LIJST VAN DE EDEN VAN DE NERING DER MAKELAARS

EN

VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

M. 1340, 4 nov (n.s.)

L. GILLIODTS-VAN SEVEREN. Les anciens règlements de la corporation des courtiers de Bruges, 257 - 258.

d. Pieter Langheraerds

h. Clais de Bake

Heinric Van Tielt

Jan De Bindre

Jan Raemhoudt

Jan Stryt

Jacob van Sinte Baafs

M. 1351, 30 sept (n.s.)

A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl.III, nr. 218

d. Jacop Van Ansamen

h. Thydeman van den Berghe

Jacop Senteryn

Symoen Dongherede

Pieter Smedekin

M. 1355, 30 jan (n.s.)

A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl.III, nr. 287

d. Zegher Honin

M. 1360, 2 nov. (n.s.)

A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl. III, nr. 422

d. Jan de Hoedemakere

M. 1361, 18 okt (n.s.)

A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl. III, nr. 444

d. Zegher Honin

h. Pieter de Scotelaere

Lieven Everboud

Jan Lotin

Pieter van Hondscoten

Jacob Roukeloos

Wouter de Coninc

M. 1363, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 9*

d. Jan Camphin

h. Jacob Gabbaert

Clais Hauweschilt

Jan van Curtrike

Gillis Visole

Kerstiaen de Langhe

Jan van Jabbeke

Lamsin vanden Walle

M. 1364, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 15 v.

d. Jacob Metteneye

h. Joris Visole

Jacob Crakebeen

Jacob Sconebergh

Pieter de Veltre

Lauwers de Pape

Pieter de Cupere

Jan Daniels

M. 1365, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 22 v.

d. Jan van Ruddervorde

h. Lievin Everbaud

Jan Lotin

Jan van Dixmude

Jacob Roukeloes

Pieter van den Bussche

Jan Reingot

Victor Vinne

M. 1366, feb. 2 (n.s.) M. 1366, 7 maart (n.s.)

W.1363-74, fol. 31 v. A. SCHOUTEET, Regesten op Oorkonden, dl III, nr. 493*

d. Jan Camphin d. Jacob Metten Eye

h. Lamsin vanden Walle h. Pieter Scotelaere

Victor vanden Ede Clais Van der Beurse

Jacob van Leffinghen Pieter Hauwescilt

Christiaen de Langhe Pieter De Veltre

Jan van Jabbeke Raven Danwilt

Lauwers van Sierven Jan Daniels

Jan vanden Walle Philip Van der Vlamincpoorte

* geeft een andere samenstelling voor 1366

M. 1367, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 39 v.

d. Jacob Metteneye

h. Clais van der Burze

Pieter Hauweschilt

Jan de Witte

Pieter de Veltre

Raven Danvilt

Jan Daniels

Philip van der Vlamincporte

M. 1368, feb. 2. (n.s.)

W, 1363 - 74 , fol. 47 v.

d. Tiedeman vanden Berghe

h. Jan Lotin

Lamsin de Brune

Jacob Crakebeen

Gillis Visole

Pieter vanden Bussche

Pieter van Hondscote

Jan de Hase

M. 1369, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74 , fol. 56

d. Joris Visole

h. Lieven Everbaud

Lamsin van den Walle

Jan Daerleke

Jan van den Walle f. Willems

Lauwers Chaernin

Pieter Brunneel

Boudin de Portre

M. 1370, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 64 v.

d. Jacob Metteneye

h. Gillis van den Hoye

Jacob de Visch

Jacob van den Ackere

Raven Danwilt

Pieter de Veltre

Clais Wullepond

Symoen van Roeselaere

M. 1371, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 72 v.

d. Pieter de Scotelare

h. Clais van der Buerse

Jan Lotin

Pieter van den Wyngarde

Jan Daniels

Wouter de Coninc

Jacob van Belle

Jan de Hase

M. 1372, feb. 2 (n.s.) M. 1372, okt 12 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 80 v. A. Schouteet, Regesten op de

Oorkonden, dl. III, nr. 603*

d. Joris Visole d. Joris Visole

h. Pieter Hauweschilt h. Zegher Honin

Ghildolf Joseph Jan Burse

Pieter van der Mersch Pieter Van der Mersch

k. Jan vanden Walle Pieter de Cupre

Boudin de Portre Pieter Van den Bussche

Jan van Gend f. Symoens Pieter de Madere

Jan Volpont Clais Barbesaen

M. 1373, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 - 74, fol. 88 v.

d. Jacob Metteneye

h. Victor van den Eede

Zegher Honin

Jan Scotte

Gillis Visole

Pieter de Veltre

Pieter vanden Bussche

Andries van Upackere

M. 1374, feb. 2 (n.s.)

W, 1363 74, fol.96

d. Clais van der Buerse

h. Lieven Everbaud

Jan Metteneye

Jan Lotin

k. Jan de Hase

Jan van Gheyts

Jan de Hardere

Pauwels Rodeheins

M. 1376

A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl. III, nr. 641

d. Jan Viseric

h. Zegher Honin

Jan Burse

Pieter vander Meersch

Pieter De Cupere

Pieter vanden Bussche

Pieter de Madre

Clays Baerbesaen

M. 1379

A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl. III, nr. 668

d. Zegher Honin

h. Jan Lotin

Willem de Calckre

Pieter vanden Bussche

Symoen van Roesselare

Jan Metteneye f. Jans

Gillis Beste

M. 1397, sept. 2

W, 1397 -1421, fol. 8

d. Jan Heldebolle

h. Jan vander Pale

Wauter van Zarren

Pieter de Quicke

Francois Dhoom

Michiel van Rosebeke

M. 1398, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 15

d. Gillis Dop

h. Gillis Stuwel

Gillis van Ryssele

Jan van Pluimcopere

Jan de Ruddere

Jan de Sanier dictus Lottier

Jacop van den Walle f. Jans Sbrauwers

M. 1399, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 24

d. Jan Bortoen

h. Jan de Veltre

Jan vanden Vagheviere

Pieter de Hond

Jan vander Mersch

Jan de Sceppere

M. 1400, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 31 v.

d. Joris van Rijssele

h. Clais van Theimseke

Wauter van Houdenaerde

Jan van Rijssele

Joris de Machenare

Jan de Heere dictus de Backere

M. 1401, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 38 v.

d. Jan van der Buerse

h. Gillis Stuwel

Franssoys vander Venne

Gheraerd van Sinte Omaers

Jan Honin f. Gillis

Jacop Gheraerds

M. 1402, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 46

d. Gillis Dop

h. Jan de Veltre

Jacob Scuetelaere f. Jacops

Jacop van Neyt

Jacop vanden Walle f. Jans f. Inghelbrechts

Jan Beyaerd

M. 1403, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 54

d. Gillis van Rijssele

h. Jacop van Houdenaerde

Pieter de Hond

Gheraerd Hardyng

Jan Lottier

Jan de Baenst

M. 1404, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 62 v.

d. Pieter Metteneye

h. Gillis Stuwel

Jan van Handen

Denys vander Munte f. Denys

Lodewyc van Aertrike

Jan de Backere

M. 1405, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 70 v.

d. Clais Barbesaen

h. Clais van Theimseke

Loy vanden Dale

Jan de Pluimcopere

Joris Metteneye

Jan vander Pale

M. 1406, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 79

d. Gillis Dop

h. Franssoys vanden Venne

Jan van Rijssele

Christoffels de Stichtere

Jan Lottier

Jan de Baenst

M. 1407, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 88 v.

d. Joris van Rijssele

h. Jacop de Scuetelaere

Philips de Bul

Zegher van Yseghem

Joris de Dievel

Jan Seynkel

Lauwers de Keyt

Lodewyc de Snys

M. 1408, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 96 v.

d. Jan Bave

Jacob vanden Walle f. Jans f. Inghelbrechts

Clais Hoste

Fransoys Dhoom

Jan vander Pale

Jan de Madere

Willem van Caloo

Boudin Hals

M. 1409, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 103

d. Jacop van Aertrike

h. Thomas Bonin

Pieter Baervoet

Clais de Calckere

Jan de Baenst

Ambrosius vander Pale

Jacop van Neyt (*)

