Jupiter met zijn vier grootste manen en ringen.

 

   

 De wolkenbanden en de rode vlek..

 Meteorietinslagen op Jupiter.

  

De 4 grootste manen van Jupiter:
IO, Europa, Ganymedes en Callisto
(de Galileïsche manen)


De maan IO
(diameter: 3630 km, omloopbaan: 422.000 km van Jupiter)
Io is de binnenste van de Galileïsche manen.

 

 

 

De maan Io is voornamelijk samengesteld uit gesmolten silicatengesteenten.
Er zijn nog altijd vulkanen actief die zwavel of zwaveldioxide uitbraken.
De zwavel aan het oppervlak ligt aan de basis voor de groengele kleur.

 


De maan Europa
(diameter: 3138 km, omloopbaan: 670.900 km van Jupiter)

Europa is iets kleiner dan onze maan. Ze bestaat hoofdzakelijk uit silicaatgesteenten en veel water.Er is een dunne atmosfeer van zuurstof.

Op de foto's van Europa zien we een typisch landschap van deze maan. Het is een chaotisch terrein. In de loop van de geschiedenis werd het oppervlak voortdurend herschapen. Het landschap werd (wordt) blootgesteld aan inwendige druk, compressie en de enorme aantrekkingskrachten van moederplaneet Jupiter.

Onder dit ijsoppervlak ligt een oceaan van water verborgen.

Wetenschappers hebben een sterk vermoeden dat, in deze oceaan van water, microscopisch leven zou kunnen aanwezig zijn. Zoals de eerste levensvormen op aarde.

 

 We zien bruine dubbele kammen die zich ver uitstrekken.
Het zijn waarschijnlijk bevroren overblijfselen van ondergrondse vulkanische activiteiten.
Een blauw gekleurd oppervlak bevindt zich onder de kammen. Het is bevroren waterijs
.

 

 


De maan Ganymedes
(diameter: 5262 km, omloopbaan: 1.070.000 km vanaf Jupiter)
Ganymedes is de grootste van de Galileïsche manen.

 

De maan Ganymedes bestaat uit een kleine ijzeren kern, een mantel van silicatengesteenten en een ijslaag aan het oppervak.
Er zijn twee soorten terreinen. Het oude, donkere, sterk bekraterde terrein.
Het jongere terrein dat bestaat uit groeven. Dit zou duiden op tectonische activiteit.
Ganymedes gelijkt op onze Aarde.   

 


De maan Callisto
(diameter: 4800 km, omloopbaan: 1.883.000 km vanaf Jupiter)
Callisto is de buitenste van de Galileïsche manen.

 

Callisto bestaat hoofdzakelijk uit 40 % ijs en 60 % gesteenten. Het oppervlak is volledige bedekt met kraters.
Het oppervlak is heel oud.

De astronomen vonden vroeger de maan Callisto maar een dode brok steen.
Tot recent bekend geraakte dat onder het bevroren bekraterde terrein
een oceaan van zout water verscholen ligt.

 

 

 Een voorbeeld van een grote inslagkrater met concentrische ringen.
De ringen van Jupiter.

 

De smalle ringen van Jupiter.

 

Het mysterie van de oorsprong van de ringen van Jupiter is opgelost.

De Voyager (ruimtetuig) heeft de smalle, donkere ringen van Jupiter ontdekt.
Ze beginnen op 92.000 km van de planeet en strekken zich uit tot 250.000 km. De foto's genomen door het ruimtetuig Galileo, heeft meer informatie over de structuur van de ringen.


Er is de buitenste Gossamer ring. Hij bestaat uit twee vage ringen.
De Hoofdring. De helderste.
De Halo, de binnenste ring.

De ringen zijn ontstaan door stof, dat ontsnapt aan de zwaartekracht van de vier kleine binnen- maantjes van Jupiter.
De vier kleine maantjes zijn Metis (diameter 60 km), Adrasta (diameter 20 km), Amalthea (diameter 247 km) en Thebe (diameter 116km).

Meteorieten of komeetfragmenten, die te dicht Jupiter naderen, verhogen hun snelheid door de enorme zwaartekracht van Jupiter.
Wanneer ze vervolgens aan hoge snelheid op een binnen-maantje botsen, is de impact zo geweldig dat alle stof ontsnapt aan de lage zwaartekracht van het maantje. Het stof wordt gevangen door de zwaartekracht van Jupiter en verzamelt zich in ringen rond de planeet.