Verzorging van rozen.


Het aanbod rozen is enorm. Aan U om in dit aanbod je eigen keuze te maken! Is het een rozenperk dat je wenst te beplanten of gaat het om een stamroos, een treurroos of een klimroos? Gaat het om rozen die men in een heesterborder wenst te gebruiken? Of hecht je belang aan de sierwaarde van de bottels? In een ecologische siertuin of in landelijk gebied zijn botanische rozen zeer geschikt. En wat dacht je van die ouderwetse bloemvorm van de historischerozen?(ziepag.types)

Je kan uw keuze altijd maken aan de hand van catalogi van diverse kwekers. Beter is het om in onze rozentuin de roos in zijn geheel te beoordelen. Let op de vorm en kleur, maar vooral op zijn groeikracht en de geschiktheid met de standplaats in uw tuin!

De groeiplaats kan jarenlang door uw rozen ingenomen worden. Hecht er dus veel belang aan!
Hier volgen enkele tips:
- plant in een voldoende ruime losgemaakte plantput waarvan u de grond kan verbeteren door toevoegen van organisch materiaal.
- belangrijk is dat de bodem luchtig en doorlatend is en dat hij grote verschillen in temperatuur en vochtigheid kan opvangen.
- plant voldoende diep zodat de oculatieplaats enkele centimeters onder de grond komt.
- van containerplanten maakt men de potkluit best wat los zodat de wortels zich kunnen verspreiden.
- plant bij voorkeur reeds in het najaar, zo kunnen de planten reeds voor de winter inwortelen.

Voer de bemesting uit in 3 ą 4 beurten. Een eerste deel in het voorjaar, een tweede maal na de eerste bloei en een derde gift in hartje zomer. Eventueel later op het seizoen nog een stikstofvrije meststof toedienen.

Het snoeien van rozen kan men indelen naar de vier tijdstipppen van uitvoering:
* bij het planten: - beschadigde wortels en takken bijknippen
* de takken inkorten tot 20 ą 25 cm
* tijdens de zomer: - uitgebloeide bloemen wegknippen behalve wanneer
de bottels sierwaarde geven

* wilde uitlopers (van de onderstam) wegknippen
* niet-herbloeiende klimrozen na de bloei snoeien
* tijdens het najaar: - op winderige plaatsen te lange takken wat inkorten
zodat de planten niet loswaaien

* om eventuele winterbedeking te kunnen aanbrengen
* in het voorjaar: - de snoeiregels zijn afhankelijk van de categorie
van rozen, het voornaamste uitangspunt is te weten
op welk hout de rozelaar zijn bloemknoppen vormt

* begin met het wegnemen van dood en verzwakt hout
alsook de naar binnen groeiende takken

