonomgeving. 

De CD&V respecteert uw mening en neemt de inspraak van u als persoon, als familie, als vereniging ernstig bij haar besluitvorming. Goede en correcte informatie aan de inwoners zal voor zekerheid en tevredenheid zorgen. 

Jules De Bent , afdelingsvoorzitter

Wat  wenst u verder nog te weten? Laat het ons weten We treden via deze site graag in communicatie met u.

Vul hieronder je email adres in en we houden u op de hoogte:

Naam :  Voornaam : 

Straat : Nummer : Bus :

Postcode:  Gemeente :
E-mail:

 

Heimwee naar de vorige versie van de site? Klik hier

 

(c) CD&V - jongeren Lubbeek , Linden, Pellenberg, Binkom  koenraad.van.coppenolle@skynet.be kvancoppenolle@cdenv.be  / aangemaakt in oktober 99  Last update 21/07/05 12:45:05 +0200

CD&V, Lubbeek,Linden,Pellenberg,Binkom