Jan vanden Houte

Jan Lottier

(*) doorstreept

M. 1410, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 111

d. Joris van Ryssele

h. Jan Ruebs

k. Joos Gheraerds dictus van

Zecghebrouc

Martin Zuering

Lauwers Tente

Lodewyc van Aertrike

Jan Scinkel

Willem vanden Houte

M. 1411, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 119

d. Gillis van Ryssele

h. Jan de Brouckere

Joris Metteneye

Philips de Bul

Jan Ruebs

Jan vander Pale

Clais vanden Velde

Jacop Freneel

M. 1412, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 126 v.

d. Jan Honin

h. Pieter Baervoet

Robrecht van Bochaut

Jacop vanden Vagheviere f. Jans

k. Philips Metteneye

Lodewyc van Roden

Maerc van Haringhout

Jan de Baenst

M. 1413, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 133 v.

d. Aernoud Poltus

h. Jacop vanden Walle

Fransoys Dhoom

Anthonis vanden Vagheviere

Gillis Hoonin

Jan van Cassele

Jooris de Dievel

Lodewyc van Aertrike

M. 1414, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 139 v.

d. Joris Metteneye

h. Jan Reubs

Jan van Ryssele

Jan van Handomen

Jan de Sarnier f. Lottiers

Jacop van der Ogheweghe

Pieter de Maerscale

Joris de Heict

M. 1415, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 145 v.

d. Thomas Bonin

h. Pieter Barvoet

Wouter van Oudenaerde

Jan vander Pale

Jan van Artrike

Jan vanden Hoogheweghe

Clais Oste

Philips Metteneye

M. 1416, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 152 v.

d. Joris Ruebs

h Aernoud Reyfin

Lodewyc van Roode

Lodewyc van Aertrike

Fransoys Dhoom

Roegaer Hellin

Maerc van Haerynchout

Lievin Poltus

M. 1417, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 158

d. Jan Honin

h. Jan Ruebs

Zegher van Yseghem

Andries vanden Vagheviere

Jan van Cassele

Jacop vanden Hoghenweghe

Clais vanden Velde

Jacop Metteneye

M. 1418, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 164 v.

d. Thomas Bonin

h. Robrecht van Bochoute

Jacop Bave

Clais Hoste

Philip Metteneye

Jan de Sanier

Clais Smedekin

Zegher van den Walle

M. 1419, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 172 v.

d. Jan van Aertrijke

h. Pieter Baervoet

Joris Adoren

Denys van der Munte

Lodewyc van Rooden

Maerc van Haerynchout

Jan Scynkel

Clais Baerbesaen

M. 1420, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 179

d. Joris Ruebs

h. Fransoys Dhoom

Lodewyc de Marscalc

Pieter Dop

Jan de Baenst

Jacop Bonin

Tideman Bonin

Pieter Adoren

M. 1421, sept. 2

W, 1397 - 1421, fol. 187

d. Jan Ruebs

h. Clais Hoste

Jacop Bieze

Zegher van Yseghem

Jacop van den Hogheweghe

Jan Dhoom

Jacop Donghereede

Jan Hoste

M. 1422, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 7 v.

d. Jacop Braloos

h. Lodewyc van Zarren

Andries van den Vagheviere

Philips de Groote

Martin van Harynchout

Jacop Ruebs f. Joris

Jan van Ypre

M. 1423, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 15 v.

d. Jan Honin f. Gillis

h. Clais de Calkere

Pieter Dop

Pieter Adoren

Jan Scinkel

Jacop Metteneye

Willen van den Venne

Andries van Rooden

M. 1424, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 23 v.

d. Jan van der Buerze

h. Fransoys van den Venne

Lieven Poltus

Jan de Baenst

Philips Metteneye

Roegaer f. Maercken

Tideman Bonin

M. 1425, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 31 v.

d. Jacop Bave

h. Anthuenis van den Vagheviere

Jacop Donghereede

Adriaen de Mul

Jacop Bonin

Jacop Ruebs

Jacop van den Hogeweghe

Aernoud Poltus

M. 1426, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 39

d. Jan van Aertrike f. Philips

h. Andries van den Vagheviere

Lodewyc van Zarren

Michiel Halle

Roeland Haghelin

Jan Gheerbaut

Adolf Honin

Jan Suppelin

M. 1427, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 46 v.

d. Joris Ruebs

h. Gillis Honin

Clais de Calkere

Pieter Dop

Tideman Bonin

Jan Scinkel

Jacop van der Buerze

Symoen van Aertrike

M. 1428, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 54 v.

d. Jacop Bave

h. Fransoys Dhoom

Jacop van den Vagheviere

Jan de Beaulieu

Jan de Baenst

Andries van Rooden

Jacop Bieze de jonghe

M. 1429, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 56 v.

d. Jan van der Buerze

h. Lodewyc van Zarren

Jacop Metteneye

Jan Donghereede

Roegaer van der Woestine

Jan van Zinghene

Pieter de Futselare

Jan Scuppelin

M. 1430, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 64 v.

d. Jan van Aertrike f. Philips

h. Clais Aenroen

Tideman Bonin

Jacop Ruebs f. Joris

Jacop Metteneye f. Joris

Joris van der Watermuelne

M. 1431, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 73 v.

d. Thomas Bonin

h. Gillis Honin

Gillis van der Vlamyncpoorte

Willem Gheerolf

Jan de Baenst

Tideman Bonin

Symoen van Aertrike

Gillis Haghelync

Christoffels Onghereede

M. 1432, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 83

d. Joris Ruebs

h. Jacop van den Vagheviere f. Jans

Jacop Metteneye

Jan Baervoet

Jacop Bonin

Andries van Rooden

Jacop Bieze de jonghe

Jan Boeteman

M. 1433, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 92

d. Pieter Dop

h. Tideman Bonin

Joos de Damhoudre

Jan Ghiselin

Jacop van den Hogheweghe

Anthuenis Ruebs

Loy Metteneye

Willem van Riebeke

M. 1434, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 101

d. Pieter Adoren

h. Jan Hoste

Jan de Baenst

Anthuenis van Sint Omaers

Roegaer van den Dale

Jacob van den Vagheviere f. Anthuenis

Adriaen de Nul

Pieter Lanclais

M. 1435, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 108 v.

d. Jan Metteneye

h. Jan van Aertrijke f. Philips

Anthuenis van den Vagheviere

Gillis Honin

Clais de Calkere

Jacop Biese de Jonghe

Lieven Ruebs

Jan van der Buerse f. Jans

Gillis de Stichtre

M. 1436, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 115 v.

d. Willem Gherolf

h. Tideman Bonin

Adriaen Screvel

Heinric Hugheyns

Maerc van Harynchout

Willem van Riebeke

Willem van Melane

Jacop de Vos f. Gillis

Joris van der Munte

M. 1438, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 125

d. Clais de Calkere

h. Jacop Metteneye

Jan vanden Vagheviere f. Jacops

Jan Smeekaerd

Anthuenis Dreclyng

Jan vander Buerze

Martin Honin

Andries van Rooden

M. 1439, sept. 2

W, 1422 1443, fol. 132 v.

d. Jan Metteneye

h. Jan Donghereede

Jan Damhoudre

Jan de Baenst

Jacop vanden Vagheviere f. Anthuenis

Loy de Backere

Jacop Metteneye f. Joris

M. 1440, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 139

d. Boudin de Maerscalc

h. Gillis Haghelin

Michiel Halle

Jan Hugheyns f. Alaerds

Adriaen de Nil

Jan Baeteman

Loy Metteneye

Jan van Aertrike f. Jans

M. 1441, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 146 v.

d. Anthuenis vanden Vagheviere

h. Tydeman Boonin

Jacop de Damhoudre

Jan Joncman

Jan vander Buerze

Pieter vander Beke

Gheraerd vander Munte

Jooris van der Munte

M. 1442, sept. 2

W, 1422 - 1443, fol. 152 v.

d. Joris Ruebs

h. Jan Hoste

Jan Perlant

Philip van Thielroode

Loy de Backere

Willem van Ryebeke

Maertin Lievins

Jan Scuppelin

M. 1465, maart 26

Nalatenschap A. SCHOUTEET, Regesten op de Oorkonden, dl. V, 1449-1472.

d. Ambrosius Ruebs

h. Olivier van Steelant

Jan de Clerc

Willem van Bochoute

Bernard van Halewin

Christoffels Tvernays

Jan van Raveschote

M. 1468, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 8 v.

d. Jacob Torreman

h. Joos Truebelin

Jan van Zynghene

Christoffels vanden Vagheviere

k. Jacob Hugheins

Jan Drabbe

Lodewyc de Mey

Adriaen Doossche

M. 1469, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 16

d. Jooris Metteneye

h. Robrecht van Eede

Olivier van Steeland

Goossin Breicscilt

k. Jacop From

Adriaen Veils

Ambrosius Aussin

Joos Hille

M. 1470, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 24 v.

d. Cornelis Metteneye

h. Jan Melgewaerd

Gheeraerd Ghole

Cornelis Suppelin

k. Willem Baers

Jan de Bul

Joos Cordewaen

Thomas Boonin

M. 1471, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 32 v.

d. Jacop vander Vagheviere

h. Joos Truebelin

Cornelis vanden Berghe

Jooris Zwandin

k. Christoffels Juernays

Jacop Potterye

Maertin de Brantre

Jan van Overtvelt

M. 1472, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 41

d. Bernaerd van Haelwyn

h. Joos Damhoudre

Jacop Seys

Jacop Bave

k. Jacop From

Jacop Huesseyns

Jacop Gherolf

Jan Bus

M. 1473, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 51

d. Jacop vanden Vagheviere f. Andries

h. Raesse vander Houve

Jan Stocman

Adriaen van Heys

k. Willem Baers

Joos Cordewaen

Cornelis Hilde

Michiel van ...esslare

M. 1474, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 58

d. Jan de Plaet

h. Jan van Bochoute

Cornelis vanden Berghe

Jan Metteneye

k. Joos Zwijn

Ambrosius Aussin

Jan van Overtvelt

Jan van Raveschote

M. 1475, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 67 v.

d. Jacob vanden Vagheviere f. Anthuenis (*)

Pauwels Digne (*)

Jooris Zwandin

h. Joos Truebelin

Olivier van Steelant

k. Jacop Huyheyns

Jan Bus

Jacop From

Lyon Springhele

(*) 'doot'

