Dinosaurussen

 

Wat is een dinosaurus?

Dinosaurussen waren reptielen. Ze hadden zo’n skelet als de huidige reptielen .
Ook de dinosaurussen legden eieren . Er zijn fossielen van eieren gevonden met een kleine dinosaurus erin .Wanneer leefden de dinosaurussen ?

Ongeveer 130 miljoen jaar geleden heersten reptielen over de aarde .Wij noemen ze dinosaurussen d.w.z.'reuzenhagedissen'. Sommige dieren waren echt angstaanjagend. Het waren vleeseters die jacht maakten op kleinere dinosaurussen. Andere waren onschuldige dieren die zich alleen met planten voedden .
Sommige dinosaurussen waren enorm groot, maar andere waren klein en vlug .
De stegosaurus was een planteneter die ongeveer 150 miljoen jaar geleden leefde. Hij was zo’n 6 meter lang en bedekt met een pantser ter bescherming van de vleesetende dinosaurussen .
De triceraptops was ook een gepantserde vegetariër (d.w.z. eet geen vlees). Hij leefde ongeveer 80 miljoen jaar geleden .

Zoals moderne vogels bouwden sommige dinosaurussen nesten en legden eieren. Een expeditie van het Amerikaanse Museum voor Historie ontdekte in 1923 in de Gobiwoestijn de oudste bekendste dinosaurusrnesten .
De nesten werden aangetroffen tussen resten van kuddes van de gehoornde dinosaurus Protoceratops .
Naast eieren die aan Protoceratops werden toegeschreven, lag het skelet van een tandloze vleeseter Oviraptor
Gedacht werd dat deze vermeende 'eierdief' tijdens het opgraven van de eieren begraven was door een zandstorm. Maar zoals soms gebeurt, moesten paleontologen door latere bewijzen op deze interpretatie terugkomen .
In de jaren ’90 van vorige eeuw vond een andere expeditie naar de Gobiwoestijn het fossiel van een Oviraptor die, op een nest zittend, eieren uitbroedde. Dat betekende dat die eerste nesten eveneens van de Oviraptor moeten geweest zijn !Ptesaurussen waren gevleugelde hagedissen die ongeveer 70 miljoen jaar geleden door de lucht vlogen .
Ze zweefden op leerachtige vleugels die wel 15 meter breed konden zijn .

Kleintjes

Deze Ichtyosauerier uit Holzmaden in Duitsland is bewaard gebleven. Met de uit elkaar gevallen skeletten van jongen nog intact .
Een vierde nog is nog net kunnnen geboren worden - zijn skelet is onder de staart van de ouder te zien. De moeder moet onder de water haar jongen gebaard hebben en daarbij gestorven zijn .

Behalve de eeste dinosaurusnesten vonden de Amerikanense expedities naar de Gobiwoestijn in de jaren '20 van de vorige eeuw nog een heleboel andere dinosaurusnesten. Eén van de dieren, nu Mononykus genoemd, was een compleet raadsel. Was hij een vogel of was hij een dinosaurus?
Als hij een vogel was, waren zijn armen te kort om te vliegen, maar als het dier een dinosaurus was, waarvoor had hij die handen met maar één vinger met een grote klauw dan wel nodig?
Tegenwoordig weten we nog steeds niet of ze nu vogels of dinosaurussen waren .

Een vroege walvisHoewel zijn naam klinkt als die van dinosaurus en hij eruitziet als een zeeslang,was Basilosaurus een vroege walvis. Met zijn lange dunne lichaam en scherpe visvangende tanden was hij de opvolger van de mosasauriërs, die net een paar miljoen jaar daarvoor uitgestorven waren. Met twintig meter lengte waren deze zeer lange dieren bijna even lang als de walvissen van tegenwoordig maar ze waren niet zo dik als de moderne walvissen.

Krokodillen

Sinds het Laat - Trian zijn krokodillen niet wezenlijk meer veranderd in de loop van hun geschiedenis zijn er echter allerlei soorten geweest. Sommige hadden lange poten en holden rond over land terwijl andere op achterpoten renden als kleinere versies van hun verwanten de dinosaurussen. Weer andere ontwikkelden zich tot in de zee.terug naar de startpagina van onze klas