Nederlands
Cynisch
Verklarend
Zakwoordenboek
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van tamtam, ganzeveer, telraam, koffieklets of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op handgeschept papier, in zevenvoud, van de auteurs. Steekpenningen onder tafel, in het zwart, zijn steeds welkom buiten het medeweten van de uitgever om.

Opgedragen aan allen die geen andere lektuur bij de hand hebben op het toilet en aan alle Thailandgekken met enige kennis terzake.

A

AANDRINGEN: buiten toektoekchauffeurs die je persee naar een massage-parlor willen brengen, naar de hoertjes of een duur magazijn waar ze dikke commissie vangen, is dit niet gebruikelijk in Thailand. Een grote uitzondering daarop vormen de moslims op Koh Pannyee, die je vanalles willen aan-smeren voor een veel te hoge prijs.
AANKOMST: bij het verlaten van de luchthaven in Bangkok, stap je bij wijze van spreken, gekleed in je dikste winterse pak, een oververhitte sauna binnen. Omgekeerde van vertrek.
AANSTEKER: uiterst belangrijk toestel voor rokers. Verdwijnt steeds per ongeluk in de zakken van vrienden of je volle verdwijnt er er blijft voor jou een lege achter.
AAP: hebben we er een tiental miljoen gekend in den Belgiek. Hier hebben we nu af te rekenen met het zesvoud van dat aantal. Eveneens onbezoldigde kokosnootplukker. Is niet aangesloten bij de kas voor zelfstandigen.
AARDWORM: uniformdrager die in zijn mooiste wit kostuum op zijn buik ligt te kronkelen voor de voeten van sire. Op televisie kan men bijna dagelijks van dergelijke verheven beelden genieten.
AFBIEDEN: vergt hier minder oefening dan in Arabische landen. Oefen dit voor de spiegel en controleer je glimlach tijdens deze comedie. De glimlach mag niet verwrongen zijn, doch dient schijnheilig-spontaan over te komen. Observeer de inboorlingen langdurig om deze kunst enigszins onder de figuurlijke knie te krijgen.
AFSPRAAK: ontmoeting tussen twee of meerdere personen op afgesproken uur en plaats. Bij de Thaise versie is het afges[proken uur het vroegste dat je hen te ziek krijgt. Alles na dat uur is goed. Het helemaal niet nakomen van de afspraak is een heel natuurlijke zaak.
AFSTANDSBEDIENING: meestal voor televisie en hifi. Wordt gebruikt van zodra het bewuste toestel zich op meer dan 15 cm. van de vingertoppen bevindt. Dit toestel voorkomt inspanning in boven- en onderarm.
AFWASSEN: gebeurt spontaan van zodra er geen enkel schoon bord meer in huis te vinden is. Afgewassen nog natte vaat wordt bij voorkeur buiten in de zon gedroogd, zodat het stof zijn kans krijgt.
AIDS: anglosaksisch letterwoord, afkomstig van het originele Franse letter-woord 'SIDA' (Syndrome Imaginair pour Decourager les Amants).
AIRCON: uitvinding waardoor de normale kamertemperatuur verandert in die van een diepvriezer. Zeer veel van toepassing in hotels en vervoermiddelen. De overgang van warm buiten naar ijskoud binnen en omgekeerd, is ideaal voor toeristen en apothekers.
ALCOHOL: degelijk ontsmettingsmiddel voor maag en darmen bij gebrek aan medicijn. Wordt echter meestal als langdurige preventief middel gebruikt, voornamelijk onder de vorm van whisky, cognac, gin, wodka, e.d. Dit pseudo- medicament heeft als enige nevenwerking een zwevend gevoel in het hoofd bij overmatig gebruik.
ALFABET: Thaise uitvinding, bestaande uit 76 ondefinieerbare tekens die voor letters moeten doorgaan. Het alfabet werd door primitieve westerse vol- keren herleid tot 26 leesbare tekens.
AMBASSADE: instelling die het vaderland op vreemde bodem vertegenwoor- digt. Dient eveneens om landgenoten op vreemde bodem het leven zo moei-lijk mogelijk te maken met allerlei dokumenten en vragen voor het bekomen van onontbeerlijke papieren in de vreemde.
AMBERKLEURIG: verwijst meestal naar een vocht dat voornamelijk in Schot- land gebrouwen wordt. Wordt door velen in tropische streken als het medicijn bij uitstek beschouwd tegen allerlei kwalen.
ANANAS: groeit effectief dicht bij de grond en niet aan de bomen, zoals velen nog steeds denken. De meeste Amerikaanse kinderen denken dat ananas gesneden in schijfjes in blik groeit.
ANIMISME: het geloven in en aanbidden van allerlei natuurelementen en geesten. Politiek is deels te rangschikken onder animisme
ANSICHTKAART: wordt met tonnen tegelijk door toeristen verstuurd. In de eerste plaats om anderen jaloers te maken met de verre bestemming. De geijkte formule 'Zonnige groeten uit…' wordt meestal neergepend op een namiddag dat het pijpestelen regent.
ARABIER: personnage in wit slaapkleed (tabberd) met theedoek op het hoofd met ventilatorriempje. Ruikt lichtjes naar petroleum, maar des te meer naar bier en whisky bij verblijf in Bangkok. Is verlekkerd op al wat de koran verbiedt. Heeft in Bangkok plots het woord 'ontucht' en 'overspel' vergeten.
ARBEIDER: een theoretisch begrip. Komt effectief zelden voor en zal kortelings door de wet beschermd worden als uitstervende soort. De factor sanoek en slapen is zeer nefast voor deze soort.
ATM: pijnloze methode om je credit card te melken en geld uit de muur te halen. De koppijn tengevolge van het gebruik van deze drug komt pas na thuiskomst uit vacantie.
B

BAD: niet te verwarren met 'Baht' (zie hierna). Luxe-toestel dat alleen rijke Thais in huis hebben om soortgenoten te overbluffen. Wordt eerder gebruikt als visvijvertje dan voor de hygiene.
BAHT: Thaise munteenheid. Was ooit gekoppeld aan de US.-dollar, maar kon uiteindelijk niet snel genoeg lopen om de koers bij te houden. Is momenteel drijvend op de olieprijs. Baht is tevens 15 gr. puur goud. Je kan heel wat Thais zien pronken met 3 Baht om hun nek, maar tezelfdertijd met 0 Baht in de pocket.
BANGKOK: hoofdstad van het land. Ideale plaats om longkanker op te lopen via de uitlaatgassen. Uiteindelijk komt dit goedkoper uit dan het roken van 3 pakjes sigaretten per dag. Ideaal startpunt voor toeristen met weinig tijd: het verkeer verplaatst zich er aan een gemiddelde snelheid van 3 tot 5 km. per uur.
BANAAN: groeit aan bomen in je achtertuin. De onrijpe vruchten krijg je wel degelijk te zien. De rijpe eerder zelden: die worden op tijd gestolen door de buurtbewoners terwijl jij niet thuis bent.
BANK: plaats waar het telraam en formuliertjesnog steeds populairder zijn dan de computer. Als buitenlander hoef je je heel wat minder zorgen te maken over intresten dan de Thais, want je krijgt heel wat minder.
BAR: verzamelplaats waar je kwijlende buitenlanders aantreft. De speeksel-klieren worden bijzonder sterk geactiveerd door wat thuis te vangen is onder de noemer 'Verboden Vrucht'. En we hebben het hier heus niet over bier.
BEAMTE: administratieve slaaf die zijn carriere slijt tussen tonnen papier die zich opstapelen tot het plafond. Kijkt laagdunkend neer op het gewone volkje, maar komt wel snel van die troon af wanneer er iets onder tafel te vinden is.
BEDELEN: beroepsbezigheid in voornamelijk grote steden. Men dient gesyndiceerd te zijn, doch men is niet BTW-plichtig. Zelfs kinderen worden voor dit werk ingezet, om de zware taak van de ouders wat te verlichten. Vrij- stelling van schoolplicht op aanvraag.
BEGRAFENIS: gezellig ietwat Breugelliaans familiefeest. Alleen de kist zorgt ervoor dat men niet vergeet waarvoor men eigenlijk samengekomen is. Als aanwezige buitenlander wordt je zowat gedwongen mee te helpen dat zaak in de fik te steken op de crematieplaats. Voor een keer in je leven mag je je ongestraft schuldig maken aan brandstichting.
BENZINESTATION: ideale plaats om even gauw naar het toilet te rennen zonder te tanken. Tijdens het tanken wordt zelf de voorruit gratis gepoetst. Brilglazen eveneens, mits je dat in hun taal kan vragen.
BIER: degelijk alternatief voor besmet water. Alle buitenlanders zijn hier groot-aandeelhouders bij de diverse brouwerijen.
BLOEDZUIGER: gevaarlijk dier dat voorkomt onder allerlei camouflage. Dit onuitroeibaar iets plant zich muurvast op de geldbeugel en is onverzadigbaar. Gekende camouflagevormen zijn: Thaise familie, ambtenaren, politie, immi- gratie, enz.
BOEDDHISME: godsdienst voor 95% van de Thaise bevolking. Dermate vermengd met allerlei bijgeloof, dat ze niet langer weten wat nog bijgeloof en wat godsdienst is.
BOEK: letterlijk en figuurlijk te zwaar voor inlanders, daar 'boek' onder de rubriek 'inspanning' valt. Grote liefde voor buitenlanders met teveel vrije tijd. De jacht op tweedehands is steeds open, daar nieuwe schandalig duur zijn. Ben je maar een enkele taal machtig, dan kan je dra dezelfde roman voor de twaalfde keer achterstevoren lezen.
BOETE: ideale bijverdienste voor de politie. Een miniem bonnetjesboek volstaat, men dient echter wel te beschikken over ruime broekzakken.
BORDEEL: (1) oord van verboden plezier voor Thaise (gehuwde) mannen. Spot- goedkoop en dus lage kwaliteit. Valt hen stomdronken toch niet op, dus van geen belang. (2) snoepwinkel voor mannelijke buitenlandse toeristen. Vindt je niet gauw genoeg een dergelijk etablissement, ga dan op zoek in de buurt van een politiestation. Zij zorgen immers voor je veiligheid.
BRIEFWISSELING: slavenarbeid tussen de vreemdeling alhier en het thuis-land. Gebeurt wild enthousiast bij de aanvang om vrij snel uit te sterven als het gekende kaarsje.
BROEK: kledingstuk dat bij mannelijke toeristen bijzonder snel omlaagglijdt en niet alleen in geval van accute diarrhee.
BROMFIETS: zie 'brommer', even dodelijk.
BROMMER: tweewielig vervoermiddel, gebouwd voor het vervoer van maximum 8 personen plus een hond. Wordt bereden door kamikazes die naar niets omzien. Bevordert de natuurlijke selectie via zeer veel dodelijke ongevallen. Wordt gehuurd door toeristen met zin voor spectaculaire zelfmoord.
BTW: van toepassing op sommige artikels en diensten. Zie je bijna nooit op een factuur staan.
BUITENLAND: voor de meesten hier totaal onbekend terrein. Alles wat dus geen Thais grondgebied is. Zeer moeilijk te bepalen waar precies, daar de meesten niet eens de grenzen van eigen land weten liggen.
BUITENLANDER: beter bekend in het Thais als 'Farang'. Absoluut niet bedoeld als scheldwoord, want een farang is de grote bron van inkomen. Uit respect wordt hem steeds een hogere prijs aangerekend dan de inoobrlingen.