M. 1476, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.76 v.

d. Jan van Riebeke

h. Jan Mellewaert

Goossin Breieschilt

Jacop de Clerc f. Jans

k. Joos Helle

Willem Baers

Jacop Coolbrant f. Jacops

Maryn Bollekin

M. 1477, april 19

W, 1468 - 1501, fol.84

d. Cornelis Metteneye

h. Jacob Gheerolf

Jan van Doorne

Jacop Seys

k. Cornelis Helle

Clais de Brantre

Adriaen Kaervoet

Jan Ghiselin

M. 1478, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.93

d. Jan van Eede

h. Jacob van Dorle

Adriaen Doossche

Joos Damhoudere

k. Jan van Ranschote

Philip Gheerolf

Jacop vanden Baerse

Jan Rephin

M. 1479, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 108

d. Jacop Gheerolf

h. Cornelis vanden Berghe

Lodewyc Lavis

Jan Weyt

k. Jacop Coolbrant

Joos Cordewaen

Lodewyc de Mey

Jacop Potterye

M. 1480, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 115

d. Jan van Riebeke

h. Jan vanden Doorne

Jooris Senturion

Jan Thente

k. Sebastiaen Zwanekin

Joos Helle

Ambrosis Huughszuene

Jan van Boeyeghem

M. 1481, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.122

d. Cornelis de Boot

h. Jan Mellewaert

Thomas Bonin

Jan Ferrant

k. Willem Baers

Jan Bus

Jacop vander Baerze

Jacop van Langhemaerct

M. 1482, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.133

d. Jan de Plaet

h. Jacop Seys

Cornelis vanden Berghe

Jan van Bochoute

k. Pieter vander Eeke f. Jacobs

Jacop Coolbrant

Clais Diericx

Jacob Hugheyns

M. 1483, sept. 2

W. 1468 - 1501, fol.140 v.

d. Jacop Gheerolf

h. Jooris Centurion

Jan Boyman

Joos vander Houwe

Lyon Spynghel

Jacop van Doorle

Pauwels Boeykin

Anthonis vanden Woude

M. 1484, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.148

d. Joos Damhouder

M. 1485, juni 30

W, 1468 - 1501, fol. 156

d. Jan Mellewaert

h. Thomas Bonin

Pieter Everbout

Gillis vander Vlamincpoorte

k. Philips Gheerolf

Jacop Potterye

Jacop vanden Baerse

Jacop van Langhemaerc

M. 1486, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.164 v.

d. Cornelis Metteneye

h. Jan Boeyman

Joos vander Houwe

Joos Cossaert

k. Jan vanden Ryne

Jacop Hugheyns

Anthuenis vander Woude

Jooris Tespaert

M. 1487, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.171 v.

d. Cornelis vanden Berghe

h. Jan Tente

Lodewyc de Mey

Jacop de Clerc

k. Lyoen Spynghele

Jan de Lanbeel

Clays Diedericx

Jan Metteneye f. Jans

M. 1488, feb. 12

W, 1468 - 1501, fol.176

d. Heindric Ferrant

h. Jacop Forlinguet

Berthelmeeus de Pottere

Jooris Roelants

Passcharis Pycket

Jan vander Leen

Jan Bus

M. 1489, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.183

d. Jacop Gheerolf

h. Jan Haen

Joos van Dorlee

Jan Weyts

Passchier Pycket

Pieter Everbaut

Willem vander Voorde

Anthuenis Reyphins

M. 1490, dec. 9

W, 1468 - 1501, fol.194

d. Jan Boyman

h. Jan Thente

Victor Pieters

Jacop Gheerolf

k. Jooris Roelands

Adriaen Drabbe

Ledenaert Hughe

Jan Metteneye f. Jans

M. 1491, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.201

d. Jacop Gheerolf

h. Jacop Forlinguet

Jan Weyts

Joos Cossaert

Jan Metteneye

k. Jacop Potterye

Jacop Hugheins

Jan vanden Leene f. Jacops

t. Heyndric Ferrant

Quintin van Amelsberghe

M. 1493, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.215 v.

d. Jan vanden Eede

h. Gillis vander Vlamincpoorte

Jan Ruebs

Jan van Overvelt

k. Jooris Roelands

Willem vanden Voorde

Adriaen Drabbe

Jacop vanden Baerse

M. 1494, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.224 v.

d. Joos Cordewaen

h. Jan Heyndricx

Jan Tente

Pieter van Meerendere

k. Jan Metteneye

Pieter Cactoen

Daneel Gheerolf

Clais Metteneye f. Christoffels

M. 1495, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol. 231 v.

d. Joos van Doorle

h. Joris Senturyon

Joos vander Houwe

Victor Vinsent

k. Alaerd vanden Broucke

Paesschier Pycket

Jacop Bieze

Casin Stalin

M. 1496, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.240 v.

d. Jan vanden Eede

h. Ledenaert Hughe

Adriaen Bave

Jan vanden Damme

k. Jooris Roelands

Anthuenis du Poncheel

Jan Heunins

Jaspar vanden Houve

M. 1498, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.260 r.

d. Jan van Riebeke

h. Jan Tente

Joos Rotsaert

Pieter de Rycke

k. Jan van Overvelt

Willem vanden Voorde

Willem Brouckaert

Jan Moyaert

M. 1499, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.268 v.

d. Gillis vanden Vlamincpoorte

h. Jan Heindricx

Jan Ghyselyn

Mathijs de Plumecoopere

k. Jooris Roelands

Paesschier Pycket

Jacop Biese

Vincent van Praet

M. 1500, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.277

d. Joos van Doorlee

h. Joos vander Houve

Jan Rogiers

Alaert vanden Broucke

Anthuenis Caura

Jaspar vander Houve

Fransoys Hughe

M. 1501, sept. 2

W, 1468 - 1501, fol.285 v.

d. Joos de Damhoudre

h. Pieter Everboud

Joos Cosaert

Pieter Ryckier

Jacop vander Pottrie

Anthuenis vander Woude

Quintin van Amelsberghe

Clais Metteneye

M. 1503,sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.9 v.

d. Adriaen Drabbe

h. Jan Ghyselin f. Jans

Jan de Boot

Jan de Damhoudre

k. Anthuenis Caura

Jan Moyaert

Jaspar vander Houve

Jan vanden Baerse

M. 1504, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.18 v.

d. Jan de Boot

h. Pieter Everbout

Pieter Ryckier

Pauwels de Zweemere

k. Jacop Biest

Jacop Potterie

Lenaert Gheerolf

Victoor Viseric

M. 1505, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.25 v.

d. Joos de Damhoudre

h. Roeland Peel

Jan van Damme

Jan Heyne

Jan Boeyman

k. Claeis Metteneye

Passchier Pycket

Franssois Hughe

M. 1506, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.35

d. Jan Thente

h. Joos Corduwaen

Jan Ghyselin

Claeis Vierlinc

Joos Everbout

k. Anthuenius Caura

Quintin van Amelsberghe

Lowye de Vaughenare

M. 1507, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.46

d. Gillis vanden Vlamyncpoorte

h. Pieter Rycquier

Jan de Damhoudere

Oste de Lescluse

k. Heindric Ferrant

Jacob Biese

Joos van Hulst

Jacop Potterye

M. 1508, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.57

d. Jan de Boot

h. Joos Cosaert

Jacop vander Woestyne

Zegher Uterwege

k. Paesschier Pycket

Clays Metteneye

Staessin vander Houwe

Fransoys Hughe

M. 1509, sept. 2

W, 1503 -1534, fol.67

d. Jan Thente

h. Pieter Everbout

Pauwels de Zweemere

Claeys Vierlyng

k. Jan Boyman

Anthuenis Caura

Lodewyc de Boughenare

Pieter de Gryse

M. 1510, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.79

d. Jan de Damhoudere

h. Lodewyc van Doorne

Jan vanden Damme

Jan Pieterheyns

k. Jacop de Biese

Jan Moyaert

Quitin van Amelsberghe

Jan van Steenberghe

M. 1511, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.89 v.

d. Jan Ghyselin

h. Symoen vander Banc

Oste de Lescluse

Jan Cortsac

Claeis Metteneye

Staessins vander Houve

Paesschier Pycket

Augustyn Dhoossche

M. 1512, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.99 v.

d. Jacop vanden Woestyne

h. Jan Damhoudere

Jacop vander Helst

Leys van Doorne

Jan f. Pieter Heyns

Jan Moyaert

Pieter de Gryse

Anthuenis Caura

M. 1513, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.107

d. Jan de Boot

h. Joos Everbaut

Pauwels de Zweemere

Jan Thente

Zeghere Uterwege

Staessin vander Houve

Fransois Hughe

M. 1514, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.

d. Gillis vanden Vlamincpoorte

h. Symoen vander Banc

Lodewyc van Doorne

Jacop vanden Berghe

Pieter Rycker

Anthuenis Caura

Pieter de Gryse

Jacop de Drooghe

M. 1515, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.119 v.

d. Jan de Boot

h. Jan Thente

Jan Ghyselin

Ledenaert Gheerolf

Staessin vander Houve

Pauwels de Meyere

Oste de Lescluse

Jan van Steenberghe

M. 1516, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.126

d. Jacop Biese

h. Jan Cortsac

Jacop vander Helste

Jan Pieterheyns

Victor Viseric

Jacop de Drooghe

Pieter de Gryse

Noel vander Weerde

M. 1517, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.132 v.

d. Jacop vander Woestyne

h. Joost van Hulst

Oste de Lescluse

Pauwels de Meyere

Staessin vander Houve

Claeis Metteneye

Jacop Cousaert

Fransoys Hughe

M. 1518, sept. 2

W; 1503 - 1534, fol.139 v.

d. Jacob vander Helst

h. Jan Ghyselin

Jan Heyne

Cornelis Forlinguet

Victor Viseric

Pieter de Gryse

Noel vander Weerde

Roegier vander Eecke

M. 1519, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.147

d. Willem de Boot

h. Jan Cortsac

Claeis Forlinguet

Oste de Lescluse

Cobaert de Bricquenay

Fransois Hughe

Jacop Caura

M. 1520, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.156 v.

d. Gillis vanden Vlaminckpoorte

h. Jan Thente

Pauwels de Meyere

Staessin vander Houve

Jacop van Stakenburch

Olivier Maelbrancke

Noel vander Weerde

Willem Kaingnet

M. 1521, sept. 2

W, 1503 -1534, fol.165 v.

d. Jacop Biese

h. Jan Cortsac

Jacop Cosaert

Cobaert Bricqenay

Pieter Craeye

Jacop Banc f. Jacops

Jan Pelaert

Jacop Caura

M. 1522, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.175

d. Oste de Lescluse

h. Willem de Boot

Jacop vander Helst

Jan Heye

Jacop van Stakenburch

Willem van Westbusch

Noel vander Weerde

Victor Viseric

M. 1523, sept. 2

W, 1503 - 1534, dol.184 v.

