Setanta is een jonge folkgroep uit het Waasland. Sinds hun oprichting in 1999 is de bezetting regelmatig gewijzigd, maar vanaf 2004 kunnen we echt spreken over een vaste groep. Deze bestaat voornamelijk uit 4 muzikanten, hoewel we Johan als gastmuzikant eerder kunnen zien als het 5de lid.

Setanta streeft naar stevige folkmuziek die gebaseerd is op traditionele muziek uit Europa, voornamelijk dan wel uit de Keltische gebieden. Dit wil niet zeggen dat ze traditioneel spelen. Hun eigenzinnige bewerkingen en eigen werk geven de Keltische muziek iets aparts mee, een andere sound, waarmee ze Vlaamse polka's, Ierse jigs, Schotse Reels, Zweedse polska's en Franse bourrée's zonder aarzelen aaneen breien

Setanta heeft door verschillende optredens al heel wat ervaring opgedaan, Zo speelden we op festivals, Ierse avonden, recepties, folkbals, concerten, kroegoptredens, braderijen, academische zittingen, vrije podia en verschillende jamsessies. De muziek van Setanta vertelt verhalen. Verhalen over ruige Vikingen uit het Hoge Noorden, woeste Kelten, het bloeiende Vlaanderen, kabouter Pinnemuts, My Little Pony, het tragische lot van de arme bevolking door de eeuwen heen, … en alles met een eigen jeugdig, hedendaags tintje...