C

CAMERA: toestel om kiekjes van mekaar te maken, bijvoorkeur zo gemaakt en onnatuurlijk mogelijk. Mogelijkheden van het toestel voor 98,12% onbekend door de gebruiker, maar het bezit ervan levert prestige op.
CANON: bekend cameramerk van goede kwaliteit. Hamvraag: hoeveel heb-ben ze de koning betaald om daar voortdurend opvallend mee rond te lopen. Naar onze mening zou Nikon meer gepast zijn.
CARBONPAPIER: vervangt efficient alle meer moderne middelen en houdt bediendes gemiddeld driemaal langer bezig dan normaal nodig. Bevordert dus de werkgelegenheid.
CASINO: niet toegelaten en onbestaand in dit land. Alleen in Bangkok zijn er minstens 100 te vinden. Net zoals de bordelen zijn de casino's te vinden in de buurt van politiebureaus.
CASSETTE: (muziek-). Meestal van dubieuze kwaliteit die de weergave-koppen in korte tijd grondig verpesten. Bijzonder de piratenversies zijn zeer populair. Om de schijn te redden neemt de politie soms bij een razzia enkele duizenden in beslag. De muzieksoort op deze tapes is totaal ongeschikt voor westerse muzikale oren.
CD: steeds van vrij goede kwaliteit, maar voor de rest idem als voor cassettes. Soms kan je goede oldies en country op de kop tikken, maar over- tuig je ervan dat het originelen zijn en geen Thaise leuteraars. Wanneer je de Engelse taal niet binnen de 30 sec. Begrijpt, dan heb je te doen met covers in het 'Thailish'.
CHINEES: over de gehele wereld nijverige soort met hersenen. Komen ook in Thailand voor, tot afgunst van de rest. Die willen ook rijk worden, net zoals de Chinezen, maar dan wel bij voorkeur zonder een klap te doen. Zelfs de Chinesen weten daar geen raad op.
CIRKUS: (-Maximus). Latijnse benaming voor 'parlement'. Komt ook hier voor, net zoals in het Westen. Alleen beschikken de parlementsleden hier allen over extra grote tafels waar veel kan ondergeschoven worden.
CLAXONITIS: ongeneeslijke chronische ziekte. Komt zeer veel voor in Thailand. De ziekte kenmerkt zich door een niet te beheersen aandrang om zonder reden te toeteren op de brommer of met de auto. Na enkele jaren gaat de duim blijvend verkromd staan in de toeteraanslag. Volledige genezing mogelijk na crematie.
COMMISSIE: voornaamste bron van inkomsten voor taxi- en toektoekchauf- feurs en gidsen. Commissie verarmt de winkels in het geheel niet. Alleen de argeloze toerist die de (soms) gratis rit als de meevaller van de dag ziet.
COMPUTER: bestaat wel degelijk alhier. Wordt in de meeste kantoren inten-sief gebruikt voor het spelen van videospelletjes. Eventueel ook om het hand- geschreven papierwerk dunnetjes over te doen. Piratenprogramma's zijn overal goedkoop verkrijgbaar, met of zonder ingebouwde virus.
CONDOOM: latexvoorwerp dat de rubberindustrie in het land rechthoudt. Tot voor enkele jaren vrij onbekend, thans een commerciele topper dankzij Aids. Op voorlegging van de lidkaart van een pedofielenclub 10% korting in alle apotheken. Bij voorlegging van een foto in kleur van Dutroux 25%.
CORRUPTIE: bezigheid met de hoogste prioriteit voor alle uniformdragers in dit land. Dit hoofdinkomen is zelfs vrijgesteld van inkomstenbelasting.

D

DIARRHEE: meest voorkomende kwaal bij versaangekomen toeristen. Bij gebrek aan kan men de ziekte snel bevorderen door het drinken van grote hoeveelheden ijskoude drankjes en roomijs. Situeer bij het betreden van een café of restaurant steeds de ligging van het toilet. Calculeer de afstand en je verplaatsingssnelheid erheen vanaf je zitje nauwkeurig. Het kan van levens-belang zijn. Meestal stel je het ontbreken van wc-papier wel vast wanneer 'het' reeds gebeurd is.
DISCOTHEEK: donkere ruimte waar je mekaar nog nauwelijks ziet zitten. Wat voor muziek moet doorgaan, geniet je aan minimum 115 dB. Dit voorkomt meteen de vermoeinis van ellenlange tafelgesprekken. Wat voor dansen moet doorgaan lijkt eerder op een stel bosnegers op de dansvloer met rode mieren in hun onderbroek.
DOKTER: persoon die een universele injectie geeft tegen alle kwalen. Koopt hij meestal in in vaten van 200 liter. Een goede Thaise dokter schrijft minimaal een half pond tabletten en pillen voor, bij voorkeur in diverse appetijtelijke kleurtjes en vormen. Wie dat niet doet, is slechts een armzalige kwakzalver die het Thaise vertrouwen volledig onwaardig is. De bijverdienste van apotheker is vrijgesteld van BTW.
DOSSIER: groeit over de meeste buitenlanders-langblijvers angstwekkend snel aan in de eigen ambassade. Vooral als je trouwplannen hebt alhier, of een verlenging van of een nieuw paspoort nodig hebt en er in het vaderland iets niet 100% pluis met je is…
DOUCHE: een der hoofdactiviteiten van de Thais. Doen ze zelfs half aangekleed omdat naaktheid nu eenmaal een ondenkbaar iets is in dit puri-
teinse land. Minstens driemaal per etmaal en zelfs met overvloedig gebruikmaken van zeep en shampoos blijven ze nog donker van huid.
DRINKGELD: belangrijke bron van inkomsten voor gidsen. Een artikel dat steeds maar zeldzamer wordt. Er tussenuit knijpen zonder iets te geven wordt een steeds maar meer beoefende sport.
DRINKWATER: vloeistof alleen maar geschikt voor het douchen, eten te bereiden, voor vissen en drager voor schepen. Het drinken van water is vrij gevaarlijk, want het veroorzaakt roest van de inwendige organen. De Thais beschouwen het aanbieden van een glas ijskoud drinkwater als een uiting van gastvrijheid. Of dit te klasseren valt onder onwetendheid of sadisme is niet bekend.
DRONKEN: het verkeren in een toestand van niet-nuchter zijn. Komt bij vacantiegangers en nog meer bij langblijvers zeer frequent voor. Het is o.a. een uitstekende remedie om de steeds terugkerende visumperikelen even te vergeten. Bij Thais is het een uitstekend middel, vooral 's nachts aan het stuur, om de reincarnatie een handje te helpen.
DRUGS: bij het gebruik ervan ziet men het leven plots veel rooskleuriger. Wordt men ermee betrapt, dan kan je nog jarenlang nagenieten in de gevangenis. Met het Engelse woord 'drug-store' wordt geen winkel bedoeld waar je aan verdovende middelen kan komen, maar wel een apotheek. Apothekers zijn dus geen drughandelaars.
DUIM: uiterst belangrijk (figuurlijk) lichaamsdeel voor de Thais. Je 'duim zetten' betekent iets aankopen zonder te betalen. Dat gebeurt meestal bij de lokale winkel en voor kleine sommen die heel leuk kunnen oplopen naar het einde van de maand toe. Kan je niet betalen en krijg je op die wijze geen verder krediet, probeer het dan in het winkeltje even verderop.
DUITSER: meestal dikbuikig exemplaar met roze wangetjes, dat zelfs hier nog droomt van Sauerkraut mit Wurst. Nuttigt normaal gesproken zijn eerste biertje op het ogenblik dat wij 's ochtends aan onze tweede tas koffie toezijn.