d. Jan Ghyselin

h. Jacop Cosaert

Jan Cortsac

Cobaert Bricquenay

Jacop Bave f. Jacops

Pieter Craye

Jan van Hecke

Jacop Busscop

M. 1524, sept. 2

W, 1503 -1534, fol.194 v.

d. Gillis vander Vlaminckpoorte

h. Jacop vander Helst

Jacop van Stakenburch

Cornelis Forlinguet

Willem van Westbusch

Jan Heyne

Olivier Maelbrancke

Jacop vander Houve

M. 1525, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.207 v.

d. Jacop vander Woestyne

h. Oste de Lescluse

Jacop Cosaert

Pieter Craye

Jan van Hecke

Jacop Caura

Christiaen Bultync

M. 1526, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.220 v.

d. Jacop Biese

h. Jan Ghyselin

Jacop van Stakenburch

Jan Heyne

Noel vander Weerde

Pauwels de Meyere

Jacop vander Houve

Jacop Moyaert

M. 1527, sept. 2

W, 1503 -1534, fol.229 v.

d. Oste de Lescluze

h. Jacop Cosaert

Olivier Maelbrancke

Jacop Bave

Willem Kaignet

Jan van Hecke

Jacob Voet

Jan Pelaert

M. 1528, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.237

d. Jan de Boodt

h. Jan Ghyselin

Jan Cortsac

Pauwels Bette

Jacop Caura

M. 1529, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.244

d. Gillis vander Vlaminckpoorte

h. Pauwels de Meyere

Jacop van Stakenburch

Willem van Westbusch

Olivier Maelbrancke

Jan van Hecke

Pieter Metteneye

Adriaen vander Cappelle

M. 1530, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.251

d. Oste de Lescluse

h. Jacop Cosaert

Jacop Bave

Jan Heyne

Jacop vander Houve

Donaes van Wambeke

Jacop Caura

Ghysebrecht du Bois

M. 1531, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.257 v.

d. Jan Ghyselin

h. Pauwels de Meyere

Willem van Westbusch

Cobaert Bricquenay

Jan van Hecke

Pauwels Bette

Adriaen vander Cappelle

Anthuenis Ysenbaert

M. 1532, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.264

d. Jacop van Stakenburch

h. Jacop Coesaert

Cornelis Forlinguet

Fransoys vanden Rade

Jacop vander Houve

Jacop Caura

Donaes van Wambeke

Ghysbrecht du Bois

M. 1533, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.270

d. Oste de Lescluze

h. Jacop Bave

Pauwels de Meyere

Cobaert Bricquenay

Jan van Hecke

Olivier Maelbrancke

Adriaen vander Cappelle

Gillis Descaryes

M. 1534, sept. 2

W, 1503 - 1534, fol.276

d. Gillis vander Vlamyncpoorte

h. Jacop van Stakenburch

Willem de Lescluse

Pauwels Bette

Willem van Westbusch

Donaes van Wambeke

Ghysbrecht du Bois

Cornelis Candeleir

M. 1535,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.8 v.

d. Jan Cortzac

h. Jacop Bave

Pauwels de Meyere

Olivier Maelbrancke

Cobaert de Bricquenay

Jacop Caura

Adriaen vander Cappelle

Christiaen Bultync

M. 1536, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.15

d. Gillis vander Vlamyncpoorte

h. Jacop Coesaert

Cornelis Forlinguet

Willem van Westbusch

Donaes van Wambeke

Ghysbrecht du Bois

Cornelis Candeleir

Pieter van Bavieres

M. 1537, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.22 v.

d. Oste de Lescluze

h. Jacop Bave

Pauwels de Meyere

Cornelis Bricquenay

Jan van Hecke

Adriaen vander Cappelle

Jacop Caura

Jan Lobberjoos

M. 1538, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.30

d. Franchoys vanden Rade

h. Jacop Cosaert

Willem de Lescluze

Willem van Westbusch

Donaes van Wambeke

Cornelis Coulier

Ghysbrecht du Bois

Jan vander Nieuwenburch

M. 1539, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.37 v.

d. Oste de Lescluze

h. Jacop Bave

Pauwels de Meyere

Cornelis Forlinguet

Cobaert Bricquenay

Jan van Herck

Adriaen vander Cappelle

Jacop Caura

M. 1540, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.45

d. Jacop van Stakenburch

h. Jacop Cosaert

Willem de Lescluze

Donaes van Wambeke

Cornelis Coulier

Ghysebrecht du Bois

Pieter de Bavieres

Christiaen Bultync

M. 1541, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.53 v.

d. Jacop Cosaert

h. Jacop Bave

Cornelis Forlinguet

Willem van Westbusch

Jan van Hecke

Adriaen vanden Cappelle

Jacop Caura

Jacop Maelbrancke

M. 1542, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.60

d. Jacop Bave

h. Donaes van Wambeke

Cornelis Candelier

Gysebrecht de Bois

Pieter van Bavieres

Jan Pelaert

Jan vanden Nieuwenburch

Jan Dens

M. 1543, sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.67 v.

d. Jacop van Stakenburch

h. Adriaen vander Cappelle

Cobaert Bricquenay

Jan van Hecke

Jacop Caura

Christiaen Bultync

Jacop Maelbranc

Adriaen Pillaert

M. 1544 ,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol.74 v.

d. Adriaen vander Cappelle

h. Jacop Bave

Donaes van Wambeke

Cornelis Candeleir

Ghysebrecht du Bois

Pieter de Bavieres

Jan van Nieuburch

Ghysebrecht Haentkins

M. 1545

Makelaars, Resoluties, 1544-1585, fol. 6 v.

