Welkom op mijn genealogische website
Mijn grootouders heb ik nog gekend. Maar wie waren mijn overgrootouders? Waar woonden ze? Zijn ze naar school geweest? Welk beroep oefenden ze uit? Hoe woonden en leefden hun tijdgenoten? Deze en andere vragen waren voor mij de aanzet tot een boeiende zoektocht, die in 1960 begon. Ik doorzocht documenten, speurde in archieven, raadpleegde gedachtenisprentjes en rouwbrieven van familieleden en startte met de opbouw van de stamboom. Al vlug vond ik raakpunten met andere families. Het boompje groeide uit tot een reusachtige boom met zeer veel vertakkingen... Op Geneaweb vindt u gegevens over de families Baldewijns, Smets, Raets, Vanbrabant, Vanvuchelen, Wauters, Nickmans, Laermans,... periode 1447 - 2016, rekening houdend met de privacy-wetgeving. Misschien vindt u hier ook personen die tot uw familie behoren. Ik wens u een boeiende zoektocht naar uw roots.


Bidprentjes zijn een blijvende herinnering aan mensen die meebouwden aan de geschiedenis en aan de evolutie van de streek waarin ze woonden. Deze kleine stukjes erfgoed vertellen ons vaak een persoonlijk, soms een cultureel of een universeel verhaal. Voor genealogen bevatten gedachtenisprentjes waardevolle, meestal betrouwbare gegevens. Door het verzamelen en inventariseren probeer ik te voorkomen dat deze aandenkens verloren zouden gaan. Jaren na het overlijden is het gedachtenisprentje vaak de enige, tastbare herinnering aan de overledene. Het oudste origineel prentje uit mijn verzameling werd gedrukt in 1836. Op mijn website kan u nu de gegevens van ruim 15000 prentjes inkijken. Sommige prentjes komen twee- tot driemaal voor. Zij worden nog overschreven met nieuwe gegevens zodat u na verloop van tijd de persoonsgebonden gegevens van 16881 bidprentjes kan raadplegen.


Rouwbrieven bevatten voor genealogen nog meer informatie die bij de opbouw van een stamboom nuttig kan zijn. Op deze website kan u de persoonsgebonden gegevens van 13572 rouwbrieven inkijken.


Persoonsgebonden gegevens op gedachtenisprentjes en rouwbrieven, eerder al gepubliceerd op Archiefbank Vlaanderen, zijn nu ook raadpleegbaar op het Europees platform Archives Portal Europe: Archivesportaleurope.


Update: gedachtenisprentjes: 25 april 2017; rouwbrieven: 5 maart 2017.


Indien u meer info wenst over een gedachtenisprentje of een rouwbrief, mail ik u een gescande kopie. Gedachtenisprentjes en rouwbrieven die u niet wenst bij te houden, mag u mij bezorgen. Zo voorkomt u dat ze verloren gaan en bouwt u mee aan de verzameling. U maakt het ook mogelijk dat anderen de gegevens van deze prentjes / brieven kunnen inkijken en hiermee hun stamboom aanvullen. Dank aan Ivo Gilissen, Jean Buysmans, Rik Mertens+ en Marcel Croonen. Zonder hun hulp was het voor mij niet mogelijk om alles te inventariseren en de persoonsgebonden gegevens te publiceren. Dank aan de abdij te Grimbergen, die de rouwbrieven in het archief van de abdij een plaats geeft. Dank aan u voor uw bijdrage aan de verzameling.


Ria Baldewijns, Parelstraat 24, 3473 Waanrode

ria.baldewijns@skynet.be