* beperk het aantal scheuten zodat een open en luchtige
struik bekomen wordt

* leer de specifieke groeieigenschappen van uw
variėteiten kennen

* het stekken van rozen

knip een recht stuk stengel af van ongeveer een 30cm lang deze lengte telt van 1 oog tot een ander oog.onderaan knip je recht onder het oog af,bovenaan knip je schuin boven het oog.normaal zet je de stekken naast elkaar in een voordien gegraven smalle greppel van een 20 cm diep,met wat los zand onderin.tweederde stek verdwijnt dus in de grond (onderste bladeren verwijderen), eenderde blijft dus bovengronds.na een jaar heb je nieuwe planten om uit te graven.let wel op de onderkant van de stek moet wel echt de grond raken . de beste tijd om te stekken is augustus en september neem een 20 tot 30 cm lange stek met een hieltje van een sterke niet bloeiende zijscheut.haal er alle bladeren af eventueel kan men de bovenste twee a drie bladeren laten staan.breek een eventuele knop uit het bladoksel graaf op een half beschaduwde en beschutte plaats een greppeltje van een 15 tot20 cm diep greppeltje (niet tussen bomen)vul de bodem op met een laagje stekgrond van zo'n goede drie cm doop de vochtig gemaakte ondereinden van de stekken in een hormoonpreparaat en plaats de stekken op zo'n vijf cm van elkaar in het zand daarna het greppeltje terug met aarde opvullen en zachtjes aandrukken de aarde goed begieten en de volgende herfst zullen de stekken op hun plaats gezet kunnen worden deze stekmethode is het beste geschikt om de oorspronkelijke rozensoorten en hun hybriden ,en voor oude rozen en niet remonterende rozen de meeste van de sterk groeiende thee-hybriden is moeilijk door stekken te vermeerderen en voor zover de vermeerdering zou lukken zouden de planten minder krachtig gaan groeien knip een recht stuk stengel af van ongeveer een 30cm lang deze lengte telt van 1 oog tot een ander oog.onderaan knip je recht onder het oog af,bovenaan knip je schuin boven het oog.normaal zet je de stekken naast elkaar in een voordien gegraven smalle greppel van een 20 cm diep,met wat los zand onderin.tweederde stek verdwijnt dus in de grond (onderste bladeren verwijderen), eenderde blijft dus bovengronds.na een jaar heb je nieuwe planten om uit te graven.let wel op de onderkant van de stek moet wel echt de grond raken . de beste tijd om te stekken is augustus en september neem een 20 tot 30 cm lange stek met een hieltje van een sterke niet bloeiende zijscheut.haal er alle bladeren af eventueel kan men de bovenste twee a drie bladeren laten staan.breek een eventuele knop uit het bladoksel graaf op een half beschaduwde en beschutte plaats een greppeltje van een 15 tot20 cm diep greppeltje (niet tussen bomen)vul de bodem op met een laagje stekgrond van zo'n goede drie cm doop de vochtig gemaakte ondereinden van de stekken in een hormoonpreparaat en plaats de stekken op zo'n vijf cm van elkaar in het zand daarna het greppeltje terug met aarde opvullen en zachtjes aandrukken de aarde goed begieten en de volgende herfst zullen de stekken op hun plaats gezet kunnen worden deze stekmethode is het beste geschikt om de oorspronkelijke rozensoorten en hun hybriden ,en voor oude rozen en niet remonterende rozen de meeste van de sterk groeiende thee-hybriden is moeilijk door stekken te vermeerderen en voor zover de vermeerdering zou lukken zouden de planten minder krachtig gaan groeien

De belangrijkste insecten die onze rozen kunnen aantasten zijn: bladluis, bladroller en spint. Hou de ontwikkeling van deze belagers in het oog en grijp in wanneer natuurljke vijanden ze niet onder controle kunnen houden. Als ziekten hebben we vooral af te rekenen met: witziekte, sterroetdauw, roest en bladvlekkenziekte. Voor deze aantastingen is voorkomen steeds beter dan bestrijden. Zorg ervoor dat je de planten in een zo goed mogelijke conditie brengt door aandacht voor standplaats, evenwichtige bemesting en goede onderhoudszorgen. Indien nodig grijp dan preventief in want eens deze schimmelziektes aanwezig zijn is het moeilijk ze terug te dringen.

Als laatste geven we u graag nog enkele algemene tips mee:

* vergeet niet het naamplaatje weg te nemen, zoniet gaat het de tak insnoeren zodat deze afsterft
* zie regelmatig de bindsels en steunen van stam- en klimrozen na
* sommige vorstgevoelige variėteiten vereisen een winterbeschutting
* voer eventuele onkruidbestijding oppervlakkig uit of voorkom onkruidgroei door het aanbrengen van een mulchlaag die daarnaast ook de grond frisser en vochtigerhoudt en organisch materiaal inbrengt

*snoei altijd met een scherpe en propere schaar.verwijder zieke bladeren van tussen de planten deze kunnen de plant ernstige schade toebrengen.

* Kies voor plantcombinaties die elkaars groei positief beļnvloeden. Zo werkt lavendel prima als anti-luis bij rozen. Afrikanen bij de rozen vorkomen zowel luizen als aaltjes. Enkelbloemige afrikanen geven tevens nectar aan vlinders.
* Wist je dat bladluizen aangetrokken worden door planten die teveel voeding hebben gekregen en daardoor erg stikstofrijk zijn geworden. Bemest de tuin daarom niet overmatig.