d. Jacop van Stakenburch

h. Cornelis Forlinguet

Colaert Bricquenay

Jan van Hecke

Jacop Caura

Jan Pelaert

Jacop Malebrancke

Jan Dens

M. 1546,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 89

d. Jacob Bave

h. Cornelis Coulier

Ghysbrecht du Bois

Pieter de Bavieres

Jan van Nieuburch

Adriaen Pelaert

Jooris Malebrancke

M. 1547,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 95

d. Jacop van Stakenburch

h. Adriaen vander Cappelle

Cobaert Bryckenau

Jacop Maelbrancke

Jan Dens

Jan Pelaert

Joos Aernouts

Jacop Bultync

M. 1548,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 101

d. Donaas van Wambeke

h. Jacob Bave

Jan van Hecke

Cornelis Caulier

Ghysebrecht du Bois

Jacop Caura

Pieter de Bavieres

Jooris Maelbrancke

M. 1549,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 110

d. Adriaen vander Cappelle

h. Cobaert Brycquenay

Ghysebrecht du Bois

Joos Aernoudts

Jaques Brussault

Jan Pelaert

Jan van Nieuburch

Jacop Bultync

M. 1550,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 118 r.

d. Gonaer Coolman

h. Jan van Hecke

Cornelis Candeler

Jacob Caura

Pieter de Bavieres

Joos Aernoudts

Jooris Maelbrancke

Pieter Wulnericx

M. 1551,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 127

d. Adriaen vander Cappelle

h. Donaas van Wambeke

Jooris Maelbrancke

Joos Aernout

Ghysebrecht du Bois

Jan van Nieuburch

Pieter van Boven

Adriaen Pillaert

M. 1552,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 135

d. Jacob Brussault

h. Aernout Mostaert

Jan van Hecke

Cornelis Candeliers

Pieter de Bavieres

Jacob Maelbrancke

Jacop Caura

Adriaen Albrecht

M. 1553,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 142

d. Aernoudt Mostaert

h. Jan van Hecke

Pieter de Bavieres

Jan van Nieuburch

Ghyselbrecht du Bois

Joos Aernouts

Pieter Wulnericx

M. 1554,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 149

d. Adriaen vander Cappelle

h. Colaert Bricquenay

Ghysebrecht du Bois

Jacop Caura

Jacop Maelbrancke

Adriaen Albrecht

Jan Pertse

Gheeraert Maelfeyt

M. 1555,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 156

d. Jacop Brussault

h. Aernout Mostaert

Jan van Hecke

Pieter de Bavieres

Joos Aernouts

Adriaen Albrecht

Jan de Saunoy

Adam de Meyere

M. 1556 ,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 163

d. Aernout Mostaert

h. Adriaen vande Cappelle

Colaert Brickenay

Joos Aernouts

Ghysbrecht du Bois

Jacop Caura

Jan van Nieuburch

Guido Maelbrancke

M. 1557,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 171 v.

d. Jacop Broussault

h. Anselmus de Boodt

Jan van Hecke

Adriaen Albrecht

Jan Deschannoys

Adam de Meyere

Jheronimus vanden Rade

Joos de Wachtere

M. 1558,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 178 v.

d. Jan van Hecke

h. Aernout Mostaert

Jan de Courbehem

Adriaen Albrecht

Ghyselbrecht du Bois

Jan van Nieuburch

Jan Perse

Guido Maelbrancke

M. 1559,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 188

d. Anselmus de Boodt

h. Jeronimus vanden Rade

Jan des Annois

Adam de Meyere

Pieter vander Cappelle

Joos Aernouts

Pieter de Bavieres

Cristiaen van Schoonhove

M. 1560,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 194 v.

d. Aernout Mostaert

h. Jan de Courbehem

Adriaen Albrecht

Jan van Nieuburch

Fernande Boudins

Guido Maelbrancke

Pieter van Boven

Jooris Michiels

M. 1561,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 201 v.

d. Jeronimus vanden Rade

h. Anselmus de Boodt

Jan Deshannois

Guydo Maelbrancke

Jan Perse

Jooris Michiels

Pieter vanden Cappelle

Christiaen van Schoonhove

M. 1562,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 208

d. Aernout Mostaert

h. Jan de Courbehem

Adriaen Albrecht

Fernande Boudins

Pieter vanden Cappelle

Adam de Meyer

Fernande Bavieres

Fransois Gommaert

M. 1563 ,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 214 v.

d. Jan de Courbehem

h. Anselmus de Boodt

Jeronimus vanden Rade

Jan des Hannois

Jan Perse

Christiaen van Schoonhove

Fernande Bavieres

Thomaes van Dycke

M. 1564,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 222

d. Jeronimus vanden Rade

h. Adriaen Albrecht

Fernande Boudins

Pieter de Bavieres

Adam de Meyere

Pieter vanden Cappelle

Jooris Michiels

Pieter van Boven

M. 1565,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 229

d. Aernoudt Mostaert

h. Ancelmus de Boodt

Jeronimus vanden Rade

Jan Desaulnois

Jooris Michiels

Guido Maelbrancke

Christiaen van Schoonhove

Nicolas le Gillon

M. 1566,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 236 v.

d. Jeronimus vanden Rade

h. Fernande Baudens

Adriaen Albrecht

Adam de Meyere

Pieter van Boven

Fransois Gammaert

Fernande Bavieres

Joos Maertens

M. 1567,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 244 v.

d. Aernout Mostaert

h. Jan Desaulnois

Adriaen van Hecke

Adam de Meyere

Christiaen van Schoonhove

Fernande de Bavieres

Niclaes le Gillon

Jan Cinguel

M. 1568 ,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 252 v.

d. Anselmus de Boodt

h. Adriaen Albrecht

Jooris Michiels

Adam de Meyere

Pieter van Boven

Jan Cinguel

Fransoys Gammaert

Abel Geschier

M. 1569,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 262 v.

d. Aernoudt Mostaert

h. Jooris Michiels

Adriaen van Hecke

Fernande de Bavieres

Nicolas le Gillon

Christiaen van Schoonhove

Adam Aernoults

Jan Lefebure

M. 1570,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 271 v.

d. Aernoudt Mostaert

h. Adriaen Albrecht

Adam de Meyere

Jan de Saulnois

Fransoys Gammaert

Jan Cinguel

Adam Aernoudt

Claeys Borree

M. 1571,sept. 2

W, 1535 - 1571, fol. 281

d. Aernoudt Mostaert

h. Pieter van Boven

Ferdinande de Bavieres

Nicolas le Gillon

Christiaen van Schoonhove

Adam Aernoudts

Jan Maertens

Aernoudt Cathelaen

M. 1572, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol. 8 v.

d. Adriaen Albrecht

h. Pieter van Boven

Jooris Michiels

Adam de Meyere

Adam Aernouts

Victor de Vroe

Aernout Valcke

Simon du Hem

M. 1573, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol. 15

d. Jooris Michiels

h. Adam de Meyere

Ferdinand de Bavieres

Nicolaes le Gillon

Jan Cinguel

Jaspar de Mouckeron

Jacob de Meestere

Alexander Roelants

M. 1574, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol. 23 v.

d. Anselmus de Boodt

h. Adriaen Albrecht

Ferdinande de Bavieres

Nicolaes le Gillon

Adriaen van Schoonhove

Fransois Gammaert

Claeis Bourreye

Adriaen Van Hecke

M. 1575, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol. 32

d. Adam de Meyere

h. Jooris Michiels

Nicolaes le Gillon

Guydo Maelbrancque

Fransois Gammaert

Jan Cinguel

Jacques vande Voorde

Jeronimus Couru

M. 1576, sept. 2

W, 1572 - 16O5, fol. 39 v.

d. Jooris Michiels

h. Nicolaes le Gillon

Adriaen van Hecke

Guydo Maelbrancque

Jaques vande Voorde

Christiaen van Schoonhove

Thomas van Dycke

Roelandt Christiaens

M. 1577, sept. 2

W, 1572 - 16O5, fol. 47

d. Nicolaes le Gillon

h. Adam de Meyere

Guydo Maelbrancque

Thomas van Dycke

Jan Cinguel

Jacob de Meestere

Clais Borree

Alexander Roelandts

M. 1578, sept. 2

W, 1572 - 16O5, fol. 59 v.

d. Ferdinande Boudens

h. Thomaes van Dicke

Christiaen van Schoonhove

Jan Cinguel

Alexander Roelandts

Fransois vanden Heede

Roelandt Christiaens

Jan Marcquier

M. 1579, sept. 2

W, 1572 - 16O5, fol. 67 v.

d. Thomaes van Dicke

h. Jooris Michiels

Adriaen van Hecke

Alexander Roelants

Fransois vanden Eede

Roelant Christiaens

Jan Lefebure

Marck de Vroe

M. 1580, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.76 v.

d. Jooris Michiels

h. Christiaen van Scoonhove

Jan Cuinquel

Jaspar de Mouscron

Jan Lefebure

Jores Maertens

Aernoudt Cathelaere

Jan Marckier

M. 1583, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.113 v.

d. Nicolas le Gillon

h. Adriaen van Hecke

Sanders Roelands

Jan Marquier

Roelandt Christiaens

Joos Brest

Joos Timmerman

Sanders vander Schelde

M. 1584, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.119 v.

d. Joos Brest

h. Joos Martins

Jan Marquier

Joos Timmerman

Jan de Meyere

Philips Roelandt

Marc de Vroede

Jacques vande Voorde

M. 1585, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.129 v. - 130

d. Joos Brest

h. Gheeraert Govaert

Jacques vande Voorde

Guillame Bibau

Joos Temmerman

Bertram Haghe

Joos Cathelaen

M. 1586, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.138 v.

d. Jan Marquier

h. Guillame Bibau

Joos Maertins

Joos Timmerman

Bertram Haghe

Andries van Wymeersch

Philips Roelandts

Niclaus Philipet

M. 1588, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.161 v.

d. Andries van Wymeersch

h. Joos Maertins

Nicolas Philipet

Woutire de Clerck

Jacques de Brouckere

Laureyns Kelderman

Jan Philips

Joos de St. Hilaire

M. 1590, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.185

d. Wouter de Clercq

h. Jan Marcquet

Nicolas Philippet

Jan Philips

Anthuenis Humbloot

Joos Timmerman

Jooris Elle

Marcelis Scapelynck

M. 1593, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.215 v.

d. Anthuenis Humbloot

h. Andries van Wymeersch

Nicolas Philippet

Laurens Kelderman

Colaert Cornelis

Nicolas le Gillon de jonghe

Gillis de Cupere

M. 1594, sept. 2

W, 1572 - 1605, fol.224

d. Nicolas Philippet

h. Jan Marcquier

Colaert Cornelis

Laureins Kelderman

Nicolas le Gillon, de Jonghe

Jan Philips

Bertram Haghe

Gillis de Cuupere

M. 1602, sept. 2 M. 1602

W, 1572 - 1605, fol.280 Makelaars, Resoluties, 1560- 1616, fol. 160 r.*

d. Jan Marcquier d. Zegher vande Walle d'Oude

h. Nicolas Philippet h. Andries Van Wymeersch

Jan Philips Francois Humbeloot

Zegher vande Walle Jan Letins

Pieter Nollet Marcelin Schapelinc

Laureins de Calue Matthijs vande Walle

Jan de Priestere Joos Noppe

Fransois de Prince Michiel van de Cappelle

M. 1603

Makelaars, Resoluties, 1564-1616, fol. 160 r.

d. Jan Philips

h. Niclais Philipet

Jan Letins

Franchois Humbeloot

Zegher vande Walle

Joos Cattelaen

Joos Noppe

Franchois de Prince

M. 1604

Makelaars, Resoluties, 1551-1711

d. Jan Letins

s. Zegher vande Walle d'Oude

t. Pieter Nollet

h. Marselis Schapelinck

Niclaeys Le Gillon

Joos Noppe

Anthonis de Cueninck

Jan Dereynck

M. 1605

Makelaars, Resoluties, 1551-1711

d. Jan Letins

s. Nicolaeys Le Gillon

t. Pieter Nollet

h. Joos Noppe

Anthoine de Cueninck

Jan Dereynck

Jan de Ruddere

Gheeraert van Assen

M. 1607, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 23 v.

d. Niclaeys le Gillon

h. Jan Marcquier

Mathijs vande Walle

Cornelis van Torre

Victor de Meestere

Lenaert Colve

Jacques Humbeloot

Chaerles Huerblock

M. 1609, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 45 v.

d. Mathijs vande Walle

s. Andries van Wymeersch

t. Jan de Ruddere

h. Heindryck van Hertsberghe

Gillis de Cuupere

Jan Schapelynck

Anthoine le Gillon

Adriaen de Husschere

M. 1610, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 58

d. Jan Marckier

s. Cornelis van Torre

t. Guillaeme Matyn

h. Jan de Venyn

Rycquaert Brouckman

Robert Van Remoortele

Maertin Slosse

Pauwels Baudens

M. 1611, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 70

d. Andries van Wymeersch

s. Fransois Humbeloot

t. Gheeraert van Assen

h. Maertin Slosse

Pauwels Baudins

Jacques Kelderman

Jacques f. Joos Nappe

Peter van Havere

M. 1612, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 81

d. Nicolas Philippet

h. Leonaerdt Colve

Jan Letins

Heindryck van Hertsberghe

Jacques Humbeloot

Domijn Pat

Jan Schapelynck

Pieter van Tours

M. 1613

Makelaars, Resoluties, 16O8-1623, fol. 53 r.

d. Mathys vande Walle

s. Jan de Ruddere

t. Maerten Slosse

h. Gilliss de Cuupere

Jan Denevyn

Adriaen de Huuschere

Guilliaem de Pachtere

Jacques van Almeye

M. 1614

Makelaars, Resoluties, 16O8-1623, fol. 57 v.

d. Fransoys Humbeloot

s. Jan Marquier

t. Guilliaeme de Pachtere

h. Pieter Cornette d'Oude

Charles Hueriblocq

Franchois de Prince d'oude

Franchois Lespee

Jan vande Walle

M. 1615

Makelaars, Resoluties, 16O8-1623, fol. 61 r.

