Droomvallei

Matrialen hier

Filters; Fm tile tools en xero

Open alles in psp en zet het sarahmasker1 in je map maskers.

Laten we beginnen.

Open everything in PSP and save sarahmasker 1 to your masks folder.

Let's start.

1.Open een afbeelding 500-500, vul hem met een lichte kleur of neem mijn kleur c0bbaa.


1. Open a new image 500x500 px, fill with a light color or use mine: #c0bbaa.

2.Masker laden van schijf -sarahmasker1

2. Layers, load mask from disc, load sarahmasker1

3.Groep van het masker samenvoegen.

3. Merge group.

4.Slagschaduw 1-1-100-1 kleur zwart.

4. Drop shadow:1,1,100,1,black.

5.Alle lagen samenvoegen.

5. Merge all layers.

6.Effecten-Afbeeldingseffecten-naadloze herhaling:hoek aangevinkt, 0-0-50-50,hoekstijl gebogen aangevinkt.en bidirectioneel aangevinkt.

6. Effects-Image effects-Seamless tiling: Tiling method corner, direction bidirectional, 0,0,50,50, corner style curved.

7.Open nu de tube van de vallei kopieer en plak die als nieuwe laag op je afbeelding,zet heb onderaan in je afbeelding, laagdekking op 75%

7. Open the vallei tube copy paste as new layer on your image, move to the bottom of your image. Change opacity to 75%.

8.Filter fm tile tools-blend emboss

8. Filter, FM Tile Tools, Blend emboss.

9.Open nu de tube van de bomenvallei, kopieer en plak die als nieuwe laag op je afbeelding, schuif hem mooi naar links boven zodat de onderhelft vrij blijft ,zie voorbeeld, laagekking op 50%.

9. Open the tube boomvallei, copy paste as new layer on your image, move to the left upper corner, see example. Change opacity to 50%.

10.Filter fm tile tools- blend emboss.

10. Filter, FM Tile Tools, Blend emboss.

11.Laag dupliceren en spiegelen.


11. Duplicate layer and mirror.

12.Alle lagen samenvoegen

12. Merge all layers.

13.Effecten -Eenstapsgrofkorreligheid verwijderen.

13. Adjust, One Step Noise Removal.

14.Selectie alles selecteren en inkrimpen met 10px selectie omkeren.

14. Selections, select all, modify, contract by 10 px. Selections, invert.

15.Effecten -Reflectieeffecten-caleidoscoop:13,0-0,-6,10,2,3 omloop aangevinkt.

15. Effect-Reflection effects-Kaleidoscope:13,0,0,-6,10,2,3,wrap.

16.Effecten slagschaduw 1-1-100-1 kleur zwart. dit nog eens herhalen maar met -1,-1,100,1

16. Drop shadow:1,1,100,1,black. Repeat with:-1,-1,100,1,black.

17.Selectie niets selecteren.

17. Selections, select none.

18.Open nu de tube van de vrouw, kopieer en plak hem als nieuwe laag op je afbeelding, zet hem mooi onderin, zodat hij net de binnenkant van het frame raakt.

18. Open the tube of the woman, copy paste as new layer on your image, move to the bottom, so that it touches the edge of the frame exactly.

19.Open nu de tekst kopieer en plak die als nieuwe laag op je afbeelding , zet hem tussen de bomen.

9. Open the text tube, copy paste as new layer onto your image, move it between the trees.

20.Alle lagen samenvoegen

20. Merge all layers

21.Filter xero-porcelain :60-140-128-0-255-255.


21. Filter, Xero, Porcelain:60,140,128,0,255,255.

22.Open nu de tube van de vlinder, kopieer en plak ie als nieuwe laag zet de vlinder net links van de onderkant van de tekst.

22. Open the butterfly tube, copy paste as new layer and move exactly left of the lower part of the text.

23.Plak die vlinder nog eens als nieuwe laag zet hem net rechts boven de tekst .zie voorbeeld.

23. Copy paste the butterfly again and move exactly right above the text, see example.

24.Voeg nu evt je watermerk toe en alle lagen samenvoegen, verklein hem met 85%alle lagen aangevinkt.


24. Add your watermark, merge all flatten, resize by 85%.

Klaar zijn we weer.

Your blend is done. 

 

sarahdesign nov 2005

 

Lessenindex