ziektes en plagen,een plaag voor iedere tuinliefhebber!!!
  Meeldauw:deze schimmel wordt ook weleens "het wit"genoemd.Deze schimmel is dan ook herkenbaar aan een witgrijs pluis dat zich op de bladeren en ook wel op de stengels en de bloemknopen nestelt.Vooral de jonge scheuten en de bloemen kunnen hierdoor lelijk worden aangetast.Bij ernstige aantasting kunnen jonge scheuten afsterven.Deze schimmel overwinterd op het afgevallen blad en het oude hout zodat deze zich in het voorjaar terug ontwikkeld en de sporen zich verspreiden zonder ingreep zal uw roos stilaan wegkwijnen.Een goede voorjaarssnoei is dus sterk aangeraden zo verwijderd men al een belangerijke bron van ziektes.Ruim ook in de winter het afgevallen blad op.Ook het snoeihout in het voorjaar moet worden verwijderd of verbrandt.Begin na het constateren van meeldauw zo spoedig mogelijk met een behandeling en herhaal deze meerdere malen indien nodig.
Valse meeldauw:deze schimmel verschijnt ook als een vuilwit pluis maar dan langs de onderkant van het blad en langs de bovenkant vertonen zich geelgrauwe tot paarsrode vlekken die later donker uitdrogen,waarna het blad afvalt.Deze aantasting onstaat vooral in het najaar en het voorjaar wanneer de luchtvochtigheid hoog is en er druppels op het blad blijven liggen die s'nachts sterk afkoelen.Hier is het ook sterk aangeraden van aangetaste bladeren te verwijderen.
Roest:Deze schimmel is te herkennen aan een groot aantal gele tot bruine vlekjes op de bovenkant van het blad aan de onderkant van het blad vormen zich roestbruine sporen die na enige tijd zwart verkleuren ook op de bladstelen en jonge scheuten kan roest ontstaan.Deze sporen overwinteren op het afgevallen blad.Ook hier heeft het weer een sterke invloed op het ontstaan en het verspreiden van deze schimmel.Ook het warme weer met een hoge luchtvochtigheid werkt het vormen van deze schimmel sterk in de hand.Verwijder daarom afgevallen blad en knip aangetaste takken weg.

bladluizen op rozen:de bladeren en de jonge loten krullen en vergroeien .Ook de bloemen en de bloemstengels worden aangetast.Deze plantedelen worden aangetast door hele kolonies groene of zwarte bladluizen die echter een kleverige massa (honingdauw) afscheiden waarop zich vervolgens schimmels met een zwarte kleur ontwikkelen (roetdauw).

rozencicaden:op de bladeren verschijnen in de eerste fase afzonderlijke en in een fase talrijker wordende kleine witte stippen.Het schadebeeld is te vergelijken met die van de spint,maar de vlekken an de rooscicaden zijn groter.Op de onderzijde van het blad treffen we de boosdoeners aan ongeveer een drie mm groot,vergelijkbaar met de bladluis.de cicaden beschikken over vleugels,terwijl hun larven beschikken over vleugelstompjes.Wanneer men de tak van de roos lichtjes op en neer beweegt ziet men de cicaden opspringen en vliegen vervolgens weg.