d. Gheeraert van Assen

s. Nicolaes Le Gillon

t. Dominicus Pot

h. Fransoys Lespee

Guilliaeme Mattyn

Michiel vande Cappelle

Pieter Cornette d'oude

Jacques van Wommene

M. 1616, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 211

d. Pieter Nollet

s. Nicolas le Gillon

h. Franchois Lespe

Guillaume vander Cappelle

Pieter Cornette

Jacques van Womene

M. 1617, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 219

Makelaars, Resoluties, 1608-1623, fol. 83 r.

d. Anthone Ruteau

s. Jan Letins

t. Pauwels Baudins

h. Jacques Noppe

Jacques Helderman

Jan Devenijn

Pieter van Tours

Leonaert Rycx

M. 1618

Makelaars, Resoluties, 1608-1623, fol. 92 v.

d. Pauwels Baudens

s. Jan Marquier

t. Leonaert Rycx

h. Jacques Helderman

Jan De Venijn

Pieter van Tours

Herman Michiels

Lambrecht Michiels

M. 1619, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 235

d. Heindryck van Hertsberghe

s. Andries van Wymeersch

t. Lambrecht Michiels

h. Jacques Kelderman

Francois de Prince d'oude

Herman Ruteau

Guillame Geschier

Philips David

M. 1620

S.A.B., Makelaars, Resoluties, 16O8-1623

d. Gulliaeme de Pachtere

s. Jacques Noppe

t. Jacques Kelderman

h. Franchois de Prince

Philips David

Guilliaeme Gheschier

Bernaert de Graes

Jooris Michiels

M. 1621, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 248 v.

d. Guillame de Pachtere

s. Beernaert de Craes

t. Andries van Wymeersch

h. Nicolas le Gillon

Jacques Kelderman

Francois de Prince

Francois Lespe

Philips Tadieu

M. 1623, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 104 v.

d. Dominieus Pat

s. Philips Padieu

t. Beernaert de Graes

h. Francois Lespee

Andries de Vos

Nicolaes le Gillon

Maertin Slos

Jan Deveryn

M. 1624, juli 12

W, 1606 - 1634, fol. 258

d. Dominicus Pat

s. Philips Padieu

t. Bernaert de Graes

h. Francois Lespee

Andries de Vos

Nicolas le Gillon

Martin Slos

Jan Deveryn

M. 1625, sept. 2

W, 1606 - 1634, fol. 118

d. Bernaert Rycx

s. Jan Marcquier

t. Philips Davidt

h. Jan Schapelynck

Jaspar Clayman

Boudewijn Mahieu

Christoffels van Berchem

Joos vande Walle

M. 1626

Makelaars, Resoluties, 1551-1711

d. Leonaert Rycx

s. Jan Marcquier

t. Philips David

h. Jan Schapelynck f. Marcelis

Jaspar Claysman

Boudewyn Mahieu

Christoffels van Berchem

Jooris vande Wale

M. 1627

Makelaars, Resoluties, 1551-1711

d. Bernaert de Graes

s. Philips David

t. Andries de Vos

h. Christoffels van Berchem

Boudewyn Mahieu

Michiel Valcke

Robert de Pottere

M. 1628, maart 20

W, 1606 - 1634, fol. 132 v.

d. Francois vande Voorde

s. Heindryck van Hertsberghe

t. Andries de Vos

h. Jan Schapelynck

Lambrecht Michiels

Gillis van Wyndeken

Inghelbert Rycx

Adriaen de St. Hilaire

M. 1631, april 11

W, 1606 - 1634, fol. 161 v.

d. Philips David

s. Beernaert de Graes

t. Pauwels Baudens

h. Gillis van Wyndeken

Adriaen de St. Hilaire

Guillame Geschier

Alphonse Spillebeen

Jacques Nollet

M. 1632, maart 16

W, 1606 - 1634, fol. 170 v.

d. Francois Lespee

s. Cornelis van Torre

t. Alphonse Spillebeen

h. Melchior van Blootacre

Jacques Nollet

Philips de Zwarte

Lieven Nollet

Jaspar Claysman

Philips Coene

M. 1633, april 14

W, 1606 - 1634, fol. 178

d. Jan Schapelynck

s. Francois Lespee

t. Alphonse Spillebeen

h. Baltazar van Blootacre

Lieven Nollet

Philips de Zwarte

Jaspar Claysman

Philips Coene

M. 1634, maart 30

W, 1606 - 1634, fol. 186 bis

d. Christoffels van Berchem

s. Jan Schapelynck

t. Baltazar van Blootacre

h. Lieven Nollet

Nicolas Colaert

Guillame vander Cruyce f. Joos

Christoffels Michiels

M. 1635, maart 30

W, 1634 - 1637, fol. 9

d. Nicolas Cobaert

s. Lieven Nollet

t. Baltazar van Blootacre

h. Jacques Govaert

Inghelbert Rycx

Jacques Roose

Aernout f. Philips de Valckenare

M. 1636, april 2

W, 1634 - 1637, fol. 17

d. Herman Ruteau

s. Baltazar van Blootacre

t. Jaques Govaert

h. Guillaume Soutier

Jaques Roose

Rycquaert Styn

Aernout de Valckenare f. Philips

Wouter Heyndricx

M. 1637, maart 30

W, 1634 - 1637, fol. 26

d. Jaspar Claysman

h. Jaques Clarisse

Jaques Govaert

Guillaume Soutier

Pieter Marchier

Jan Rycquaert

Philips de la Neve

M. 1638, maart 8

W, 1634 - 1637, fol. 34 v.

d. Baltazar van Blootacre

s. Pieter Marquier

t. Christoffels Michiels

h. Jan Rycquaert

Pieter Cobrisse

Philips de la Neve

Pieter van Bassevelde

Chaerles Inghelbrecht

M. 1639, maart 16

W, 1634 - 1637, fol. 43

d. Inghelbert Derley

s. Pieter Marquier

t. Christoffels Michiels

h. Pieter Bassevelde

Chaerles Inghelbrecht

Pieter vande Velde

Michiel Valcke

Pieter Coucke

M. 1640, maart 20

W, 1634 - 1637, fol. 50 v.

d. Rycquaert vander Styns

s. Bernaerd de Graes

t. Pieter van Bassevelde

h. Pieter vande Velde

Michiel Valcke

Pieter Coucke

Pieter van Overwaele

Jan Scheurman

M. 1641, maart 14

W, 1634 - 1637, fol. 59

d. Jaques Nolf

s. Pauwels Baudens

t. Pieter van Bassevelde

h. Pieter van Overwaele

Jan Scheurman

Leys Carlier

Jan Rycquaert

Alexander Inghelbrecht

M. 1642, april 28

W, 1634 - 1637, fol. 67 v.

d. Rycquaert Styns

s. Jan Rycquaert

t. Pieter van Bassevelde

h. Pieter Carlier

Alexander Inghelbrecht

Aernout Vermaire

Adriaen de St. Hilaire

Jan Baptiste Willays

M. 1643, maart 23

W, 1634 - 1637, fol. 74 v.

d. Lieven Nollet

s. Baltazar van Blootacre

t. Philips de la Neve

h. Aernout vander Meere f. Roelants

Baptiste Willays

Adriaen de St. Hilaire

Jaques Govaert

Jaques Bachuys

M. 1644, maart 10

W, 1634 - 1637, fol. 82

d. Jaques Govaert

s. Baltazar van Blootacre

t. Jaques Nollet f. Pieter

h. Charles van Eester

Guillaume Matyn

Aernout de Valckenare

Pieter de Waele

Otto Claesman f. Jaspar

M. 1645, maart 28

W, 1634 - 1637, fol. 90

d. Pieter Marquier

s. Jaques Govaert

t. Jacques Nollet

h. Chaerles van Eestere

Guillaume Matyn

Otto Claysman

Jacques Nolf

Aernout van Blootacre

M. 1646, februari 26

W, 1634 - 1637, fol. 96 v.

d. Francois van Callenberck

s. Chaerles van Eestere

t. Jaques Nollet

h. Otto Claesman

Philips Blanckaert

Jan Letins

Jan Baptiste van Blootacre

Jan Losschaert

M. 1647, maart 15

W, 1634 - 1637, fol. 105

d. Philips Blanckaert f. Anthone

s. Jan Isenbaert

t. Jan Baptiste van Blootacre

h. Jaques Nollet

Jan Losschaert

Louys Carlier

Jan Wales

Justo vande Velde

M. 1648, april 30

W, 1634 - 1637, fol. 113 v.

d. Philips Blanckaert

s. Loys Carlier

t. Guillaume Nollet f. Lieven

h. Jan Wales

Justo vande Velde

Jan Forde

Pieter Matyn

Jan Cocquereel

M. 1649, april 10

W, 1634 - 1637, fol. 123

d. Philips Blanckaert

s. Jan Schapelinck f. Marchelis

t. Alexander Inghelbrecht

h. Jan Forde

Guillaume Nollet f. Lieven

Pieter Matin

Jan Cocquereel

Valentijn van Liebeeck

M. 1650, maart 23

W, 1634 - 1637, fol. 133

d. Rycquaert Styn

s. Jan Schapebrick f. Marcelis

t. Jan Looschaert f. Hendryck

h. Alexander Inghelbert

Jan Inbona f. Cornelis

Niclays Nollet f. Joos

Jan Baptiste Matyn

Vincent Cools f. Donaes

M. 1651, maart 23

W, 1634 - 1637, fol. 143 v.

d. Alexander Inghelbrecht

s. Jan Forde

t. Jan Losschart

h. Jan Inbona d'oude

Nicolas Nollet

Jan Baptiste Matin

Vincent Cools

Pieter vander Straete

M. 1652, maart 25

W, 1634 - 1637, fol. 150

d. Jan Forde

s. Jan Baptiste van Blootacker

t. Pieter vander Helstraete

h. Charles Potvliet

Charles Janssens

Lucas Croes

Pieter van Landschoot

Leys Bachuus

M. 1653, maart 20

W, 1634 - 1637, fol.

