André VANDEWALLE (ed.) Te Wapen ! Heraldiek, teken van gezag en identiteit, Brugge, 2004, 80 blz, ill.

In september 2004 werd het 26ste Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen in Brugge gehouden. Het werd georganiseerd door de jubilerende Vlaamse Heraldische Raad. (zie hierover : Heraldisch Congres, in: Handelingen...2005, blz...).

Bij die gelegenheid werden verschillende tentoonstellingen georganiseerd, waarvan de belangrijkste die was die in het Arentshuis doorging onder de krijgshaftige titel ‘Te Wapen’ en die gewijd was aan de heraldiek, traditioneel teken van gezag en identiteit.

Dat de tentoonstelling het bezoeken overwaard was, daarvan kan men zich vergewissen aan de hand van de beknopte catalogus die werd opgenomen in de hier besproken publicatie en er een blijvende waarde aan verleent. Om het onmetelijke terrein van de heraldiek te beperken en een bepaalde eenheid na te streven, werden alleen voorwerpen geëxposeerd die in Brugge aanwezig zijn en die op Brugse instellingen of personen betrekking hebben: de stad Brugge, het Brugse Vrije, de Proosdij van Sint-Donaas, de centrale overheid in zijn relaties met Brugge, de ambachten, de naties, de gilden en confrerieën en de kerken. Tenslotte werd ook gegrasduind in de familiale heraldiek. Het werd een indrukwekkend en kleurrijk overzicht van vele eeuwen uiteenlopende heraldische voorstellingen, zoals ze hier in Brugge voor het rapen liggen.

Aan de catalogus is een nog blijvender waarde meegegeven, door de opname van vier aan het onderwerp gewijde bijdragen. Ze zijn van de hand van André Vandewalle, Marc Jacobs, Bert De Munck en Till-Holger Borchert en benaderen de heraldiek vanuit verschillende oogpunten.

Het rijke tentoongestelde materiaal liet uiteraard toe een prachtig geïllustreerde uitgave te realiseren.

Andries Van den Abeele

(gepubliceerd in de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 2005, blz. 148-149).

www.andriesvandenabeele.net