Rond 2001 heb ik mijn eerste vijver gebouwd.
Volledig laten informeren via iemand die een vijver had en een lokale vijverspecialist...
Het resultaat was een vijver met een verlopende diepte tot 1 meter, gemaakt in pvc folie en een lava plantenfilter.
Het mocht duidelijk zijn dat de problemen niet lang achterbleven.
Groen water, dode vissen en een slecht geconstrueerde vijver waren het resultaat.
Door het vele zoekwerk op Internet van wat de oorzaak en oplossing kon zijn ben ik terecht gekomen bij een echte koidealer.
Ook hier moet in niet meer over vertellen buiten dat...
De verslaving was begonnen!

 

Approximately 2001 I build my first pond.
Completely informed by a hobbyist and a local pond specialist.
This resulted in a pond up to 1 meter of depth, made of PVC foil and a lava plant filtering.
It shows that problems came soon.
Green water, dead fish and a badly constructed pond was the result.
After many searches on the net of what could be the cause I came along a real koi dealer.
Also in this case I do not need to tell more as...
De addiction has begon!

 


uit het fotoarchief / from my picture archive: second pond I build. 10.000L

 

 

De bewondering die ik gekregen voor de Japanse cultuur groeit nog steeds met de jaren.
Een wonderlijk respect voor elkaar en de nodige etiquette is daar niet vreemd aan.
Daarnaast heb ik bewondering voor hun oneindig doorzettings-vermogen en de kunst van het criëren.
Hierdoor heb ik de betrachting gemaakt een deel van deze kunst en leefwijze om te zetten naar onze tuin en vijver.
Anderzijds was en ben ik ook steeds verfent liefhebber gebleven van moderne en minimalistische indeën.
Dit samen maakt mijn tuin, mijn geheime watertuin of gewoonweg mijn persoonlijke gevoels tuin...

 

The admiration I have for the Japanese culture is still growing with every year.
A true respect for each other and the etiquette is a basic given.
With this I have admiration on their never ending capability on persistence and the art to create.
This is why I tried to use this art and way of life in our garden.
Otherwise I also like the minimalistic and modern ideas...
This all together makes my garden, my secret water garden or just, my garden of personal feelings.

Via een moderne metalen tuinpoort kom je in onze tuin, eenvoudig en subtiel.
Na het betreden van onze tuin via deze poort krijgt men meteen de mogelijkeid om 2 wegen te kiezen.
Enerzijds krijg je de uitnodiging om het huisterras te bezoeken, maar krijg je meteen ook de uitnodiging om de vijver en de verdere tuin te bekijken.

Trough the modern metal garden gate you enter our garden, simple and subtle.
After entering the garden at this gate, you are presented the possibility to choose between going to our terrace or the garden.

 

 

 

 

Om het tuinterras te betreden passeer je een .... Deze ... zijn hier geplaatst om een gevoel van geborgenheid en gezelligheid te criëren indien men van dit terras gebruik maakt.
Eventueel willen we hier in de toekomst ook nog een tsukubaï voorzien. een ritueel bassin waarbij men zich "spiritueel" kan wassen.
Dit bevind zich origineel nabij een theehuis. Je kan je hier "zuiveren" van alle wereldse zaken.
Deze wil ik hier plaatsen omdat mijn persoonlijke ervaring leert dat je in feite enkel kan genieten van een tuin en van bloemen en vijverpracht als je de dagdagelijkse beslommeringen wil laten varen.
Het terras ligt dus tegen het huis, meer bepaald keuken en eetkamer en dit geeft de mogelijkheid om enerzijds direct van binnenuit te kunnen genieten van de tuin, maar anderzijds door zijn bereikbaarheid met de keuken is het de ideale plaats om ook maaltijden te verbruiken.

 

To enter the terrace you will pass the ….
These are placed to ensure a sense of coziness and to feel “embraced” if you want to use the terrace.
If possible we would like to add a tsukubai on the future.
A ritual and spiritual cleaning fountain.
This item finds its origin in the teahouse.
You can clean yourself from all worldly things.
We want to place the tsukubai as my personal experience learns me that you can only enjoy garden, pond and the beauty of nature if you leave the daily troubles behind you.
The terrace is placed against the kitchen and living room so it is easy to get something to use on the terrace and this way you can enjoy even looking in the garden as from the kitchen or living room.


uit het fotoarchief / from my picture archive: birds playing @ terras (approx 2012-2013), Japanese latern, second pond 10.000L

Deze oude vijver heeft in 2013 plaats gemaakt voor een terras en er is een nieuwe vijver aangelegd met een inhoud van een 35M³.