d. Loys Carlier

s. Charles Potvliet

t. Pieter van Elstraete

h. Charles Janssens

Lucas Croes

Pieter van Landschoot

Loys Bachuus

Jan de Cantere

M. 1654, maart 13

W, 1634 - 1637, fol. 216

d. Guido vanden Bogaerde

s. Charles Janssens

h. Jan de Cantere (*)

Jacques van Wittenberghe

Jan Wauckier f. Renier

Rycquaert Brouckman

Maximiliaen Sproncholf

(*) 'in de platse van de Cantere, over leden, gaeven

maeckelaers over in syne platse Daniel Mulier,

die accepteert wierdt, actum den 27 maert 1654'

M. 1655, maart 4

W, 1634 - 1637, fol. 216

d. Charles Janssens

s. Jacques van Wittenberghe

t. Maximiliaen Sproncholf

h. Jan Waukier f. Reynier

Rycquaert Brouckman

Daniel Mulier

Aernout vander Meere

Anthoine Houvenaghele

M. 1656, maart 18

W, 1634 - 1637, fol. 216

d. Jacques van Wittenberghe

s. Francois de Gooris

t. Guillaeme f. Guillaeme Nollet

h. Maximiliaen Sproncholf

Arnaldo vander Meeren

Anthoine Hoevenaghele

Gheerard Roucourt

Nicolas f. Joos de Moor

M. 1657, maart 9

W, 1634 - 1637, fol. 216

d. Anthoine Blanckaert

s. Frans de Gooris

t. Gerard de Roucourt

h. Guillaeme Nollet

Niclays de Moor

Michiel Verplancke

Jan Rycquaert

Philips de Pottere

M. 1659, maart 4

W, 1634 - 1637, fol. 216

d. Anthoine Blanckaert

s. Guillaeme Nollet f. Guillaeme

t. Jan du Blon

h. Geraert Mattin

Jan Rycquaert

Guillame Matin

Pieter de Pruyssenare

Jacques van Tours

M. 1661, maart 16

W, 1634 - 1637, fol. 216 v.

d. Jan Baptiste van Blootacker

s. Guillaeme Nollet f. Lieven

t. Vincent Cools

h. Jan du Blon

Guillaeme Mattyn

Pieter de Pruyssenare

Jacques van Tours

Pieter de Roucour

M. 1662, maart 8

W, 1634 - 1637, fol. 216 v.

d. Christoffels Dieusaert

s. Guillaeme Nollet f. Lieven

t. Arnaldo vander Meere

h. Vincent Cools

Pieter de Pruyssenaere

Jacques van Tours

Anthoine Aerts

Jan Denys

M. 1663, maart 16

W, 1634 - 1637, fol. 216 v.

d. Otto Claysman

s. Pieter Allaert

t. Pieter van Blommeghem

h. Arnoldo vander Meeren

Jacques van Tours

Anthoine Aerts

Jan Denys

Jacques Neyts

M. 1664 (*)

W, 1634 - 1637, fol. 216 v.

d. Pieter Allaert

s. Jooris vanden Dorpe

t. Jan Nollet f. Jacques

h. Pieter van Blommeghem

Jacques Neyts

Herman van Okerhout

Jacques van Tours

Zegher vande Walle

(*) geen jaartal of datum vermeld, staat tussen 1663 en 1665.

M. 1665, mei 16

W, 1634 - 1637, fol. 216 v.-217

d. Jan vande Walle (*)

s. Jan Baptiste Carlier

h. Justo de Tollenare

Pieter Allaert

Christoffels Dieusart

Jan Baptiste van Blootacker

Jan Forde

Jooris vanden Dorpe

Jacques Claeysman f. Jacques Valentyn

Philips van Steenlandt

Zegher vande Walle

Jan Nollet f. Jacques

(*) 'Ter oorzaeke van coophandel ende commercie meer ende meer

te voorderen, zoo is goedt ghevonden desen eedt ende

camer vande ghepriviligierde neerynghe van maeckelaers

deselve te vermeerderen van noch vier persoonen, te weten cooplieden, conforme d'acte...'

M. 1667, juni 3

W, 1634 - 1637, fol. 217

d. Pieter Allaert (*)

s. Jooris vanden Dorpe

h. Zegher vande Walle

Pieter van Elstraete

Pedro Faignaert

t. Jan Nollet

(*) 'upden 3 juny 1667 alsoo syne ma t. heeft ghemaeckt de camere van commercie met conditie onder ander dat vuytte vrye maeckelaers soutde worden ghenomen zes persoonen omme inde camer te assysteren, overgebrocht per hooftman ende mannen vande wettelycke camer vande voorseide neerynghe van maeckelaers, de naervolghende...'

M. 1668,

W, 1667 - 1685, fol. 92

d. Michiel van der Plancque

s. Sebastiaen Bucquoy

h. Judocus de la Villette (*)

Heindricq vanden Dorpe (*)

Daneel Mulier (*)

Francois Schapelinc

Pedro Faingnaert (*)

t. Jan Denys

(*) geschrapt : 'ghereduceert dese caemere op ses persoonen als

ten voorleden jaere opden 3en juny 1667 ende dienvolghen

voor de vyf mannen ghestelt drije...'

M. 1669,

W, 1667 - 1685, fol. 92

d. Michiel van der Plancque

s. Sebastiaen Bucquoy

h. Judocus de la Villette

Heindricq vanden Dorpe

Daneel Mulier

Francois Schapelinc

Pedro Faingnaert

t. Jan Denys

M. 1670, maart 20

W, 1667 - 1685, fol. 92

d. Boudewijn L'espee

s. Philippe de Pape

h. Jacques Claysman

Abraham van Susteren

Pieter Pattyn

Jacques de Meulenaere

Francois de Meulenaere

t. Jan Denys

M. 1672, maart 22

W, 1667 - 1685, fol. 92

d. Andries vanden Bogaerde

s. Loys Carlier de jonghe

h. Justo de Smidt

Pedro vande Velde

Francois de Witte de jonghe

Cornelis van Kaukercke

Joannes Spycquet

t. Hendryck vande Walle

M. 1675, januari 11

W, 1667 - 1685, fol. 92 v.

d. Louys Carlier

s. Judocus la Villette

h. Jacques Neyts

Bartholomeus de Trits

Jan Stalpaert

Pieter van Blommeghem

Gillis Dieusart

t. Heindric vande Walle

M. 1678, februari 8

W, 1667 - 1685, fol. 92 v

d. Bartholomeus de Trits

s. Gillis Duyssaert

h. Pieter Simoens

Joannes Kerckhoeve

Jan Houvenaghel

Gillis van Coppernolle

Adriaen Rycx

t. Martinus Verveere

M. 1679, januari 18

W, 1667 - 1685, fol. 93

d. Bartholomeus de Trits

s. Gillis Duysaert

h. Jan vanden Kerckhoeve

Gillis van Coppernolle

Adriaen Rycx

Jan vanden Dorpe

Joannes Styncx

t. Martinus Verveere

M. 1681, februari 21

W, 1667 - 1685, fol. 93

d. Gillis Duyssaert

s. Ferdinand van Blootackere

h. Robert Contales

Pieter de Clercq

Sebastiaen Bucquoy de jonghe

Jooris vanden Dorpe

Philippe van Toers

t. Martinus Verveere

M. 1683, maart 11

W, 1667 - 1685, fol. 93

d. Jacques vander Helle

s. Sebastiaen Buquoy de jonghe

h. Philipe van Tours

Lawereyns vande Velde

Francisco Verhouwe

Ferdinande Heyndericx

Philipe de Pape

t. Martinus Verveere

M. 1688, april 7

W, 1686 - 1699, fol.90

d. Jooris Aerts

s. Philipe van Tours

h. Francise Verhauwe

Ferdinand Heindricx

Philipe de Paepe

Jan van Steelant

Francisco Cnaeuwels

t. Laureyns vande Velde

M. 1692, februari 15

W, 1686 - 1699, fol. 90

d. Gillis van Coppernolle

s. Philipe de Pape

h. Joan Steelant

Franchois Knowels

Laureyns van Ham

Judocus van Venderoo

Jacques Vervaecke

t. Laureyns vande Velde

M. 1711, maart 24

W, 1701 - 1730, fol. 126

d. Jaques van Toers

h. Gillis van Coppernolle

Joos de Meulenaere

Albert vander Heyde

Louys Soly

Alexander de Waele

Franchois Hooghstoel

M. 1712, april 27

W, 1701 - 1730, fol.126

d. Albert vander Heyde

h. Jaques van Toers

Joos de Meulenaere

Alexander de Waele

Jan Baptiste van Setter

Jan Priem

Pieter Siboens

Gheeraert de Witte

M. 1713, mei 2

W, 1701 - 1730, fol. 126

d. Joos de Meulenaere

h. Albert vander Heyde

Jan Baptiste van Setter

Gheeraert de Witte

Jan Baptiste Dervaulx

Francois vanden Bussche

Cornelis Heyns

Clement Michot

M. 1716, september 22

W, 1701 - 1730, fol. 126

d. Ferdinande van Lantschoot

h. Joos de Meulenaere

Jan Baptiste van Setter

Pieter Syboens

Clement Michot

Pieter Moentack

Philibert Hooghstoel

Carel Willaert

M. 1718, september 9

W, 1701 - 1730, fol. 126 v.

d. Jan Baptiste Danckaert

h. Pieter Moentack

Clement Michot

Jacques Joets

Francois Verbeke

Ignatius de La Tour

Philibert Hooghstoel

Carel Willaert

M. 1721, januari 14

W, 1701 - 1730, fol. 126 v.

d. Philippe de Pape

h. Clement Michot

Pieter Willaert

Ferdinande van Lantschoot

Francois Verbeke

Jan Baptiste van Setter

Ignatius de La Tour

Philibert Hooghstoel

M. 1723, juli 1

W, 1701 - 1730, fol. 126 v.

d. Ignatius de La Tour

h. Pieter Willaert

Ferdinand Franchoys van Lantscoot

Franchois vanden Bussche

Geraert de Witte

Franchois de Conijnck

Guilliame Hacke f. Guilliame

Augustijn Geerebaert

M. 1725, oktober 13

W, 1701 - 1730, fol. 126

d. Jan Baptiste de Setter

h. Clement Michot

Augustyn Gerebaert

Jacques Joedts

Charles Willaert

Pieter Duhamel

Adriaen Valckaert

M. 1736, april 19

W, 1731 - 1761, fol. 118

d. Louis Vleys

h. Sebastiaen de Setter

Bernaert Matthijs (*)

Lieven Wils

Frederycq Arents

Jacques vande Kerckhove

Francois Mulier

Jan Baptiste Mulet

Jan Baptist Van der Espt

Philips Van Thienevelt

(*) 'opden 24en april 1736 desen Bernaert Matthys poorter geworden synde deser stadt wiert op de nieuwe presentatie vande makelaers gestelt als tweeden hooftman'.