E

ELASTIEKJE: wordt voor alles en nog wat gebruikt om iets dicht te maken. Na jarenlang verblijf in het land heb je nog steeds niet door hoe ze het precies klaarspelen en nog minder om het elastiekje weer te verwijderen. Het starten van een elastiekjeswinkel is een garantie voor constante omzet.
ELECTRICITEIT: een tovermiddel dat met 'n eenvoudige druk op de knop in de muur het hele huis in een zee van licht zet. Thais laten bij voorkeur alle lichten dag en nacht branden. Electriciteit komt toch vanzelf uit de muur, de rekening ook, via de brievenbus. Electriciteit heeft de goede gewoonte alhier om regelmatig uit te vallen. Dit is vermoedelijk een geniepige afspraak achter de schermen tussen enerzijds de electriciteitsmaatschappijen en anderzijds de kaarsenfabrikanten.
E-MAIL: nieuwe briefwisselingmethode die er voor zorgt dat je post aan een fractie van de postzegelprijs in seconden ter bestemming komt. Dit systeem voorkomt dat je klassieke post een eeuw onderweg is of helemaal niet toe- komt. Je pennevriend dient het echter over dezelfde apparatuur en program- ma's te beschikken. Het schilderen van een grote E op je brievenbus is niet doelmatig.
ENGELS: wereldtaal, vooral tot spijt van de aanhangers van Moliere. Wordt beschouwd als de tweede taal in dit land. Indien dat werkelijk zo is, dan dient men de Thais hiervan dringend op de hoogte te brengen. De Thaise versie van het Engels wordt 'Thailish' genoemd. Na enkele jaren krijgt men deze schitterende variante wel onder de knie.
EXPORT: bezigheid die, gezien de landelijke efficientie, de kortste weg is naar een maagzweer en/of hartinfarct. Corruptietabletten helpen soms de kwaal wat vertragen.


F

FAMILIE: belangrijkste aspect van de Thaise samenleving. Vergelijkbaar met het leven in kudde bij bv. schapen. Bij huwelijk als buitenlander met een Thaise, huw je niet alleen haar, maar in de eerste plaats de familie. (zie ook: melkkoe).
FARANG: Thais woordje voor alle blanke vreemdelingen. Elke farang wordt beschouwd als stinkendrijk en alsdusdanig ook behandeld. Je hebt steeds het grote voorrecht meer te betalen als de Thais. Deze dienstverlening gaat steeds gepaard met een stralende glimlach. Een farang in de familie hebben is het van het. Niet iedereen kan pronken met zo'n sierstuk. Veel Thais bezitten wel buffels, maar niet allen beschikken over een melkkoe.
FEEST: geliefde Thaise bezigheid. Een nauwkeurig omschreven reden daartoe is volkomen overbodig. Aanvang van het feest is steeds bekend, het einde is moeilijker in te schatten. Feest beperkt zich niet tot banaliteiten zoals bv. verjaardagen en huwelijken, maar evenzeer tot begrafenissen.
FIRMA: in de meeste gevallen te vergelijken met het begrip 'firma' zoals in het Westen. In andere gevallen is het woord 'Mafia' (zie aldaar) een veel betere omschrijving.
FOTO: Thais (en ook andere Oosterlingen) maken honderden foto's van mekaar. Hoe gekunstelder, onnatuurlijker, gewrongen of gepauseerd, hoe liever. Het onverwacht een natuurlijk kiekje van iemand maken, wordt als zeer flauw beschouwd.
FRANSMAN: specimen dat nog steeds denkt dat de gehele wereld Frans begrijpt en spreekt. Vertikt het in de meeste gevallen ook maar (zogenaamd) een enkel woord Engels te verstaan of te spreken. Dat niet spreken is nog het minst erge, de manier waarop ze de taal van Sjeekspiere verkrachten is ziek- teverwekkend.
FRIET: Vlaamse uitvinding uit de 19de eeuw die ten onrechte in het Engels 'Frensh Fries' genoemd wordt. Voor de Hollanders is het zelfs 'Petat'. Je zou voor minder de oorlog verklaren. Elke rechtgeaarde Vlaming die hier leeft, droomt volgens de statistieken gemiddeld eenmaal per week  over dit onover-troffen voeingsmiddel en heeft minstens tweemaal per maand een nacht-merrie over rijstgerechten.

G

GASTVRIJHEID: legendarisch voor dit land. Echter steeds maar duurder aan het worden, vooral op het eiland Phuket. In andere gevallen duurt de gastvrij- heid net zolang er iets uit de geldbeugel rolt.
GEBUUR: exemplaar dat je rust grondig kan vergallen met radio en televisie op stormkracht. Luidruchtigheid is steeds troef. Iemand die wel eens iets komt lenen (keukenitem, videofilm, enz.), maar het vergeet weer te geven in de eerstkomende vijftig jaar. Is daar tegenover meestal wel bereid je een handje te helpen wanneer je hulp nodig hebt.
GELD: het slijk der aarde opent hier alle deuren. Sommige deuren zijn goedkoop, andere duur. Als farang wordt je verondersteld een onuitputtelijke voorraad te hebben. Een beetje geld lenen bij je doen ze ook graag. Wie zo naief is dat te doen, zal gauw leren dat je de centen nooit terugziet.
GELDBEUGEL: dient steeds opengehouden te worden, voornamelijk voor de Thaise familie. Ook voor de Thaise echtgenote. Wanneer die weet dat er geld is, wordt ze koopgek. Weet ze dat je er krap voorzit, dan wordt ze nog gekker (hier synoniem voor pisnijdig).
GELOVIGE: vreemdeling die denkt dat Thailand het aardsparadijs is. Dit land stikt van de gelovigen. Bijna net zoveel als er Boeddhisten zijn. Alleen is dat laatste veel ongevaarlijker.
GENERAAL: sabelsleper vol lintjes en medailles die het veel te druk heeft met andere lucratieve bezigheden dan het vaderland te verdedigen. Bemoeit zich net iets teveel met politiek en is gespecialiseerd in staatsgrepen.
GERECHT: wordt gesymboliseerd door een geblinddoekte dame met weeg-schaal. Alleen is die blinddoek hier vrij transparant en hangen de schalen meestal niet op gelijke hoogte. Als buitenlander wordt je nogal gauw te licht bevonden tegenover een Thai.
GEVANGENIS: gratis verblijfplaats die niet vergelijkbaar is met onze 5-sterren inrichtingen. Een verblijf aldaar is eerder vergelijkbaar met een reis door de tijd terug naar de middeleeuwen.
GIDS: inlands gediplomeerd personnage dat wanhopige pogingen doet om een vreemde taal te spreken en de schijn te verwekken nog iets over eigen land te weten. Zijn bijzondere interesse gaat altijd uit naar commissies op jou aankopen op zijn aanraden.
GITAAR: buitengewoon populair muziekinstrument in dit land. Zowat elke Thai speelt gitaar, ook al beperkt die kundigheid zich tot gemiddeld twee ak- koorden en een vals.  
GLIMLACH: men onderscheidt drie verschillende glimlachen of 'smiles': a) de spontane glimlach bij de simpele bevolking; b) de idiote glimlach te vergelijken met een zenuwtrekje en c) de 'shark-smile'. Deze laatste geraakt meer en meer verspreid in voornamelijk de toeristische centra. Deze glimlach is eerder naar je portemonnaie toe gericht, dan naar jou.
GO-GO: nachtelijke bezigheid voor jonge Thaise meisjes wiens ouders denken dat ze een schitterende loopbaan in de hoofdstad heeft als dactylo of poetsvrouw. Deze activiteit wordt steeds uitgevoerd onder het wakend oog van blanke hitsige hengsten.
GOUD: het enige geschenk dat je Thais vacantielief apprecieert. Van zodra je weer vertrokken bent, kan ze het lekker weer verkopen en het spelletje opnieuw spelen met de volgende 'eeuwige liefde'.

H

HAAI: vissoort. Een variante ervan leeft op het land en loopt op twee benen. Tracht je vanalles en nog wat te verkopen aan een veel te hoge prijs. Is tevens bekend voor zijn 'shark-smile'. Deze glimlach heeft niets te maken met de traditionele Thaise glimlach en is niet naar jou ote gericht, maar eerder naar je portefeuille.
HANDGRANAAT: handig klein voorwerp dat wonderem verricht wanneer hij in de zaak van een concurrent geworpen wordt.
HANGSLOT: op alles zit een hangslot hier. De Thais zijn tuk op hangsloten. Handel in hangsloten is dus lucratief, maar ook daarvoor heb je een werkver- gunning nodig.
HANDTELEFOON: voor minstens 80% Thais een overbodige luxe, maar het geeft status. Bij voorkeur te gebruiken achter het stuur, al rijdend met de auto. Verhoogt de kansen op een ongeval aanmerkelijk op een plezierige manier. De modellen verkleinen dermate dat ze straks onvindbaar zullen zijn bij verstrooide gebruikers.
HERSENEN: het bestaan ervan is in dit land nog steeds niet wetenschap-pelijk bewezen. De bestaande lokale exemplaren zijn bij transplantaties zeer duur, want nooit gebruikt.
HOND: de hond is bang voor zijn Thais baasje en het baasje is bang voor de hond.
HOOFDPIJN: treedt hier zeer snel op bij nadenken. Hoofdpijn wordt dus door  de lokale bevolking zoveel mogelijk vermeden.
HORLOGE: instrument dat de juiste tijd aangeeft voor westerlingen en de relativiteit ervan voor de overigen. Namaakhorloges van grote merken geven eveneens de tijd aan.
HOSPITAAL: favoriete verblijfplaats in Thailand voor farangs met verzeke-ring. Languit liggend geniet je van een flinke dagvergoeding. Ziekte of ongeval is vrij overbodig voor opname, want ook het hospitaal strijkt een flinke stuiver op van diezelfde verzekeringsmaatschappij.
HOTEL: groot gebouw, opgedeeld in diepvriescompartimenten voor vreemdelingen die niet tegen de tropische warmte kunnen. Vanaf het hotelzwembad is het in sommige gevallen zelfs mogelijk de zee en het strand te zien. Het hotelpersoneel doet tussen twee smiles een poging om iets te spreken dat voor Engels moet doorgaan.
HUWELIJK: burgerlijke toestand die de echtscheiding voorafgaat. In dit land huw je niet een vrouw, maar in de eerste plaats haar hele familie. Daarom moet je als buitenlander ook harde bewijzen leveren dat je die allemaal wel kan onderhouden.