This old pond was removed in 2013 to make some place for a larger terras. A new pond was added containing 36 m³ of water.


oude vijver / old pond ........ nieuwe vijver / new pondnieuwe vijver / new pond New terras 2014

 

 

vanaf het terras heb je zicht op beide vijvers.
De grote is de in feite slecht geconstrueerde vijver, maar dank zij mijn recente filteraanpassingen wel helder en met goede waterwaarden.
Bedoeling is deze vijver ooit te verbouwen, maar dit zal van de financiën afhangen.
Ook de kleine vijver is netjes zichtbaar.
Deze vijver bevatte vroeger de "specialere koi" en de oude vijver de "testkoi".
Echter op dit moment is de verdeling zowat gelijk.
Je kan zo vanop het terras dus duidelijk genieten van deze prachtige levende juwelen die steeds een kijkje komen nemen in de hoop een hapje mee te kunnen eten.
Vanaf het terras kan je terug naar de ingang om er de tuin in te stappen of je kan eveneens rechtstreeks met behulp van stapstenen verder de tuin in.
Het pad is voorzien van parkgoud.
Een gedolomitiseerd gesteente dat zijn oker-gele kleur behoud in tegenstelling tot de verschillende dolomiet soorten. Dit parkgoud is aangebracht in een type 0/18.

 

As from the terrace you can see both ponds. De largest pond is in fact the most incorrect build pond, however thanks to some adjustments we can control the pond and the water quality better.
Maybe we can build a new pond when financially we are able to..; who knows.
Also the smaller pond is placed against the terrace to enjoy these living jewels.
At first the small pond contained the more special koi, however now they are equally divided.
Thanks to being near to the terrace the ponds are inviting to follow the koi when feeding them.
From the terrace you can enter the garde by using the step stones over the oldest pond or you can use the path.
The paths are filled with what we call park gold with a yellow color and size 0/18.

 

 

 

De filters zijn het meest belangrijke voor een vijver. Zeker bij een koivijver.
Echter visueel niet aantrekkelijk en dus dienden deze zo goed mogelijk weggewerkt te worden.
Ik heb de filters dan ook getracht iets of wat uit het zicht te onttrekken maar toch snel en gemakkelijk bereikbaar te houden voor enig onderhoud.
Bedoeling is dat deze echter nog sterker aan het zicht worden onttrokken in de toekomst.

 

The filters are the most important item at the ponds. Surely with koi ponds.
However visually they are not that attractive to look at and therefore we did hide them somewhat.
We did hide them more in the back, however still easy to access as we need to clean or rinse then frequently.
Meaning is to hide them even somewhat more in the future.

 

 

 

 

Ook een watertuin is pas een tuin als er planten of op zijn minst het geheel is aangelegd.
Het deel rond de vijver heb ik in een Japanse sfeer proberen onder te dompelen zonder de arrogantie te hebben om een Japanse tuin te bouwen.
Hier zie je ondermeer de Ilex crenata vormboom omringd door kiezel en keien.
Verder vooral ook de Azalea japonica varieteiten en een aantal lage bodembedekkers die het in Japanse tuin vaak gebruikte mos vervangen.
Daarnaast zijn er in dit gedeelte 4 verschillende Acer's terug te vinden.
B eplanting: Acer palmatum, cotula, Ilex crenata, Hosta, Azalea japonica "moederkensdag" Imperata cylindrica "Red Baron" (Japans Bloedgras) Pachysandra terminalis .