M. 1746, juni 8

W, 1731 - 1761, fol. 118

d. Thomas Ancke

h. Fredericus Aerens

Francois Mulier

Charles Reynacx (vervangen in 1746)

Jan Baptiste vander Espt

Pieter van Zandycke

Adriaen Volckaert

Guilliame Pollet (vervangen in 1754)

Adriaen du Bois (vanaf 1746)

Joseph Van Praet (vanaf 1754)

t. Jan Francois du Chatelet (vervangen in 1754)

Charles Walwein (vanaf 1754)

M. 1756, juli 1

W, 1731 - 1761, fol. 118

d. Fredericus Aerens

h. Jan Baptiste vander Espt

Adriaen Volckaert

Joseph van Praet

Albert Goddyn

Francois vande Kerckhove (vervangen in 1758)

Pieter Matthijs (vervangen in 1756)

Jan de Brabander

Louis Ancke (vanaf 1756)

Jan Donatianus Segem (vanaf 1756)

t. Charles Walwein

M. 1760, februari 26

W, 1731-61, fol. 118.

d. Guilliame Pollet

h. Heindryck Pulinx junior

Francois Mulier

Pieter de Brauwer (niet beëdigd, geen poorter)

Paulus Feyts

Anthonius van Nieuwenhuyse

Dionisius de Brouwer

Pieter Germonprez

Francois Jooris

Charles Morel (vanaf 1761)

t. Charles Walwein

M. 1761, maart 2

W, 1731 - 1761, fol. 119

d. Guillaume Pollet

h. Heindrick Pulinx junior

Dionisius de Brouwer

Francois Mulier

Paulus Feyts

Antoine van Nieuwenhuyse

Francois Jooris

Carel Morel

t. Charles Walwein

M. 1763, mei 11

W, 1762 - 1795, fol. 155 v.

d. Guilliame Pollet

h. Francois Mulier

Anthone van Nieuwenhuijse

Francois Jooris

Paulus Feyts

Carel Morel

Francois Boutens

Francois Pijpe

t. Charles Walwein

M. 1764, juni 30

W, 1762 - 1795, fol. 155 v.

d. Guilliame Pollet

h. Francois Mulier

Anthone van Nieuwenhuijse

Francois Jooris

Francois Boutens

Francois Pijpe

Petrus van Zandijcke (vervangen in 1764)

Philippe vande Walle

Johannes Wielmacker (vanaf 1764)

t. Charles Walwein

M. 1767, december 2

W, 1762 - 1795, fol. 155 v.

d. Guilliame Pollet

h. Francois Jooris

Francois Boutens

Francois Pijpe

Nicolas Leij

Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Louis Ancke

t. Charles Walwein

M. 1768

Almanach

d. Guilliame Pollet

h. Francois Jooris

Francois Boutens

Francois Pijpe

Nicolas Leij

Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Louis Ancke

t. Charles Walwein

M. 1769

Almanach

d. Guilliame Pollet

h. Francois Jooris

Francois Boutens

Francois Pijpe

Nicolas Leij

Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Louis Ancke

t. Charles Walwein

M. 1770

Almanach

d. Guilliame Pollet

h. Francois Jooris

Francois Boutens

Francois Pijpe

Nicolas Leij

Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Louis Ancke

t. Charles Walwein

M. 1771

Almanach

d. Francois Pijpe

h. Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Louis Ancke

Eduard Stanfield

Lambert de Ronquier

Bernard Boutens

Buquoy

t. Charles Walwein

M. 1772

Almanach

d. Francois Pijpe

h. Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Louis Ancke

Eduard Stanfield

Lambert de Ronquier

Bernard Boutens

Buquoy

t. Charles Walwein

M. 1773

Almanach

d. Francois Pijpe

h. Pieter Matthijs junior

Joannes de Brabander

Lucas Paltsgraaf

Eduard Stanfield

Lambert de Ronquier

Bernard Boutens

Buquoy

Francois Jooris

t. Charles Walwein

M. 1774

Almanach

d. Francois Jooris

h. Lucas Paltsgraaf

Eduard Stanfield

Lambert de Ronquier

Bernard Boutens

Buquoy

Pieter le Gillon

Benedictus de Bare

Charles de Tilly

t. Charles Walwein

M. 1775

Almanach

d. Francois Jooris

h. Lucas Paltsgraaf

Eduard Stanfield

Lambert de Ronquier

Bernard Boutens

Buquoy

Pieter le Gillon

Benedictus de Bare

Charles de Tilly

t. Charles Walwein

M. 1776

Almanach

d. Francois Jooris

h. Lucas Paltsgraaf

Eduard Stanfield

Lambert de Ronquier

Bernard Boutens

Buquoy

Pieter le Gillon

Benedictus de Bare

Charles de Tilly

t. Charles Walwein

M. 1777

Almanach

d. Francois Jooris

h. Buquoy

Pieter le Gillon

Benedictus de Bare

Charles de Tilly

Anthone van Nieuwenhuyse

Anthone Jouve

Jean Baptiste Goddyn

Marcellinus van Steenbrugghe

t. Charles Walwein

M. 1778

Almanach

d. Francois Jooris

h. Buquoy

Pieter le Gillon

Benedictus de Bare

Charles de Tilly

Anthone van Nieuwenhuyse

Anthone Jouve

Jean Baptiste Goddyn

Marcellinus van Steenbrugghe

t. Charles Walwein

M. 1779

Almanach

d. Francois Jooris

h. Buquoy

Pieter le Gillon

Benedictus de Bare

Charles de Tilly

Anthone van Nieuwenhuyse

Anthone Jouve

Jean Baptiste Goddyn

Marcellinus van Steenbrugghe

t. Charles Walwein

M. 1780

Almanach

d. Anthone van Nieuwenhuyse

h. Benedictus de Bare

Charles de Tilly

Anthone Jouve

Jean Baptiste Goddyn

Marcellinus van Steenbrugghe

Lucas Palsgraaf

Joseph Volckaert

Jaeques van Parijs

t. Charles Walwein

M. 1781

Almanach

d. Anthone van Nieuwenhuyse

h. Benedictus de Bare

Charles de Tilly

Anthone Jouve

Jean Baptiste Goddyn

Marcellinus van Steenbrugghe

Lucas Palsgraaf

Joseph Volckaert

Jaeques van Parijs

t. Charles Walwein

M. 1782

Almanach

d. Anthone van Nieuwenhuyse

h. Benedictus de Bare

Charles de Tilly

Anthone Jouve

Jean Baptiste Goddyn

Marcellinus van Steenbrugghe

Lucas Palsgraaf

Joseph Volckaert

Jaeques van Parijs

t. Charles Walwein

M. 1783

Almanach

d. Jan Jacques de Stoop

h. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Matthijs junior

Benedictus de Bare

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Wets

t. Charles Walwein

M. 1784

Almanach

d. Jan Jacques de Stoop

h. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Matthijs junior

Benedictus de Bare

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Wets

t. Charles Walwein

M. 1785

Almanach

d. Jan Jacques de Stoop

h. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

Benedictus de Bare

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Matthijs junior

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Joseph Volckaert

t. Charles Walwein

M. 1786

Almanach

d. Jan Jacques de Stoop

h. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

Benedictus de Bare

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Matthijs junior

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Joseph Volckaert

t. Charles Walwein

M. 1787

Almanach

d. Jan Jacques de Stoop

h. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

Benedictus de Bare

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Matthijs junior

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Joseph Volckaert

t. Charles Walwein

M. 1788

Almanach

d. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

h. Benedictus de Bare

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Matthijs junior

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Joseph Volckaert

t. Charles Walwein

M. 1789

Almanach

d. Jean Jacques van Outryve de Merkhem

h. Benedictus de Bare

Jacques Stassignon

Dionisius de Brouwere

Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Joseph Volckaert

t. Jean Jaecques de Stoop

M. 1791

Almanach

d. Joseph D'Hollander

h. Pieter Serdobbel

Pieter Gillon

Joannes van Lierde

Jan Baptiste Goddyn

Johannes Bauwens

Carel Moentack

Pieter van Huele

Charles van Haeke

t. Joseph Volckaert

* W = Wetsvernieuwingen, in de stedelijke registers van de wetsvernieuwingen, bewaard van 1363 tot 1795 (mits enkele hiaten) gebeurde de officiële registratie van de jaarlijks vernieuwde ambachtseden ; zie hierover : A. VANDEWALLE, Brugse ambachten in documenten, De schoenmakers, timmerlieden en schrijnwerkers (14de-18de eeuw), Brugge, 1985, pp. 14-18.