I

IJKAST: haalt je Thaise echtgenote of vriendin sneller leeg dan jij ze kan opvullen. Ofwel is er nauwelijks plaats voor jou zaken, ze steekt vol met zakken ijblokjes en flessen drinkwater. Tevens ideale bergplaats voor etens- restjes die nooit opgeeten worden.
IMMIGRATIE: chronische nachtmerrie voor langblijvers alhier. De hoofdrol in deze steeds maar weerkomende gruweldromen zijn personen in uniform met enorme broekzakken en de hand steeds open net onder het tafelblad.
IMMITATIE: niet te onderscheiden van echt. Het verschil is soms ver te zoeken ook. De strikt verboden verkoop ervan gaat door langsheen het voetpad en op toeristische avondmarkten.
IMPORT: fantastische bron van inkomen voor het land en zware aderlating voor farangs die niet kunnen leven zonder produkten van thuis. Met de import- taks op een Europese auto alleen, koop je bij ons de gehele garage.
INSEKT: vervelend ongedierte, uitgevonden door de fabrikanten van insektendodende spuitbussen. Daar de insekten sterker zijn en volhardend, worden alle fabrikanten steenrijk op jou kosten. De fabrikanten spelen ook onder een hoedje met de vervaardigers van muggengaas en muskieten-netten.
ITALIAAN: luidruchtige, warmbloedige Zuideuropeer. Het ideaal in je groep als reisleider, wegens hun totaal gebrek aan discipline. Eet zelden Thais en snakt 24 uur op 24 naar spaghetti, cannelonie en andere pastagerechten. Er dient dringend een 'numerus clausus' ingevoerd te worden op Italiaans restaurants, anders gaan ze de Thaise in toeristische centra overheersen.

J

JAMES BOND: uitvinder van het overbekende James Bond Island in Phang- Nga Bay nabij Phuket. Is echter nooit terplaatse sinds er 20 Baht entreegeld gevraagd wordt. Hij kwam ook in diezelfde baai, dan nog 's nachts en zonder betalen, aan boord van de Chinese jonk June Bahtra.
JAPANNER: kuddedier, gespecialiseerd in groepsreizen zoals o.m. 'Europa in 3 dagen' of 'Thailand in 12 uur'.  Sleept gebruikelijk een halve foto- en videoshop met zich mee. Fotograferen mekaar honderden malem, er wel goed zorg voor dragend dat geen enkel kiekje natuurlijk overkomt.
JEEP: in de ogen van de meeste vacantiegangers een vierwielen aange-dreven tovermiddel dat alles aankan. Een te huur vacantiespeeltje voor onervaren chauffeurs dat regelmatig voor dodelijke verrassingen kan zorgen. Naast toektoeks en brommers goede leverancier voor de lokale ziekenhuizen.
JOGGEN: hopeloze ochtendbezigheid om het teveel aan calorieen van de vorige avond weg te werken. Thais joggen in 'slow-motion' teneinde de zolen van hun gympies te sparen. Hun inhalen aan een hoger tempo is ten strengste verboden, want dan zouden ze gezichtsverlies lijden en dat is onaanvaardbaar voor een Thai. Het achternalopen van Thaise schonen noch het ermee in bed duiken valt onder het onderwerp 'joggen'.

K


KAAS: zuivelprodukt waar de meeste Thais van gruwelen. Onbetaalbaar duur nochthans. Produkt dat veelvuldig voorkomt in dromen van alhier wonende buitenlanders met een magere bankrekening.
KARAOKE: Japanse uitvinding, waarbij het mogelijk werd jezelf ongestraft voor zanger of zangeres uit te geven. Het meebalken aan 110 dB. verbetert naargelang de flessen amberkleurig vocht (zie aldaar) leger geraken. Bij lokale karaokevideotapes bemerkt men pas aan het einde van het liedje dat de zanger Engels zong.
KERST: niet bestaand feest in dit Boeddhistisch land, maar dat behoorlijk goed uitgebuit wordt door hotels, restaurants en grootwarenhuizen. De uitwerking van het aanhoren van 'Jingle Bells' in het Thais kan vlug verholpen worden met enkele maagtabletten en/of Imodium.
KEUKEN: deze onhygienische plaats wordt door de Thais buitenshuis gehouden, al dan niet onder een zwartgeblakerd afdakje. Plaats waar de meest dodelijk pikante gerechten bereid worden met ingredienten die je na 10 jaar Thailand nog steeds niet kent.
KINDERARBEID: bij wet verboden en dus onbestaande hier. Kinderen mogen wel hun ouders meehelpen om bv. 's nachts om 2 uur op straat rond te zeulen met sigaretten, kauwgom en bloemen om te verkopen aan de farangs in de bars.
KINDERPROSTITUTIE: wettelijk verboden, dus onbestaande. Sensatieartikel voor westerse journalisten met teveel verbeelding. Verkiezingstroef voor landelijke kandidaten voor de verkiezingen. Droom voor elke pedofiel, nacht- merrie eens gesnapt.
KOFFIE: sopje dat veel gedronken wordt door farangs met een houten kop. Wordt hier geteeld door de bergstammen als alternatief voor opiumteelt. Het financieel verlies dat ze daardoor lijden, zal door de volgende regering gecompenseerd worden met staatssubsidies afkomstig uit de overdreven hoge hotelprijzen in Phuket.
KOKOSNOOT: hangen aan hoge bomen die bij voorkeur parkings sieren. De vallende kokosnoot kan in seconden het standaardmodel van je auto grondig bijwerken. Deze noot werd uitgevonden om apen werk te verschaffen als plukkers.
KOOSNAAM: beter bekend in het Engels als 'Nick name'. Daar loopt elke Thai mee rond van bij de geboorte. De echte voornaam wordt zelden gebruikt. Een veel voorkomende koosnaam is 'Laa'. Begrijpelijk ook want het betekent 'ezel'.
KREDIET: middel waardoor elke Thai zich elk produkt waarvoor hij reklame ziet op tv kan aanschaffen. Over de woekerintrest wordt niet nagedacht (zie 'nadenken'). Niet tijdig betalen van het krediet leidt tot in beslagname van het aangekochte voorwerp, dat dan opnieuw op krediet verkocht wordt.
KWALITEIT: woord dat weinig gebruikt wordt en ook weinig van toepassing is. Daar alles relatief goedkoop is, bestaat er weinig behoefte aan dat woord. Reden ook waarom garantiebonnen hier slechts zelden afgeleverd of ingevuld worden.
L

LANDGENOOT: kan een grote steun betekenen als je in het buitenland leeft. Je kan samen heel wat pret beleven. Helaas bestaat er ook een tweede soort die niet aarzelt eigen soort uit te buiten of het figuurlijk mes in de rug te stoten uit afgunst.
LATEX: afkomstig van de rubberboom en belangrijk exportprodukt voor Thai- land. Natuurlijke latex is sinds jaren opnieuw zeer populair geworden dankzij Aids. De rubberbomen zijn onze leveranciers voor medische handschoenen en condooms. Sommige hospitalen raden zelfs aan twee condooms boven mekaar te gebruiken. Die hebben waarschijnlijk een dikke commissie bij Durex en Co.
LAWAAI: een alom verschijnsel in dit land. Thais kunnen blijkbaar niet tegen stilte. Lawaai maken op allerlei manieren is hun geliefkoosde bezigheid. Het kan gemaakt worden zonder veel inspanning, anders zou er hier geen lawaai mogelijk zijn.
LENEN: dagelijkse sport van de bevolking om de eindjes aan mekaar te knopen. Men leent bij de familie, de vrienden, enz. Altijd in de hoop dat de geldschieter het wel zal vergeten, want terugbetalen is er niet bij. Speciaal niet wanneer de centen van een argeloze farang afkomstig zijn.
LIEFDE: gaat meestal in de eerste plaats uit naar de geldbeugel van de ander. Bekoelt heel snel wanneer de vetpot mager wordt. Veel toeristen menen de grote liefde te vinden na een te groot aantal pinten in de bars. Ze weten niet dat dat woord daar totaal onbekend is.
LOTERIJ: uitgevonden door de staat om de helft van de wedde van een Thai maandelijks op te strijken. Elke Thai droomt van de hoofdprijs, maar meestal blijft het bij dromen. Er bestaat ook een parallelle 'zwarte' of illegale loterij. Zelfs de politie wordt plots kleurenblind wanneer ze hun inzet doen.
LOTUS: symbool voor het Boeddhisme. Anderzijds nachtmerrie voor Macro. Lotus is tevens de naam van een Engelse warenhuisketen die voor uiterst zware concurrentie zorgt. Lotus opent bij voorkeur zijn filialen zo dicht mogelijk bij Macro. Wij verbruikers kunnen er maar goed bij varen.


