Guy Schrans, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw

Uitgave Liberaal Archief, Gent, 1997, 818 blz.

Guy Schrans, buitengewoon hoogleraar in Gent en advocaat heeft op uiterst gedetailleerde wijze de Gentse vrijmetselaars uit de XVIIIde eeuw behandeld, en in hun kielzog ook veel XIXde-eeuwse broeders.

Naast de geschiedenis van de Gentse loges en de prosopografie van hun leden, heeft hij elk van die leden biografisch beschreven.

Bij de behandeling van de 215 geïdentificeerde leden heeft hij niet alleen hun eigen levensloop onder het vergrootglas genomen, maar ook die van hun voor- en nageslacht, van hun familie, van hun vrienden, vijanden of collega’s.

Het personenregister vermeldt niet minder dan 3.500 namen. De bronnen- en literatuuropgave telt 1036 nummers.

Brugge en West-Vlaanderen komen ook in zijn verhaal voor, hoewel op eerder bescheiden wijze. De loge-activiteit beperkte er zich immers tot kortstondige loges met een gering aantal leden, in Brugge en in Oostende. behalve de in Brugge geboren advocaten Jean-Baptiste Le Cat en Anselme Odevaere, sloten zich geen Bruggelingen bij de achttiende-eeuwse Gentse loges aan.

Wèl komen een aantal verwantschappen ter sprake met in Brugge residerende families of personen, zoals de la Villette, Lauwereyns, de Wree, del Rio, de Blende, Walwein, de Heere, enzovoort. Ook zijn er verwijzingen naar negentiende-eeuwse vrijmetselaars zowel in Brugge als in Kortrijk, Oostende en Menen.

In de massale hoeveelheid aan gegevens die van dit werk een Gentse goudmijn aan informatie maken, zal men dus ook West-Vlaamse elementen aantreffen.

Andries Van den Abeele

Handelingen Genootschap voor geschiedenis Brugge, 1997, blz. 258.

www.andriesvandenabeele.net