CAROLINE POPP

In Binche geboren worden, met een Utrechter trouwen en toch rasecht Bruggelinge worden, kan dat? Ja, want Caroline Popp, geboren Caroline-Clemence Boussart (1808-1891) kreeg dit voor mekaar.

Even na 1830 kwam ze met haar man, Philippe-Christian Popp, die verkoos Belg te blijven, naar Brugge wonen. Op 1 april 1837 rolde hier een nieuwe katholieke krant van de persen onder de naam «Nouvelliste du Nord». Philippe Popp besprak dit op café met zijn liberale vrienden en in een plotse opwelling ging hij de weddenschap aan dat hij binnen de drie dagen een rivaliserende krant zou oprichten. Inderdaad, drie dagen later verscheen het eerste nummer van «Journal de Bruges», die tot na de Tweede wereldoorlog de stem van het gematigd liberalisme in Brugge zou zijn.

Het succes had eigenlijk niet zoveel aan Popp te danken, die zich voornamelijk bezig hield met het publiceren van tientallen kadastrale plannen van Belgische gemeenten. Vanaf het eerste uur was het zijn echtgenote Caroline die de inspiratrice en de leidster van de krant werd en dit meer dan vijftig jaar lang volhield. In een tijd waarin perspolemieken vaak op ruwe en brutale wijze werden uitgevochten, blonk haar krant uit door gematigdheid, minzaamheid en beleefdheid, wat niet belette dat ze met overtuiging de eigen standpunten verdedigde. Daarbij was ze vooral ook een verdediger van de Brugse belangen. Ze militeerde voor Brugge-Zeehaven, voor de toeristische uitbouw van Brugge-kunststad, voor  het aantrekken van industriële activiteiten.

Caroline Popp was niet alleen een goed politiek journalist, ze had ook literaire kwaliteiten. Gedurende meer dan dertig jaar schreef ze wekelijks een kroniek voor een Brusselse krant, die ze met het mannelijk pseudoniem «Charles» ondertekende. Deze «Lettres brugeoises» handelden over Brugge, over het maatschappelijk en politiek gebeuren, over haar eigen gevoelens en gedachten. Dat alles schreef ze als het ware aan de keukentafel, terwijl ze zorg besteedde aan de opvoeding van haar acht kinderen.

Weldra verschenen haar novellen en verhalen in boekvorm en werd haar talent geprezen. Haar vriend Victor Hugo schreef «U bestrijkt de volledige gamma, van het gratievolle tot het sterke». Met haar verhaal over «De legende van het kantwerk» droeg ze niet weinig bij tot de nog grotere naam en faam van de Brugse kant.

In een tijd toen van feminisme nog geen spraak was en in dit volgens sommigen provincialistisch en achteraan lopend stadje, toonde Caroline Popp aan dat een vrouw met talent en wilskracht goed haar «mannetje» kon staan.

AVdA.