M

MAFIA: veel gebruikt synoniem voor firma. Is wijd en zijd verspreid in alle takken van het bedrijfsleven en de dienstverlening. Geschillen worden zeer snel geregeld zonder hoge advocaten- of gerechtskosten. Geweld is veel efficienter en kost minder.
MAGAZINE: er zijn ontelbare magazines in omloop voor de toeristen. Niet de inhoud is zeer interessant (meestal elke maand hetzelfde), maar de sport die bestaat uit het opzoeken van taalfouten in wat voor Engels of een andere westerse taal moet doorgaan. Maandelijks plezier gegarandeerd!
MAITRESSE: strikt noodzakelijk iemand voor alle hooggeplaatste heren in dit land. Het mekaar bekladden wegens het bezit van een maitresse is een natio- nale sport op hoog niveau die nog nauwelijks tijd overlaat om te regeren.
MASSAGE: de traditionele massage is een zalige belevenis. Wordt meestal aan toeristen aangeboden door toektoekchauffeurs. De argeloze toerist komt echter al snel erachter dat het hier om heel iets anders gaat.
MEDICIJN: voor de Thai een synoniem voor snoep. Medicijnen dienen in grote massa's voorgeschreven te worden, anders deugt de arts niet. Veel medicijnen kan je zelfs bij de kruidenier op de hoek halen. Dat ze soms een beetje overjarig zijn stoort niet, want ze zijn spotgoedkoop.
MEKONG: een van de langste rivieren in Azie, maar dat is minder bekend. Mekong is tevens de merknaam van een inlands amberkleurig vocht dat voor whisky doorgaat. Het drinken ervan is minder gevaarlijk voor de gezondheid dan het water van de Mekong-rivier wanneer het matig gebeurt. Van te grote hoeveelheden Mekong houdt men een houten kop over, maar dat is dan weer goed voor de verkoop van medicijn.
MERCEDES: gewezen statussymbool voor de rijken. Afgedaan daar helaas de middenstand ook al met zo'n kar rondtuft. Men dient dus koortsachtig uit te zien naar een ander merk dat exclusiever en duurder is. Dat men in het geheel niet van het model houdt, speelt hierbij geen enkele rol.
MIER: fabrikanten van spuitbussen tegen insekten worden er rijk door. Verve- lende beestjes die uit het niets kunnen opduiken en je het leven zuur maken. Te vergelijken met soevenierventers aan het strand en rond de hotels. Spuit- bussen tegen deze laatste soort zouden op de markt komen rond 2010.
MINIBUS: klein model autobus geschikt voor het vervoer van 9 personen van Japans zakformaat. Ongeschikt voor corpulente westerlingen. Het rijden in een minibus is voor de toerist een onvergetelijke belevenis. Het rijgedrag van de Thaise chauffeur staat daarvoor garant.
MINISTER: tracht het van de ene verkiezing tot de volgende vol te houden, niettegenstaande zijn drukke nevenactiviteiten die veel belangrijker zijn. De taak van de minister is drievoudig: het snel vullen van eigen zakken, het vullen van de familiezakken en het vullen van de partijkas.
MOOI: woordje dat om de haverklap vooral door Hollanders gebruikt wordt. Het bezorgt de Thais echter rode oortjes, want in hun taal betekent dat woordje namelijk… schaamhaar. Waar onze Hollandse vrienden al dat haar zien op vacantie in Thailand, is me ook een raadsel.
MOORDWAPEN: naast de klassieke betekenis van dit woord eveneens syno- niem voor bromfiets of ander motorvoertuig. Het wapen wordt meestal onbewust aangewend aan te hoge snelheid, bij voorkeur zonder licht bij nacht en compleet onder de invloed.
MOSLIM: een persoon die nooit varkensvlees nuttigt, niet vreemd gaat en geen alcohol drinkt. Moslims die dat in Bangkok wel zeer enthousiast doen zijn vermomde niet-moslims die de echte moslims in een verkeerd daglicht willen stellen.
MUG: behoort tot hetzelfde arsenaal hulpmiddelen op punt gesteld door de fabrikanten van insektendodende spuitbussen. Zijn iets vervelender dan straatventers, want deze laatsten kunnen niet steken.
MUZIEK: in dit land synoniem voor het produceren van smakeloos lawaai. Je kan er op elk radiostation 24 uur op 24 van genieten. Dit is voor ons echter vrij overbodig, want als je een liedje doorsparteld hebt, heb je ze allemaal gehoord.
MUZIEKCASSETTE: uitvinding speciaal in het leven geroepen voor de Thais om ze illegaal te kunnen copieren. De kwaliteit van de cassettetape is van dien aard om de geluidskoppen zo snel mogelijk naar de hel te helpen. Muziekcassettes slingeren overal rond en zijn zeker niet gemaakt om ze netjes op te bergen.


N

NADENKEN: bezigheid die ten stelligste moet vermeden worden. Het leidt tot ogenblikkelijke zware hoofdpijn en doet de weinig aanwezige hersencellen afsterven. Nadenken alvorens te handelen is dus totaal verkeerd: handel eerst, dan is nadenken daarna vrijwel zeker overbodig daar het toch tot niets meer leidt.
NAIVITEIT: ziekte waaraan zeer veel nieuwkomers-farangs lijden. Deze ziekte is bij de aanvang volledig pijnloos en geeft soms enkel een gevoel van lichte euforie. Eens de ziekte volledig doorzet is een krachtige behandeling strikt noodzakelijk, als het al niet telaat is. De basisbehandeling is het wijd openen van de ogen van de zieke en het prikkelen van het realiteitgevoels- centrum in de hersenen.
NATUURBESCHERMING: voor dit woord bestaat geen Thaise vertaling. Zorg voor het milieu komt echter stilaan opgang. Huisvuil wordt nu uit de voortuin verwijderd en uit het zicht in de achtertuin gedeponeerd. Straathonden worden nu afgericht om alle etensrestjes van de straat te verwijderen. Vuilnis- tonnen worden kiemvrij gehouden door het rechtstreeks deponeren van vuil in grachten en andere waterlopen.
NIEUWJAAR: fantastische uitvinding voor de Thais. Men kan nieuwjaar hier driemaal per jaar vieren: klassiek op 1 januari, het Chinese nieuwjaar einde januari/begin februari en het traditionele Thaise nieuwjaar rond 13 april. Deze drie feestdagen liggen gelukkig ver genoeg uit mekaar, zodat de kans op nuchter worden vrij groot is.
NIEUWS: via de krant, radio en televisie krijgen we nieuws. Dat gaat voorna- melijk over eigen land. Niet het geringste ontsnapt aan het waakzame oog van de journalisten. Een windje gelaten op hoog niveau volstaat reeds voor anderehalve pagina of 30 min. nieuwslezing. Het buitenlands nieuws beperkt zich tot het strikte minimum. Dit laatste is ook vrij overbodig, want de rest van de wereld wordt door de meesten gezien als de onbekende achtertuin van het land.


O

OLIFANT: groot zoogdier dat aan werkeloosheid als jungletractor ontsnapte door de inschakeling in de toeristische sector. Hij dient geen boomstammen meer te sleuren, maar mag nu rondstappen met toeristen op zijn rug. Het Thaise woord voor olifant is 'Chang'. Hier kan grondige verwarring ontstaan: voor de meeste farangs is 'Chang' de merknaam van een goedkoop inlands bier. Voor dit laatste bestaat meer aandacht dan voor de olifant.
ONSCHULD: ook in dit land is men onschuldig tot de schuld bewezen is. Dat men in afwachting wel al meer dan 1 jaar in de cel kan zitten, is een te ver-waarlozen detail. Onschuld in de figuurlijke betekenis van het woord verdwijnt bij meisjes nog voor het middelbaar onderwijs.
OPIUM: verdovend middel. De teelt van de opiumpapaver is reeds lang verboden in dit land. Wordt enkel nog volop gekweekt door de hilltribes om de toeristen de kans te geven de prachtige bloemen te fotograferen.
OPTIMIST: farang die denkt het hier waar te maken met een restaurantje of café. Een optimist is ook een farang die een Thaise huwt, in de overtuiging dat haar familie niet op zijn centen uit is. Eveneens optimist is hij die hoopt op versoepeling van visum en werkvergunning.
P

