Onze activiteiten in detail…

 1. Schoorsteenreiniging


 2. Grondige, stof- /roetvrije reinigingswerken
  voor veiligheid en een optimaal rendement!


  Wel of niet jaarlijks verplicht?
  Het reinigen van schoorstenen van ‘individuele’ stooktoestellen
  (kachels op hout, kolen, mazout, gas, open haarden, inbouwcassettes)
  is in principe jaarlijks niet wettelijk verplicht.
  (dit in tegenstelling tot de schoorstenen van C.V.-installaties – lees meer)
  Uw brandverzekering daarentegen veronderstelt dat u op regelmatige
  basis uw schouw laat vegen en daarvan een attest kan voorleggen.
  Ook een huurcontract voorziet een regelmatige, meestal jaarlijkse reiniging van de schoorste(e)n(en),
  en zeker bij het beëindigen van het contract.

  Bij het stoken met vaste brandstoffen (hout en kolen) vormt zich creosoot
  in de schoorsteen, een aanslag die kan ontbranden en dus schouwbrand
  tot gevolg kan hebben. Naast verstopping door vervuiling,
  kunnen ook vogelnesten of losgeraakte stenen en metselwerk aanleiding geven tot problemen. Onvoldoende trek in de schoorsteen en slecht werkende kachels en boilers houden een risico in op CO-vergiftiging.
  Het is dus geen overbodige luxe om uw schoorsteen jaarlijks / regelmatig te laten controleren en vakkundig te laten vegen.

  Wanneer uw schoorsteen laten reinigen?

  Bij voorkeur buiten het stookseizoen:
  • ervoor: eind augustus / september, of
  • erna: vanaf maart / april
  We zijn dan vlugger beschikbaar dan tijdens de winter.

  Werkwijze

  Dankzij de nieuwe technieken kunnen de meeste schoorstenen perfect van binnenuit tot helemaal boven / buiten gereinigd worden, zonder stof of roet in de woning achter te laten. We maken hierbij gebruik van een (nylon) borstel op flexibele stokken, en een industriële stofzuiger om het roet op te zuigen. Indien noodzakelijk wordt van op het dak gewerkt. Na reiniging ontvangt u een attest dat u kan bezorgen aan de verzekering, politie, brandweer en eigenaar / verhuurder.

  Tarieven

  • reinigen van 1 schoorsteenkanaal € 60
  • reinigen van 2 schoorsteenkanalen € 90
  • reinigen van 3 schoorsteenkanalen € 120

  bij contante betaling

  Brug-/ gepensioneerden genieten een korting van € 5

  Deze prijzen zijn inclusief

  • reinigen van bijhorende kachel(s)
  • BTW 6% (indien woning ouder dan 5 jaar en uitsluitend of hoofdzakelijk privé gebruikt)
  • verplaatsing binnen Oostvlaanderen
  • afleveren attest


 3. Verwijderen van vogelnesten


 4. Voornamelijk kauwen hebben de (vervelende) gewoonte om hun nest te bouwen in schoorstenen. Indien u ook te kampen krijgt met ‘ongewenste bezoekers’, dan kan u beroep doen op ons voor het verwijderen van het nest,
  bij voorkeur nadat de jongen uitgevlogen zijn.
  Jonge kauwtjes of verdwaalde duiven vertrouwen wij toe aan de goede zorgen
  van Vogelopvangcentrum Het Reservaat in Merelbeke.

  Werkwijze

  Omdat vogelnesten vaak niet bereikbaar zijn van bovenaf, en we kapwerk liever vermijden,
  wordt het nest bijna altijd verwijderd van binnenuit.
  Verwijderen van vogelnest +10 €
  Indien u vermoedt dat er een nest aanwezig is,
  gelieve dit te vermelden bij de afspraak. U helpt ons hiermee om de werken in te schatten en onze planning te kunnen aanhouden.

 5. Beveiligen tegen vogelnesten


 6. Indien gewenst wordt uw schoorsteen nadien beveiligd
  met een rooster / stevig gaas.
  In de periode september tot december (hoogseizoen schoorsteenvegen en onderhoud verwarming) moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat iedereen kan stoken.
  Wegens de grote drukte wordt het beveiligen dus bij voorkeur uitgesteld tot januari – februari.
  Prijs leveren en plaatsen inox rooster: vanaf 70 €

 7. Onderhoud en herstelling centrale verwarming


 8. Door een regelmatig / jaarlijks onderhoud van uw C.V.-installatie
  bespaart u tot 20% aan brandstofverbruik,
  voorkomt u pannes,
  en verhoogt u de levensduur van uw installatie.

  Verplicht onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties,
  nu voor alle brandstoffen!

  De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd, dat het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming of sanitair warm water regelt. Dit is van toepassing sinds 1 juni 2007.

  We zetten voor u alles even op een rijtje.

  DE NIEUWE VLAAMSE WETGEVING ~ 1 juni 2007 ~

  * Verplicht periodiek onderhoud van verwarmingsinstallatie én schoorsteen
  • voor MAZOUT ketels: JAARLIJKS (was reeds verplicht sedert 1978 (K.B. 6 januari 1978)
  • voor GAS ketels: OM DE 2 JAAR (1ste keer vóór 1 juni 2010)
  Afleveren 2 attesten: reinigings – en verbrandingsattest


  * Eenmalige verwarmingsaudit van stooktoestellen ouder dan 15 jaar
     (binnen termijn van 2 jaar / uiterste datum 1 januari 2009
     -> verlengd tot 1 juni 2010!)