 

Also a water garden is only a garden when plants are added in the correct way.
The part surrounding the ponds are more naturally, Japanese like placed without having the arrogance to say it’s a Japanese garden.
We used plants and trees like Ilex crenata, Azalea japonica, Acer types, cotula, Hosta, Imperata cylindrical, Pachysandra terminalis and rocks.

 beplanting: Acer palmatum, cotula, Ilex crenata, Hosta, Azalea japonica "moederkensdag" Imperata cylindrica "Red Baron" (Japans Bloedgras), Pachysandra terminalispictures april 2014

 

 

 

Om mijn interesse in de twee types tuin te laven vinden we achter de Japans geïnspireerde tuin ook een strakke tuin.
Een egaal rechthoekkig gras gedeelte speel er samen een een modern strakke waterspiegel met kunstwerk

 

To make sure I can once build both of my favorite gardens together I left a area only with grass so we can build a more contemporary, modern garden part.
Hopefully we can add something that we can use as a water mirror with or as a art piece.

 

 

 

 

Altijd al heeft bonsaï een ongelofelijke aantrekkingskracht op mij uitgeoefend.
Waarom dan niet een plaatsje voorzien in de tuin waar ook zij recht op hebben.
Gezien de elegantie ervan mocht dit een belangrijk plaatsje zijn.

 

As long as I can remember bonsai was a real attraction to me.
Why not to foresee a place to keep and nurture bonsai.
Due to the elegance of these trees, they can have a prompt place.

 

 

Eten moeten we allemaal...
Waarom niet koken met verse kruiden?
In de tuin is daarom ook een ruimte voorzien voor diverse kruiden.
Deze zijn individueel geplaatst in stenen bloempotten zonder bodem.
Waarom zo?
Dit om de vaak woekerende kruiden in toom te houden en anderzijds een harmonieus geheel te houden in vorm.
Elke "pot" is voorzien van een etiket met correcte naamgeving.

 

We all need to eat…
Why not sometimes with fresh herbs?
Therefore we keep a small area to keep some types of herbs placed in individual pots without a bottom.
Why?
To make sure they do not overgrow the complete garden!


herbal garden april 2014

 

 

aa

 

Dit is zowat de virtuele rondgang in mijn tuin. Uiteraard is deze steeds aan veranderingen onderhevig.
Een tuin groeit en veranderd. Net als een mens.
Op regelmatige tijdstippen zal ik dan ook deze pagina blijven aanpassen.
Voor meer informatie kan u uiteraard ook steeds een mailtje laten.
Of waarom geen berichtje in mijn gastenboek!
Hopelijk was dit voor u een aagenaam bezoek en zie ik jullie weer!
Bedankt alvast en nog veel vijver, koi & tuin plezier!

 

 

This was the virtual tour of our garden.
Sure the garden van change.
A garden grows and changes, just like humans…
On regular bases I will try to update this part.
For more information, feel free to contact me.
Or please, sign the guestbook so we can see from throughout the world we get visitors.
Hopefully it was a pleasant virtual visit and hope to see you again.

 

 


Thank you and lots of pond, koi and garden pleasure!
Godspeed to you all!

Ronde vijver / Round pond

Inhoud:
ong/approx 36.000 liter (38m³ filter incl).

diepte: depth:
1.10 meter

Vorm: shape:
cirkel

filter:
3x polyester filterunit 440Liter.
Kamer 1 : leeg (empty)
Kamer 2 : bewegend bed (moving bed)
Kamer 3 : Japanse mat (japanese mats)
beperkte plantenfilter (plant filter)