PARACETAMOL: zeer populaire pijnstiller die in doses van 500 mg. door de Thais geslikt wordt als snoep. Kan spotgoedkoop verkregen worden bij elke kruidenier. Onontbeerlijk medicijn na elke inspanning tot bv. nadenken. Wordt eveneens gebruikt als preventief middel tegen hoofdpijn die men denkt te zullen krijgen.
PARLEMENTSLID: zie 'Minister'. Heeft echter nog het grote voordeel dat hij zich kan laten omkopen met een flinke som om daarna alsnog minister te worden voor een andere partij. De vrijetijdsbesteding van een parlementslid bestaat erin ministers te bespieden en dan de minister in een slecht daglicht te stellen wegens een maitresse of ander schandaal.
PASPOORT: uitvinding om mensen het leven zuur te maken, speciaal bij diefstal of verlies. Heeft normaal 32 blanko pagina's die de Thaise immigratie vol enthousiasme zo snel mogelijk wil volstempelen. Paspoorten zijn tegen- woordig intelligent: ze reizen zonder de eigenaar naar het buurland voor een nieuw visum. Dat kost wel een aardige stuiver aan… raadt eens wie? Juist.
PATPONG: oord van zedelijk verderf, vol gogobars en sexshows. Elke toerist gaat er echter heen wegens de interessante nachtmarkt en niet voor de bars.
PEDOFIEL: mannelijk persoon die maar niet kan begrijpen dat sex aan een bepaalde minimumleeftijd gebonden is. In het land wordt heel wat gedaan om kinderprostitutie en pedofilie tegen te gaan. Dat is zeer goed merkbaar vlak voor de verkiezingen.
PIKANT: is de Thaise keuken. Dat kan bij overdadig gebruik leiden tot maag- en darmkanker. Nog veel pikanter is het nachtleven in de grote steden. Dat kan bij overdadig gebruik leiden tot echtscheiding of een bepaalde ziekte.
PLASTIEK: wegwerpprodukt in de letterlijke zin van het woord. De straten liggen er vol van. Het geringste wordt hier verpakt in een plastiekzak. Het openen van een zaak in plastiekzakken is naast elastiekjes en hangsloten de kortste weg naar rijkdom.
PLEZIER: in het Thais 'Sanoek' en het belangrijkste woord in hun vocabu-laire. Plezier komt voor alles en wordt zeker niet gezien als een vorm van ont- spanning na het werk daar dat laatste woord slechts in zeer weinig woorden-boeken voorkomt.
POLITIE: zwaar onderbetaalde uniformdrager die alleen de maandelijkse eindjes aan mekaar kan knopen dankzij het geven van boetes zonder ont-vangstbewijs, het ontvangen van vrijwillige giften van medeburgers. Het uniform is voorzien van ruime broekzakken en er is steeds veel ruimte onder hun bureau of werktafel.
POLITIEK: zwaar onderbetaalde activiteit die gelukkig voldoende kan aange- vuld worden door meer winstgevende activiteiten. Deze nevenactiviteiten zijn vrij van BTW en belastingen omdat ze officieel onbestaande zijn en in sommige gevallen last hebben van sterk daglicht.
PORNOGRAFIE: verboden en onbestaande in dit land. Thais, terugkerend uit het buitenland, voorzien zich goed van het nodige materiaal en vergeten het aan de grens aan te geven. Hierdoor gaat heel wat importtaks verloren en dat is niet eerlijk. Aangeslagen porno wordt voor vernietiging uiterst aandachtig bestudeerd door de douane of politie en veelal bewaard als bewijsmateriaal.
PORTRET: vorm van fotografie. Iedere Thai is tuk op een portret van zichzelf. Elke fotograaf heeft een volledige garderobe klaar voor het maken van je portret. Als toektoekchauffeur kan je je bv. laten vereeuwigen in wit uniform vol lintjes en medailles of met toga en steek van een professor. Om alzo op het niveau van prof te komen, dienen in de meeste gevallen de gelaatstrekken wel een beetje geretoucheerd te worden.
POST: werkt hier vrij behoorlijk. Alleen brieven met ingesloten bankbiljetten hebben de neiging te verdwijnen. Dat dit puur toeval is, daar behoeft niemand aan te twijfelen. Aangetekende zendingen worden streng op identiteit gecontroleerd alsvorens ze aan de buurvrouw afgeleverd worden.
PRESTIGE: of status. Schijn naar buitentoe steeds meer dan je in werkelijk-heid wel bent, niemand kan het controleren. Het uiterlijke is steeds van het grootste belang. Woon in een riante villa, ook al staan er bijna geen meubels in. Draag zware gouden kettingen, ook al heb je geen 50 Baht op zak.
PROSTITUEE: maatschappelijk werkster. Werkt meestal in horizontale hou- ding. Treft men veel aan in hotels, ook al staan ze daar niet op de perso-neelslijst. Veroorzaken conflicten met de echtgenotes van hun klanten. Hebben om onbekende redenen een grote aantrekkingskracht op sommige toeristen.
PUBLICITEIT: zet de Thais aan allerlei zaken te kopen die ze niet nodig hebben noch kunnen betalen. Publiciteit op televisie is een ware zegen: de spots worden tenminste niet onderbroken door stompzinnige soap-opera''.

Q

R

RAMADAN: jaarlijkse vastenperiode (1 maand) waarbij bepaalde mensen de zonsondergang afwachten om te kunnen bunkeren.
REGENSEIZOEN: periode waarin straten onderlopen omdat de riolering vol steekt met plastiekzakken. Ideale periode om als toerist het land stofvrij en frisgroen te bezoeken. Bij hevige regenbuien valt de electriciteitsvoorziening regelmatig uit, wat weer in de kaart speelt van de kaarsenfabrikanten.
REGLEMENT: in het leven geroepen om overtreden te kunnen worden. Reglementen zijn even efficient als voetmatten. Zie ook 'Wet'.
REINCARNATIE: het na de dood terugkomen in een nieuw en hopelijk beter leven. Bv. als belastingsontvanger reincarneren als inspecteur. Na een slechts geleid leven komt men als straf terug op een lager niveau. Dus de inspecteur kan in dat geval bv. terugkomen als staatskas.
REISLEIDER: spotgoedkope methode voor buitenlanders om hun vacantie door te brengen in het buitenland. Een beetje boekenkennis doet het wel om de groep zoet te houden. Voor hen die het ernstig nemen, kon het woord 'reis- leider' in sommige gevallen beter met 'ij' geschreven worden.
REKENKUNDE: zinloze bezigheid, aangezien er rekenmachientjes bestaan. Het bedienen van een calculator is op zichzelf reeds een grote inspanning. Als farang reken je sommige eenvoudige dingen sneller uit het hoofd, dan zij met een machientje. Doe je dat, dan wordt je meteen voor Einstein aanzien. Dit is natuurlijk figuurlijke taal, want ze hebben nog nooit van Einstein gehoord.
RESTAURANT: wordt verkozen boven thuis koken; dan moet je tenminste de vaat niet doen. Op restaurant eten in groep is sanoek! Een typisch lokaal restaurantje is een spelonk die de laatste 30 jaar geen lik verf meer gezien heeft en waar spinnewebben voor decoratie zorgen.
RIJBEWIJS: het rijden zonder is erg in. Wanneer je het niet kunt behalen via de rijschool, dan kan je het nog steeds kopen bij de politie. Het bezit van een rijbewijs dient nooit verward te worden met kunnen rijden.
RIJKDOM: schijn die je steeds zorgvuldig moet zien op te houden tegenover de buitenwereld via allerlei luxeartikels. Over echte rijkdom wordt niet gepraat, dat zou in de meeste gevallen teveel vervelende vragen kunnen oproepen.
RIJST: hoofdbestanddeel van de Aziatische maaltijd. Zij hebben dus geen behoefte aan 'n hemel, want ze eten hier op aarde al dagelijks rijst. Leidt bij westerlingen veel tot constipatie. Een synoniem voor dat woord is 'Mmmmm!'. Dagelijkse rijst zorgt bij farangs na enige tijd voor dromen over gekookte, gebakken en puree aardappelen (en vergeten we de friet en kroketten niet)
RITS: een rits van Thaise kwaliteit is het ideaal in je broek. De rits heeft de gewoonte het te begeven op de meest vervelende ogenblikken. Liefst in het bijzijn van veel publiek.
ROOD: kleur. Rood verkeerslicht is voor veel Thais een onbekend begrip. Begrijpelijk ook: je rijdt er evengoed door als bij groen of oranje. Geeft een extra kick tijdens het spitsuur.
RUGZAKTOERIST: toerist met zeer beperkt budget die over onvoldoende middelen beschikt om een container te verschepen en hem bijgevolg zelf maar op de rug meesleept naar de andere kant van de wereld. Wordt bij terugkomst in het vaderland nooit door de douane gecontroleerd De gifgassen die eruit kunnen ontsnappen kunnen dodelijk zijn.
RUS: nieuw soort toerist die over geen Roebels beschikt, maar een teveel aan US-dollars. Waar al die dollars plots vandaan komen, kan men voor de eigen gezondheid maar beter niet vragen.