  * Nieuwe verwarmingsinstallaties: keuring mét rapport vóór
     indienststelling

  (informatiefolder)

  Wanneer uw installatie laten onderhouden?
  Om te vermijden dat u in de kou komt te zitten, geldt ook hier dat u best preventief te werk gaat en uw installatie dus buiten het stookseizoen laat nazien.

  Tarieven

  • C.V.-installatie mazout € 116 reinigen ketel, brander en bijhorend schoorsteenkanaal, afstellen brander Toeslag vernieuwen verstuiver € 25
  • C.V.-installatie gas € 91

  bij contante betaling

  Brug-/ gepensioneerden genieten ook hier een korting van € 5

  Deze prijzen zijn inclusief

  • BTW 6% (indien woning ouder dan 5 jaar en uitsluitend of hoofdzakelijk privé gebruikt)
  • verplaatsing binnen Oostvlaanderen
  • afleveren reinigings- en verbrandingsattest
  • afleveren factuur

  Vernieuwen mazoutbrander

  Nieuwe norm voor stookoliebranders sinds 1 februari 2005
  LOW Nox oliebranders

  lagere uitstoot van stikstofoxides(Nox) en koolmonoxides(CO)

      

  Prijsofferte

  op aanvraag

 9. Mazouttankcontrole (groene dop)


 10. Om bodemverontreiniging te voorkomen, moet elke mazouttank uitgerust zijn met een goed werkend overvulbeveiligingssysteem (fluitje of sonde) en regelmatig gecontroleerd worden door een erkend reservoirtechnieker.

  Verschillende factoren bepalen
  welke controle moet uitgevoerd worden
  en wat de geldigheidsduur is van het afgeleverd conformiteitsattest:

  • het soort tank: onder- of bovengronds
  • het gebruik: particulier of professioneel
  • het jaar van ingebruikname van de tank
  • de inhoud: minder dan, of vanaf 5000 l
  • het materiaal waaruit de tank vervaardigd is
   (metaal, prefab beton, polyester)
  • gelegen binnen of buiten waterwinningsgebied

  Om uit te vissen wat voor uw tank van toepassing is, verwijzen we naar de Controlesteekkaart voor mazoutreservoirs (Wetgeving) We geven u ook graag een woordje uitleg indien nodig.

  Tarieven

  • controle bovengrondse tank € 70
  • controle ondergrondse tank zonder lekdichtheidsproef € 85
  • controle ondergrondse tank met lekdichtheidsproef € 100

  bij contante betaling

  Deze prijzen zijn inclusief

  • BTW 21%
  • verplaatsing binnen Oostvlaanderen
  • afleveren groene dop (met datum van keuring en ‘geldig tot’ datum) en conformiteitsattest

  Mazoutleverancier en tankcontroleur moeten in principe steeds de attesten kunnen inkijken. We adviseren u dan ook ten stelligste om de conformiteitsattesten van de opeenvolgende controles te bewaren; het zijn a.h.w. verzekeringsdocumenten: mocht zich in de toekomst een probleem voordoen met uw tank, dan kan u aantonen dat u de keuringen volgens de geldende reglementeringen liet uitvoeren.

  Lees ook
  ‘Een op de drie tanks is niet in orde’ krantenartikel Het Nieuwsblad 14/03/2007 ‘Goed om weten! Wie betaalt de tankuitrusting en controle: huurder of verhuurder? (Mazouttankcontrole)

 11. Schoorsteen- en ontmossingswerken


 12. Schoorsteenwerken

  Voor schoorsteenproblemen zoals

  • slechte trek
  • condens
  • teer
  • bruine vlekken
  • CO-gevaar
  • terugslag
  • barsten
  • schouwbrand

  bieden wij gepaste oplossingen.

  Wij leveren en plaatsen

  • conductor TIRA TREK
   3 elementen + kroon + verspreider (klepel)
   te plaatsen op bestaande gemetselde schoorsteen
   verhindert regeninval en terugslag van de wind


  •     

  • aspirotor
  • Astato trekkende kap
   verkrijgbaar in verschillende kleuren


  •     

  • regenkap en windwerende kap


  •     

  • flexibele schoorsteenvoering (enkel- en dubbelwandig)
  • strakke inoxbuis (enkel- en dubbelwandig) met 10 jaar fabrieksgarantie.


  •     

  Prijsoffertes

  op aanvraag

  Ontmossingswerken

  Uw dak, gevel, oprit of afsluiting terug als NIEUW !

  U bent het er wellicht mee eens dat (korst)mossen daken, gevels, opritten en afsluitingen ontsieren. Bovendien kunnen ze ook hinderlijke gevolgen hebben, zoals vochtproblemen met schimmelvorming.

  Werkwijze

  • ontmossen met professionele hogedrukreiniger
  • behandelen met anti-mosproduct, om sporen en wortels van mossen en algen te vernietigen

  Opmerking

  Leien daken worden na deze procedure vaal grijs, en moeten dus bovendien afgewerkt worden met 2 lagen (leisteengrijze) verf. Omwille van de omvang van deze werken én de weersafhankelijkheid, voeren we deze schilderwerken niet (langer) uit. We beperken ons tot het ontmossen van dakpannen / sneldakpannen.

  Voor leien daken verwijzen wij u graag door naar

  Dhr. BYL Antoine
  Zwaantje 50 – 9940 SLEIDINGE
  09 357.30.58 / 0476 55.29.99


  Prijsoffertes

  op aanvraag