mothers dream

 

 

matrialen hier

Engelse vertaling door dream.

Voor deze les hebben we deze keer geen filters nodig, wel een goed humeur.

Open de tubes in psp of plaats ze in een map als je ze wilt bewaren.

Open ook het achtergrondplaatje in psp en zet dat even weg, dat hebben we dadelijk nodig.

Laten we beginnen.

No outside filters needed for this lesson.
Open the tubes in PSP or save them to a folder if you want to keep them.
Open the pattern.
Let's begin.

1.Open een nieuwe afbeelding 550-450,en zet je voorgrondkleur even op patroon,zoek dan het achtergrondplaatje en vul het daarmee(patrooninstellingen 0-100).

1. Open a new image 550x450, and set your foreground to pattern (settings: 0,100) ,choose the pattern supplied and fill the image.

2.Open nu de tube fantasy kopieer en plak hem als nieuwe laag,zet die laag op luminantie(oud) en zet laagdekking op 30.

2. Open the tube fantasy, copy and paste as new layer. Change layer to luminance legacy, and opacity to 30%.

3.Open nu de tube van de dame kopieer en plak hem weer als nieuwe laag.schuif de tube mooi tegen de rechterkant aan, en in de rechteronderhoek.

3.Open the lady tube and copy paste as new layer. Move to the lower right corner.

4.Open nu de tube van het kind,kopieer en plak hem als nieuwe laag,Laag schikken- omlaag verplaatsen(dus deze laag staat nu onder de vrouw)

4. Open the tube of the child, copy paste as new layer. Layers, arrange move down (this layer is now under the woman).

5.Open nu de tube van de bloem,spiegel de afbeelding, kopieer en plak hem als nieuwe laag,Zet die mooi in de linkse onderhoek ,zet ook die laag op luminantie(oud)

5. Now open the flower tube, mirror, copy paste as new layer, move to lower left corner. Set layer on luminance legacy.

6.Lagen alle lagen samenvoegen

6. Layers, merge all flatten.

7.Randen toevoegen 15 px kleur wit,selecteer de rand en vul hem met het patroon, voeg slagschaduw toe met instellingen 1,1,100,1 en dan nog eens met -1,-1,100,1.Selectie niets selecteren.

7. Image add border 15 px white, select with magic wand, fill with pattern. Add drop shadow with these settings 1,1,100,1. Repeat using -1,-1,100,1. Selections, select none.

8.voeg nu weer een rand toe met 30px kleur wit, selecteer de rand vul hem weer met je patroon.


8. Image add border 30 px. white, select with magic wand, fill with pattern..

9.Selectie omkeren en pas dan weer twee maal slagschaduw toe met de instellen van punt 7.

9. Selections, invert, apply drop shadow as in step 7.

10.Open nu de tube van het oog kopieer en plak hem als nieuwe laag.Zet hem mooi in de linkerbovenhoek zet laag op luminantie(oud) en laagdekking op 30.

10. Open the eye tube and copy paste as new layer, move to upper left corner, set layer on luminance legacy and opacity at 30%.

11.dupliceer deze laag en spiegel hem,als het goed is hem je nu links en rechts een oog staan.

11. Duplicate eye layer and mirror. You should now have an eye on the left and right side.

12.Voeg nu een mooie tekst toe.

12. Now add your beautiful text.

13.Lagen alle lagen samenvoegen.

13. Layers, merge all flatten.

14.Randen toevoegen kleur zwart 2px

14. Image add border, 2 px. black.

15.afbeeling verkeinen met 80% alle lagen aangevinkt.

15. Image resize 80%, all layers.

zo weer een blendles kaar.

with special thanks to dream for translation in english

 

Ook deze les  is met liefde en inzet geschreven, gelieve ze dan niet zonder mij toestemming te linken of te kopieeren

sarahdesign okt2005

Home