S

SATELIETANTENNE: onestethisch ding dat wij verbergen in de donkerste hoek van de achtertuin. Pronkstuk ofte statutsbewijs aan de voordeur bij de Thais. Hulpmiddel om echte tv te ontvangen hier inplaats van programma's voor debielen.
SCHOENSMEER: vrijwel onbekend produkt in dit land. Wel te koop, maar niemand heeft er blijkbaar interesse in. Met een schoensmeerwinkel wordt je hier dus beslist niet rijk. Niet te verwarren of te gebruiken als smeergeld.
SCHOOL: instelling waar de meerderheid van de Thaise kindjes, volgens hun ouders, alleen maar hun tijd verliezen. Meehelpen op het veld is veel nuttiger.Onkruid trekken nuttiger dan vierkantswortels.
SEX: wordt als synoniem voor Thailand beschouwd door puriteinen. Voor anderen betekent het sociaal contact. Het scheldwoord 'sexmanniak' wordt  gebruikt tegen elke mannelijke Thailandreiziger door hen die er zelf niet heen kunnen reizen.
SINGHA: zeer populair blond Thais bier. Aandelen in de brouwerij zijn overal verkrijgbaar in flessen van 330 en 600 cc. Blikjes van 330 cc zijn eveneens in omloop. Bij aankoop van grote hoeveelheden aandelen, stijgt dit naar het hoofd. Het dalen van vele aandelen kan 's anderendaags zorgen voor hoofdpijn.
SJAMAAN: toverdokter. Dit eervol beroep wordt bij ons sterk aangevochten, door de Orde van Geneesheren verworpen en is door de mutualiteit  niet erkend. Dr. Lecompte overweegt de invoering van een faculteit voor sjamano- logie aan de R.U.G. De numerus clausus is vastgesteld op 9 kandidaten per jaar om de klassieke geneeskunde niet teveel concurrentie aan te doen.
SLAPEN: een der belangrijkste bezigheden voor de plaatselijke bevolking. Slapen kan liggend, zittend, hangend en mits voldoende oefening ook staande.
SLANG: beest dat giftig uit de hoek kan komen uit chagrijn dat het geen poten meekreeg bij de schepping. Niet tijdens de duisternis te verwarren met een tuinslang. Dit woord heeft ook nog figuurlijke betekenissen…
SLEF-SLEF: Thais woord voor 'slippers'. Men beweegt zich voort op dit schoeisel zonder de voeten echt op te tillen teneinde inspanning te voorkomen. Het 'slef-slef'-geluid dat hierbij aan het schoeisel ontsnapt, ligt waarschijnlijk aan de basis van het woord.
SMEERGELD: onbestaand betaalmiddel dat overal in omloop is. Er bestaat geen officiele koers. De dagkoers is volledig afhankelijk van de gever en de ontvanger. Na de transactie behoeft men de handen niet te reinigen, dit smeer is reuk- en kleurloos en laat geen vette sporen na.
SNOTNEUS: meestal van het mannelijk geslacht dat op de leeftijd van 9 jaar rondvlamt aan 100 km. per uur op een brommer. Trots van de ouders tot hij thuisgebracht wordt tussen 6 planken.
SPAARPOT: of spaarvarken. Dit liefelijk beestje lijdt bij de meeste farangs na korte tijd in het land aan magerzucht. Deze bijna ongeneeslijke ziekte wordt verspreid door een bijzonder hardnekkige parasiet, de 'femina thalandica'. Sommige modellen van spaarpotten die hier zeer in trek zijn, hebben geen bodem.
SPELONK: synoniem voor Thais lokaal restaurantje (zie aldaar). Dit woord wordt ook aangewend voor verwijzing naar een lokale winkel. Alleen de win- kelier weet welk produkt waar staat, want de etiketten zijn allang onleesbaar geworden door een dikke stoflaag. Deze stoflaag is echter onontbeerlijk om de vervaldatum van het produkt te verbergen.
SPIEGEL: te vermijden badkamervoorwerp in de vroege ochtend na een nachtje zwalpen. Eveneens te vermijden door 60-plussers die zich opdirken voor een bezoek aan de gogobars. Spiegels op de brommer worden meestal gebruikt voor het verwijderen van stoppeltjes op de kin van baardloze Thais. Deze spiegels dienen absoluut niet voor wat de fabrikanten ervan dachten.
SPIJSKAART: indien eentalig Thais, speelt het weinig rol de menu onderste boven te houden. Het resultaat is toch hetzelfde voor ons. Indien tweetalig, dus ook in het Engels, een onuitputtelijke bron van kemels die tot lachkramp leidt. Betere en gezondere lektuur dan een krantenverslag over een parle- mentaire zitting.
SPITSUUR: toestand die hier bijna constant aanhoudt. Tijdens het spitsuur is het verkeersreglement niet langer van toepassing. Alvorens gebruik te maken van het spitsuur dient men zich minstens 6 jaar te oefenen op botsautootjes op de Vlaamse kermis. Het bezit van een zware levensverzekering  geeft geen enkele garantie.
STRAND: plaats waar overtollig vlees blootgesteld wordt aan de zon. Plaats waar je gegarandeerd doorlopend gestoord wordt door venters met allerlei prullen die je niet nodig hebt. Strandzetels zijn in Phuket nu duurder dan de prijs van de grond per m2.
STRIJKEN: overbodige bezigheid, want eens je dat hemd aan hebt, verkreu- kelt het reeds weer. Strijken gebeurt, net zoals wassen, wanneer de stapel plafondhoogte bereikt en er niets netjes of gestreken meer te bespeuren valt in de kleerkast.
SUPERMARKT: sadistisch verkoopcentrum waar ze je pesten met allerlei onbetaalbaar, heerlijk geimporteerde voedingswaren. Veel duurder dan de lokale markt waar er tenminste nog vliegen zijn. Het aantal winkeljuffertjes overtreft soms de produkten. Uitgeputte produkten worden meestal binnen de 2 jaar weer aangevuld.

T

TAFEL: meubel. De ruimte tussen het tafelblad en de grond dient hoog genoeg te zijn om alles wat 'onder tafel' dient te gebeuren foutloos te laten verlopen. Derhalve zijn tafels in dit land (en ook in andere landen) misschien zelfs van groter belang dan rijst voor de dagelijkse voeding.
TAKS: bedrag dat toegevoegd wordt aan de reeds gepeperde rekeningen in luxehotels en -restaurants. Bereikt vermoedelijk nooit de staatskas gezien de te grote afstand en te hoge verzendingskosten. De vermelding: 'no tax, no service' in sommige hotels en restaurants wijst op een nog latent aanwezig gevoel van eerlijke schaamte.
TAXI: vervoermiddel dat absoluut niet ontworpen werd om je in de korts mogelijke tijd ter bestemming te brengen van A naar B, maar via alle andere letters van het alfabet waar de bestuurder commissie kan opstrijken op je aan- kopen op stopplaatsen die je niet gevraagd hebt. Het aanrekenen van een driemaal zo hoge prijs dan voor een inboorling dient niet als oplichterij gezien te worden, maar als een eer.
TELEFOON: nuttig toestel voor ons. Nog steeds een speeltje voor anderen die, niets te doen hebbende, telefoneren. In een telefoongesprek van 30 min. wordt soms verteld wat wij in 2 min. kunnen. Over de zin van hun telefonisch gesprek valt niet veel te vertellen: zinloos. Gehuwd of samenhokkend met een Thaise, betekent telefoon het langzame, maar zekere einde van je bank-rekening.
TELEVISIE: bewegende kleurenbeelden die 24 uur op 24 uitgezonden wor-den om kindertjes van 1 tot 101 jaar jong koest te houden. De Romijnen kenden Brood en Spelen, hier dankzij de evolutie achteruit Rijst en Televisie. De debiele programma's zijn volledig aangepast aan het dito publiek. De hemel zij dank bestaat er voor buitenlanders sateliettelevisie met normale programma's.
TERUGBETALEN: onbekend woord alhier. Dit is geen kwestie van kwade wil, maar vermoedelijk het verschil in denkpatroon: 1999 bv. is hier 2542…
THAILAND: peperdure vacantiebestemming omdat alles er spotgoedkoop is. Als vacantiebestemming een nooit uit te spreken woord als man: je wordt onmiddellijk doodgeverfd als sexmanniak. Land waar je door zovele dingen in vervoering gebracht kan worden, maar je tevens kan doodergeren aan bepaalde trekjes van de lokalen die ervoor zorgen dat dit paradijs geen paradijs is.
THAILISH: westerse taal die enigszins op Engels gelijkt. Min of meer ver-staanbaar na enkele dagen of weken. Het grote gevaar schuilt daarin dat je zelf 'Thailish' gaat spreken wanneer je hier telang verblijft. Je eigen perfecte schoolengels wordt dan zoiets als het Engels van een derdejaars kleurter.
TOEKTOEK: knetterend, rookspuwend driewielig voertuig dat moet doorgaan voor een taxi. Wordt bestuurd door een kamikaze die helaas de oorlog overleefd heefd. Bestemd voor het vervoer van 3 personen, echter goed voor 6 plus twee volwassen kleerkassen. Rekend traditioneel veel te hoge prijzen aan. Goed leverancier voor ziekenhuis spoedopname.
TOERIST: Thais dialectwoord voor 'Melkkoe'. Elke toerist wordt aanzien voor een rijke smous. De toerist tracht de Thaise beleefdheidsnormen te imiteren en begaat dus aan de lopende band flaters. Dat zijn leuke dingen voor de mensen (alhier).
TOILETPAPIER: hoort niet thuis op het toilet, maar eerder op tafel. Wordt voor alles gebruikt, uitgenomen voor zijn eigenlijk doel. Aangezien het blijkbaar niet mogelijk is om degelijk geperforeerd toiletpapier te fabriceren, krijg je bedenkingen over de rest van de industrie.
TRAVESTIE: noch mannelijk, noch vrouwelijk; eerder onzijdig.
TROON: (Vlaams dialect) enige plaats in huis waar je afgezonderd rust vindt, bij voorkeur met een tijdschrift. De enige ramp die je aldaar kan overkomen, is te ontdekken dat er geen wc-papier meer voorhanden is. Een echte troon wijkt sterk af van het Thaise gat in de vloer, waarbij je neergehurkt kans ziet je sleutels, aansteker en portefeuille te verliezen.
T-SHIRT: ouderwets onderlijfje, dracht voor arme lieden, dat gepromoveerd werd tot mode artikel. Men loopt in Thailand als toerist bij voorkeur rond in een t-shirt van de andere kant van de wereld, zodat iedereen goed kan zien waar je wel eens geweest bent.

