memories

Matrialen hier

filters Xero ,Fm tile tools.

Voor we verder gaan zou ik toch nog even willen meedelen dat al de lessen gemaakt zijn naar eigen gedachten.


Before we go further I want to say that the lessons are from my original ideas. If you use the tubes, please leave the name

Als er bij de tubes een naam bij staat van de maaksters geef ik die mee door, wil je zelf de tubes verder delen laat dan ook de naam van de maaksters staan.

laten we beginnen. open je tubes en patroon in psp.Zet je bruches in je map waar jij je bruches opslaat.

Slaag regelmatig je werk op.

Lets begin. Open the tubes and pattern in PSP. Save your brushes in your brush folder. Save your work often.

1.Open een neiuwe afbeelding 600-400 vul die met het patroon dat hij de les zit.

1. Open a new image 600x400 px. and fill with the pattern from the lesson materials.

2.Open de tube van de bloem, kopieer en plak hem dan als nieuwe laag.Plaats hem mooi in de rechtse bovenhoek zet de laag op luminatie(oud),en laagdekking op 40.

2.Open the flower tube, copy paste as new layer. Place in upper right corner, set blend mode to luminance legacy and opacity

3. filter Fm tile tools -blend emboss.

3. Filter, FM Tile Tools, Blend emboss.

4.Open nu de tube van hetboek en de veer, kopieer en plak die ook als nieuwe laag, zet deze laag mooi in de linkse onderhoek, hier ook de laag op luminatie(oud) en dekking op 50.


4. Now open the book tube, copy paste as new layer, place in lower right corner, see example. Change blend mode to Luminance

5.Alle lagen samenvoegen en verklein dan de afbeelding met 85% alle lagen aangevinkt.

5. Layers, merge all flatten, resize image by 85%, all layers checked.

6.Randen toevoegen kleur wit 1px.

6. Image, add border 1 px. white.

7.Randen toevoegen kleur zwart 25px selecteer die rand en vul hem met het patroon.

7. Image, add border 25 px black. Select border and fill with pattern.

8. filter Xero-fritillary standaard instellingen.

8. Filter, Xero, Fritillary using default settings.

9.Randen toevoegen kleur wit1 px.

9.Image, add border 1 px white.

10.Randen toevoegen kleur zwart 25 px selecteer de rand en vul die weer met je patroon.

10. Image, add border 25 px black, select the border and fill with the pattern.

11.Effecten textuureffecten- lamellen met instelling 2,44 kleur wit horinzontaal aangevinkt.


11. Effects, Texture effects, Blinds with these settings: 2,44,white, horizontal checked.

12.Randen toevoegen kleur wit 1 px.

12. Image, add border 1 px white.

13.Lagen nieuwe rasterlag, zet je achtergrondkleur op zwart .

13. Layers, new raster layers, put your background color on black.

14.Open je bruchetool en zoek bruche 11toustone017 op en zet hem mooi links boven .


14. Open your brush tool and find brush 11toustone017 and stamp it in upper left area of image.

15 Lagen nieuwe rasterlaag zoek nu je bruche Sxycrzykewl text 5.003 zet die mooi in de rechteronderhoek.

15.Layers, new raster layer and find your brush sxycrzykewl place text in lower right corner

16. Voeg nu evt je watermerk toe ,en alle lagen samenvoegen.

16. Now add your watermark, and merge all layers flatten. Your image is done.

Weer een afbeelding klaar.

zoals altijd heb ik genoten om de les te schrijven.

As always I have enjoyed writing this lesson.

 

Sarahdesign okt 2005.

 

lessenindex