Het Bureau van Tibet, Brussel

 

Het Bureau van Tibet te Brussel is de officiële vertegenwoordiging van Zijne Heiligheid de Dalaï Lama.

 

Het Bureau is in 2001 opgericht om de burgers en instanties in en van België en de Europese Gemeenschap een beter beeld te geven van de echte situatie in Tibet en om het leed van het Tibetaanse volk en de werking van de democratisch verkozen Tibetaanse regering in ballingschap onder de publieke belangstelling te brengen.

 

Het Bureau van Tibet, EU Coordination Office, staat in voor de voorbereidingen en schikkingen naar aanleiding van bezoeken van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan Belgische en Europese instellingen te Brussel en onderhoudt contacten met de Tibetaanse diaspora en de Tibetaanse boeddhistische centra in België.

 

Door het onderhouden van rechtstreekse contacten, houdt het Bureau du Tibet de regeringen, volksvertegenwoordigers, ngo's en mensenrechtenorganisaties van en binnen de EU-lidstaten op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Tibet.

 

Het Bureau volgt de actuele politieke en sociale toestanden in Chinees bezet Tibet op de voet en voorziet geïnteresseerden van de nieuwste informatie aangaande Tibetaanse vluchtelingen.

 

Het Bureau van Tibet ondersteunt de informatie-uitwisseling tussen individuen en organisaties die meehelpen aan het welzijn van het Tibetaanse volk zowel binnen als buiten Tibet,. Bovendien analyseert het Bureau de mediaberichtgeving over Tibet en stelt deze informatie ter beschikking van regeringen, organisaties en belanghebbende personen.

 

Het Bureau van Tibet verleent zijn medewerking aan de productie van documentaires over Tibetaanse aangelegenheden en interviews met Zijne Heiligheid de Dalai Lama en andere prominente personen binnen de Tibetaanse regering in ballingschap voor TV, radio en geschreven pers. De medewerkers van het Bureau van Tibet zijn steeds aanspreekbaar over Tibetaanse aangelegenheden en bereid hun bijstand te verlenen aan tentoonstellingen en culturele of andere programma's over Tibet.

 


 

Wenst U meer informatie, contacteer dan :

 

 TIBETBUREAU

Kunstlaan 24

B-1000 Brussel

Telefoon:+32 2 280 49 22

Fax:+32 2 280 29 44

E-post: Tibetbrussels@tibet.com

Webpagina's: www.tibet.net et www.bluetibet.be

 


 

Andere Bureau van Tibet in Europa:

 

Tibet Bureau

Place de la Navigation 10

1201 Geneva

SWITZERLAND

Tél: +41 22 738 79 40

Email: tibet@bluewin.ch

 

Bureau du Tibet

84 boulevard Adolphe Pinard

75014 Paris

FRANCE

Tél: + 33 1 46 56 54 53

Email: tibetparis@tibet.com

 

Office of Tibet

1 Culworth Street

London NWB 7AF

ENGLAND

Tél: + 44 207 722 5378

Email: kytakla@tibet.com