U

UNIFORM: zijn Thais gek op. Zonder een of ander uniform ben je zo goed als naakt. Het begint reeds op school. Speciaal op woensdag lopen alle kleine aapjes in uniform. De grote apen hangen scheef van de medailles en lintjes. Wij, de schrijvers, gaan een anti-uniformenliga oprichten, alleen moeten we nog eens diep nadenken over de design van ons uniform.


V

VAAT: wordt alleen gedaan wanneer er niets schoon meer te vinden is in de woning. Van heet water heeft men nog blijkbaar nooit gehoord, evenmin van afdrogen. Daar zorgt de zon wel voor. Stof en insekten zijn daarna gratis.
VACANTIE: alleen officiele feestdagen (een 12-tal per jaar) zijn echte vacantiedagen voor de Thais. De overige dagen van het jaar zijn onoffiicele.
VACCINATIE: stokpaardje en obcessie voor vacantiegangers. Straks gaan we ons nog vaccineren tegen het inademen van ordinaire lucht. Grote bron van inkomsten voor dokters en pillendraaiers. Helpt in de meeste gevallen geen cent en overbodig.
VANDAAG: liefst uit te stellen tot morgen. Gisteren is het verleden, daar praten we niet langer over. Morgen, dat zien we dan wel morgen! Vandaag betekent 'sanoek', plezier maken en verder reageren gelijk de struisvogels.
VEGETARIER: afstammeling van de konijnen, eet enkel plantaardig voedsel en kent niet, of weigert de geneugten van een flinke lap vlees. Drinkt ook meestal geen alcohol en weet zich dusdanig niet te beschermen tegen infecties en zorgen allerhande.
VEILIGHEIDSHELM: wettelijk verplicht. Wordt echter weinig gedragen, want belemmert de haargroei. De helm wordt verdacht Aids te verspreiden via de kruin. Een boete wegens nietdragen van de helm is veel interessanter, want dat kost meer dan de prijs van een helm die geen veiligheid biedt, maar enkel goed is om bloemen in te kweken.
VERF: bestaat wel degelijk in dit land! We hebben het hier natuurlijk niet over de kwaliteit. Verf is een produkt dat minstens eens in de vijftig jaar wordt aangewend.
VERTAALBUREAU: verkragdt onder de mom van vaccundighijd elke mocheleike vestersche tael foor feel gelt. Hed lezen van die vertaalinchen is een nied te missen pac gumor ob sigselv.
VERZEKERING: heb ikzelf ongeveer 20 jaar in gewerkt. Leer een oude aap maar geen trukjes. Hier is het nog mooier. Bij ons lopen helaas nog steeds onderwijzers de straat plat met polissen leven; hier is het nog erger. Wie een hemd met een das heeft, denkt dat hij verzekeraar is. Wel iets goedkoper dan bij ons. Het grote onderscheid: hier kan je de verzekeringen in de zak zetten en niet omgekeerd. De zogenaamde 'agenten' helpen je zelfs een handje mee. Ga lekker plat voor 1 week in het hospitaal met een ondefinieerbare ziekte en laat ze maar betalen.
VIAGRA: ideaal middel voor een 'broske'. Het haar komt er prima recht van te staan. Helpt eveneens, verdund met water, voor een rechtopstaand gazon. Zou eveneens helpen voor mannelijke personen met erectieproblemen. De bijwerkingen zijn miniem, eventueel een infarctje. Ik heb er geen ervaring mee wegens gebrek aan behoefte. Viagra zal kortelings in Thailand te koop aangeboden worden, samen met een gratis condoom, in alle gogobars.
VIDEO: toestel dat alle mogelijke Thaise en Chinese debiele films kan weer-geven op banden van de allerslechtste kwaliteit. Sommige videorecorders zijn zelfs in staat tv-programma's op te nemen, maar dat duurt nog wel 50 jaar vooraleer de Thais dat doorhebben en ook kunnen bewerkstelligen. Video is hier eerder geevolueerd in de richting van Karaoke. De meeste toestellen hebben nu ook een microfoooningang, zodat de gehele buurt lekker kan mee- bulken met wat op het kleine scherm verschijnt.
VISUM: duivelse uitvinding om vreemdelingen het leven moeilijk te maken om een beetje langer dan gewenst in het land te verblijven. Het visum is tevens een ideaal middel om de corruptie en het geven (ervoor) van geld onder de tafel in leven te houden. Menig officier van Immigratie heeft aan het visum zijn woonst en BMW te danken. De wetgeving omtrent het visum wijzigt om de haverklap om er de spanning in te houden. Vraag vooral info betreffende het visum aan collega's vreemdelingen: op 100 exemplaren krijg je 96,2 verschil- lende uitleg.
VLUCHTMISDRIJF: specialiteit van de Thaise vrachtwagenchauffeurs. Na het ongeval laat men de vrachtwagen in de steek en neemt de benen door de velden. Het heeft weinig zin om eindelooslang op de politie te wachten en fout te bekennen. Fout toegeven heeft trouwens geen zin, daarvoor zijn de reglementen veel te zwak. Wanneer het ongeval zich voordoet tussen een Thai en een farang loont het wel de moeite om te wachten, want een vreem- deling is een ideale melkkoe die steeds fout is.
VOET: het meest onedele onderdeel van je body. Die hou je steeds zo laag mogelijk. Het oplichten van de voeten is wel toegestaan om bv. een trap te bestijgen.
VUILBAK: restaurant bij uitstek voor alle straathonden. Recipient waar de Thais bij voorkeur alles naastgooien. Westerse zinloze uitvinding. De straten en riolen zijn ruin genoeg om alles kwijt te spelen.


W

WASSEN: gebeurt net zoals strijken wanneer de stapel wasgoed het plafond benadert. Wassen gebeurt steeds in koud water en de boord van je hemd wordt geschrobt met een harde borstel. Drogen gebeurt in de zon. Snel versleten boorden en vervagende kleuren zorgen ervoor dat de textielfabri- kanten ook regelmatig aan hun trekken komen.
WEEGSCHAAL: eigendom van Vrouwe Justitia. Staat bijna nooit in evenwicht wanneer zich in een schaal een farang bevindt en in de andere een inlander.
WEERBERICHT: nog linker dan Armand Pien en Co. De weerman alhier vertelt je eerst wat er de laatste 12 uur gebeurd is. Dus altijd juist. Vervolgens de voorspellingen voor de komende 12 uur, waarbij de gehele waaier van meteorologische mogelijkheden opgesomd wordt. Dus altijd juist.
WERKEN: voor dit gruwelijke woord bestaat geen exacte vertaling. De idee aan werken roept reeds onmiddellijk zware vermoeidheid op en dwingt tot rust. Werken dient zoveel mogelijk vermeden te worden, want deze bezigheid neemt teveel tijd weg voor het zo belangrijke 'sanoek'. Men dient niet te vergeten dat aanwezigheid op het werk reeds een zware inspanning is.
WERKPLAATS: niet te verwarren met 'plaats waar gewerkt wordt'. De voornaamste apperatuur in elke werkplaats bestaat uit een televisietoestel of minstens een radio. Een goed uitgeruste werkplaats beschikt ook over goede zitjes en een hoekje waar de gehele dag door kan gesmikkeld worden. Een grote wandklok is wettelijk verplicht, met alarm dat afloopt om 17 uur precies.
WERKVERGUNNING: een duivelse uitvinding die eigenlijk weinig om het lijf heeft, daar de meeste beroepen voor buitenlanders toch verboden zijn. Het aas is een jaarvisum. De verborgen angel de belastingen. Een speciale werkvergunning voor zwartwerkers zou de overheid vermoedelijk meer op- brengen, maar moet nog utgevonden worden.
WET: is in het leven geroepen om te omzeilen of gewoon straal te negeren. De wet is voor iedereen gelijk, maar verschilt van streek tot streek. Bij een geschil met een buitenlander staat de Thai meestal verheven boven de wet. Vastgestelde wetsovertredingen dienen in de eerste plaats om het salaris van de vaststellers wat aan te vullen. De toepassing van de wet kan meestal ook onder tafel besproken worden.
WHISKY: amberkleurig vocht dat in grote hoeveelheden gedronken wordt zowel door buitenlanders als inboorlingen. Het rondrijden met op de hoedenplank van je auto met een (lege) doos van Black Label getuigt van klasse. Het nuttigen van dure buitenlandse whisky is helaas gedevalueerd (zie 'wijn').
WIJN: aangezien tegenwoordig ook al de toektoekchauffeurs dure whisky drinken, is dat een regelrechte ramp voor rijke luizen. Zij zie zich dus nu verplicht onbetaalbaar dure Franse wijnen aan te schaffen, ook al drinken ze dat goedje niet graag. Maar ja, men heeft nu eenmaal zware verplichtingen aan zijn standing…
WOK: universele keukenpan die de aankoop van een reeks potten en pannen voorkomt. De wok is meestal vervaardigd uit zilverkleurig aluminium, maar ziet er gewoonlijk helemaal zwartgeblakerd uit.


X

X-benen: daar herken je meestal Japanse toeristen aan. Zijn meestal ook een beetje lichter van kleur dan de doorbakken exemplaren van de overige oos- terlingen.
XEROX: merknaam van fotocopytoestellen. Men fotocopieert hier niet, men xeroxt. Het aantal fotocopies dat in dit land dagelijks in ontelbare zaakjes gemaakt wordt, is niet te tellen. Xerox zal dus wel een aardige duit neergeteld hebben, zodat de Thais niet de naam van een concurrent gebruiken.
XYLOFOON: muziekinstrument dat houterige klanken produceert. Komt veel voor bij klassieke Thaise muziek. Kan aardig wat op westerse zenuwen gaan werken.