BRUGGE 2002

EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD

Een voorstel van programma in zeven themata:

1. HISTORIA BRUGENSA

BRUGGE EN HAAR HISTORISCH ERFGOED

De Brugse dimensie:

de eigen geschiedenis met haar hoogten en laagten

De regionale dimensie:

Van de bijna onafhankelijke stadstaat van de Middeleeuwen naar de provinciale culturele stad met ambities die iets verder reiken

De Europese dimensie:

- Europa en de vreemdelingen in Brugge

- Brugge en de Bruggelingen in Europa

2. MONUMENTA BRUGENSES

BRUGGE EN HAAR BOUWKUNDIG ERFGOED

De Brugse bouwstijlen en de externe invloeden

Brugge als Europees “geheugen”.

Waarheid en “leugen” van de monumentenzorg in Brugge

Brugge waardige stad voor het Werelderfgoed

Bouwkundig erfgoed en ruimtelijke aanleg rondom de historische binnenstad (randgemeenten)

3. PORTUS BRUGENSIS

BRUGGE EN HAAR HAVEN

De haven, het water en de zee

4. HORTI BRUGENSES

 BRUGGE EN HAAR TUINEN

De Brugse tuinen, de bloemen, de planten en de kruiden (zie: Botanica 2002)

5. ARTES BRUGENSES

BRUGGE EN HAAR ARTISTIEK ERFGOED

De hoogtepunten in muziek (polyfonie), literatuur (Maerlant, De Roovere, de Dene en Everaert, Gezelle), theater (Neyts), schilderkunst (Primitieven, Pourbus, etc, 20ste eeuw: Slabbinck, Peire, Swimberghe), andere kunsten (Bonduel, Maertens, etc), schrijnwerkerij, beeldhouwkunst, tapijtkunst, goud- en zilversmeedwerk, kantwerk en andere kunstambachten

6. HUMANITAS BRUGENSA

BRUGGE EN HAAR CULTUREEL ERFGOED

De hoogtepunten in wetenschappen, financies en bankwezen, humanisme (het intellectueel debat: Vivès, Brugse humanisten) sociale voorzorg, onderwijs.

7. FUTURUM BRUGENSE

BRUGGE EN HAAR TOEKOMST

Cultureel, industrieel, commercieel.

 

 

DE VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN

1. OPMAKEN VAN DE DOELSTELLINGEN

Enkele losse ideeën voor het opmaken van de doelstellingen:

- Wat zijn de sterkten van Brugge en hoe kunnen ze nog versterkt worden?

- Wat zijn de zwakten waar moet op gewerkt worden?

- Wat is het beeld dat de Bruggelingen (intra- en extra-muros) van hun stad hebben?

- Wat is het beeld dat niet-Bruggelingen van Brugge hebben?

- Welk beeld zou Brugge ideaal moeten uitstralen en wat heeft ze hierbij tekort?

- Brugge is geen grootstad en kan ook niet pretenderen dit ooit te worden. Waar en hoe situeert ze zich?

- Welke doelstellingen wil men met Brugge 2002 bereiken:

            - voor de eigen bevolking

            - voor de buitenwereld?

- Doelstellingen:

            - een duurzame impact

            - bruggen slaan tussen Bruggelingen, tussen activiteiten, tussen Brugge en de buitenwereld, tussen Brugge binnenstad en randstad, tussen Brugge en de omliggende gemeenten, tussen Brugge en de rest van West-Vlaanderen, etc.

            - het nut en de relevantie van een historische stad

            - hoe de 21ste eeuw in een “middeleeuwse” stad integreren (kunst, cultuur, etc), zonder de historische waarde van de stad aan te tasten?

            - van Brugge één geheel maken: zich niet concentreren op de binnenstad, aandacht voor de vroegere randgemeenten die samen Brugge uitmaken.

            - de stedelijke infrastructuur herdenken voor Groot Brugge:

                        - een structuurplan

                        - grotere ingrepen in detail bestuderen

            - prioriteiten opstellen, timing en financiering

            - inventaris maken van wat nu al bestaat en er voor 2002 een “plus” aan geven (met minste kosten, maximaal resultaat en beste vooruitzicht om verder te zetten na 2002)

            - de dualiteit bewoning (gewone handel) en toerisme (toeristische handel) in de binnenstad.

2. INVENTARISEREN VAN DE PROJECTEN

Projecten voorgesteld door:

- de stad Brugge

- de provincie West-Vlaanderen

- de Vlaamse regering

- de Belgische regering

- andere (buitenlandse) steden

- het Brugs verenigingsleven

- particulieren

3. CRITERIA VOOR SELECTIE:

- Beantwoordt het project aan de doelstellingen?

- Wat is de kwalitatieve waarde van het project?

- Is het project vernieuwend in zijn concept, aanpak of uitwerking?

- Zal het project actieve deelname bevorderen van bewoners en / of bezoekers?

- Bouwt het project verder op reeds bestaande initiatieven of realisaties en brengt het deze op een hoger niveau?

- Zal het project duurzame ontwikkelingen of realisaties bevorderen na 2002?

- Zal het project multidisciplinaire samenwerking bevorderen?

- Is het project financieel haalbaar?

4. DE MATERIËLE UITDRUKKINGEN VAN BRUGGE 2002

- Tentoonstellingen

- Boeken en publicaties, “merchandising” producten (o.m. kwaliteitssouvenirs)

- Manifestaties: stoeten - concerten - taptoes - vuurwerken - happenings - openingsfeest en slotfeest

- Bouwwerken: restauraties, nieuwbouw, urbanisatie, structurele ingrepen

- Didactische activiteiten

- Commerciële en industriële activiteiten

- Congressen, colloquia, seminaries

- Wedstrijden, prijzen

- Films, TV

- CD-Rom, virtueel museum en virtuele stad

- Internet - website

5. SUBSIDIES EN ANDERE BRONNEN VAN FINANCIERING

- Stad Brugge

- Europese Unie

- Vlaamse regering

- Federale regering

- provincie West-Vlaanderen

- havenbestuur

- Nationale loterij

- Sponsoring

- Internationale stichtingen

- eigen ontvangsten (merchandising)

Een (eigenzinnig) voorstel

in 1998 opgemaakt door

Andries Van den Abeele