UV:
75 Watt special

Pomp:
12000Liter Aquamax
zuurstofpomp 1st / 1 oxigene pumps

Bestand: habitants:
Total of: 32 koi
1 Kohaku --------- born: 2012 ---------- size 07/2013: approx. 30cm --- Breeder: Unknown --- AK
1 Kohaku --------- born: 2012 ---------- size 07/2013: approx. 30cm --- Breeder: Unknown --- AK
1 Kohaku --------- born: 2004 ---------- size 07/2013: >50cm --------- Breeder: Shinodah --- Aqua Milo
1 Kohaku --------- born: unknown ------ size 07/2013: >50cm --------- Breeder: Shinodah --- Aqua Milo
1 Ochiba Chigure - born: 2010 ----------- size 07/2013: 38cm ---------- Breeder: Unknown --- AK
1 Goromo --------- born: 2012 ---------- size 07/2013: approx. 25cm -- Breeder: Unknown --- AK
1 Euro koi metalic - born: unknown ------ size 07/2013: >40cm --------- Breeder: Unknown --- AKMol
1 white koi -------- born: unknown ------ size 07/2013: >40cm -------- Breeder: Unknown --- AKMol
1 Shusui butterfly/dragon - born: unknown - size 07/2013: >55cm ------ Breeder: Suda K ----- Aqua Milo
1 Asagi ----------- born: 2012 ---------- size 07/2013: approx. 30cm --Breeder: Unknown --- AK
1 Chagoi ---------- born: 2010 ---------- size 07/2013: 32cm --------- Breeder: Unknown --- AK
1 Shusui ---------- born: unknown ------ size 07/2013: >50cm -------- Breeder: Yamajyu --- Aqua Milo
19 Momotaro ------ born: 2012 ---------- size see pics --------------- Breeder: Nagashima --- (www.aqua-hobby.be)
----------------- - bloodline: Momotaro Shiro-Showa
-------------------These
Showa are for a evolution test on shape and paterns.
------------------- voor een evolutietest mbt vorm en patroon
-------------------
met dank aan Aqua Hobby (www.aqua-hobby.be)

 

 

vierkant vijver / square pond

Inhoud:
ong 10.000 liter.

diepte: Depth:
1.50meter

Vorm: shape:
modern, vierkant, gemetseld, EPDM

filter:
Zelfbouw 1000liter vat. / DIY 10000L barrel
Kamer 1 : leeg / empty
Kamer 2 : Matala/Japanse mat
Kamer 3 : lava
Kamer 4 : pomp / pump
beperkte plantenfilter / plant filter

UV:
55 Watt

Pomp:
10000Liter Aquamax
1 zuurstofpomp / 1 oxigene pump

Bestand:
1 Kohaku (?, NKG, Marudo)
1 Taisho Sanshoku (2001, NKG, Shintaro)
1 Shiro Utsuri (2001, NKG, Seiki Igarashi // other?)
Shiro Utsuri------------- born: 2001 ---------- size 2002: 30cm ----- breeder: Seki Igarashi --- NKG
Doitsu ----------------- born: 2003 ---------- size 2003: 15cm ----- breeder: unknown ------- NKG
Butterfly Platinum Ogon - born: 2003 ---------- size 2003: 15cm ----- breeder: unknown ------- NKG
Shusui ----------------- born: 2003 ---------- size 2004: 32cm ----- breeder: unknown ------- NKG
Gin Matsuba ----------- born: 2001 ---------- size 2004: 36cm ----- breeder: Takeo Hoshino -- NKG
Orenji Hariwake -------- born: 2001 ---------- size 2003: 30cm ----- breeder: Aoki ------------ NKG
Showa Sanshoku ------- born: 08/2002 ------- size 2002: 15cm ----- breeder: Hajime Isa------ NKG
Taisho Sanshoku ------- born: 08/2003 ------- size 09/2004: 39cm -- breeder: Dainishi -------- NKG

 

Pond experiences

Ondanks de beperkingen in financïële mogelijkheden is het toch best wel genieten aan de vijvers.
Echter heb ik, al dan niet door het toevoegen van een nieuwe koi, in 2010 vele koi verloren.
Meer dan 10 koi vermoedelijk door een stevige bacteriële infectie.
Na bezoek van Dr. Stijn Verbinnen en vele behandelingen ben ik overgegaan tot een vrij extreme behandeling.
Gelukkig met succes en ben geen koi meer verloren.
In 2011 heb ik dan voor de eerste maal terug wat kleine testvisjes geplaatst.
Momenteel met succes.

Considering the reduced financial possibilities it is still possible to enjoy the koiponds!
However, maybe due to adding a new koi, I lost many koi in 2010.
More as 10 koi where lost due to a large bacterial infection.
After visits and medication by the koidoctor I also did some extreme cures.
With succes as we did not lose koi further.
In 2011 I added for the first time testkoi.
For now with succes.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koimaster.be is een wsite va

n Segers l

 

 

 


trefwoorden zijn: koi, nishikigoi, koibijbel, koimaster, koimaster4u, koimaster belgium, vijvers en

koi, kohaku, showa, sanke, Amber Segers, Chloë Segers, NAncy Stoops.