Porselein - Porcelain Ik wens u het allerbeste en vooral een goede gezondheid I wish you all the best and especially a good health Rene Ruthgeerts Dank voor uw bezoek Deze website is nu afgesloten. Ik heb van mijn artsen te horen gekregen dat ik nog ca. 6 maanden te gaan heb en zodoende ben ik begonnen met alles af te bouwen. Dank u dat u de website heeft bezocht. Thanks for your visit This website is now closed. I have got the message from my doctors that I have only 6 months to go and therefore I have started to clean up  things. Thank you for your visit in the past. Bedankt ! - Thank you !