Het Blue Book (of Blauwe Boek): een grootschalige actie om solidariteit te betuigen met het Tibetaanse volk

 

Sinds hun verdrijving naar India voeren de Tibetanen een vredelievende strijd voor de vrijheid van hun land en het behoud van hun cultuur, terwijl praktisch de hele internationale gemeenschap passief toekijkt. Er zijn hier immers geen economische belangen in het geding!

 Kunnen wij iets concreets doen om hen te helpen?

 Jazeker. Vanaf nu kunt u de strijd van het Tibetaanse volk rechtstreeks ondersteunen.

 De Tibetan Solidarity Alliance is opgericht om de inspanningen van Zijne Heiligheid de Dalaï-Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap te stimuleren en te ondersteunen, met als doelstelling:

 

- behoud van de Tibetaanse cultuur en de nationale identiteit.

 - hulp aan de duizenden Tibetaanse vluchtelingen.

 - gegarandeerd onderwijs voor de Tibetaanse kinderen.

 - ontwikkeling en democratisering van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.

 

 

 

 

 

Het Blue Book is daarvan het tastbare symbool.

 

Vraag - symbolisch! -- de Tibetaanse nationaliteit aan!

 

Als u uw steun wilt betuigen aan de Tibetaanse zaak, kunt u het Blue Book aanvragen. In ruil voor een vrijwillige gift ontvangt u uw eigen Blue Book, voorzien van uw naam, adres en foto.

 

Een krachtig gebaar van solidariteit

 

Het betreft hier een concrete actie met een grote symbolische reikwijdte: door u aan te sluiten bij de Tibetan Solidarity Alliance laat u zien dat u de opbouw steunt van een vrij, modern, democratisch Tibet, in overeenstemming met de vredelievende, niet-gewelddadige visie van de Dalaï-Lama.

 

En morgen, burger van een vrij Tibet…

 

Het Tibetbureau, boegbeeld van de Tibetaanse regering in ballingschap voor België en de Europese Unie, zendt u vervolgens dit Blue Book toe, waarmee u erkend lid wordt van deze grote solidariteitsketen. De Tibetanen in ballingschap leveren zelf ook een financiële bijdrage aan dit streven en ontvangen een Green Book.

 

Zelfs met een gift van 30 euro levert u al een zinvolle bijdrage. U bezorgt daarmee de Tibetaanse vluchtelingen een minimum aan comfort en helpt het beeld van een vrij Tibet levend te houden.

 

 

Het Blue Book is een boekje van 48 pagina's met een blauw omslag, voorzien van het wapen van Tibet in goudopdruk.

Het schutblad is in twee kleuren gedrukt, met het zegel van Tibet in rood. Op de eerste pagina staan uw foto met het stempel van het Tibetbureau en uw gegevens.

 

 

 

 

Als uw eerste bijdrage binnen is, ontvangt u uw persoonlijke Blue Book, dat zijn geldigheid ontleent aan het Tibetaanse zegel met het bedrag dat u hebt willen bijdragen.  

 

 

Telkens wanneer u een financiële bijdrage levert (eenmaal per jaar bijvoorbeeld), krijgt u nieuwe zegels om in het boekje te plakken.

 

Met uw donatie ondersteunt u de volgende concrete acties:

 

 Integratie van nieuwe vluchtelingen
 • opvang van nieuwkomers;
 • elementaire medische zorg, met name voor de slachtoffers van martelingen, vrouwen en kinderen;
 • integratie van pas aangekomen kinderen in het Tibetaanse schoolsysteem;
 • aanpassingsprogramma's voor de lange termijn;
 • hulp aan de bejaarden;
 • verbetering van leefomstandigheden en infrastructuur van de bestaande Tibetaanse gemeenschappen.

   

Gezondheidszorg

 • zuivering van het drinkwater;
 • onderricht in gezondheidszorg ter preventie van zieken (AIDS);
 • onderricht in geboorteregeling en prenatale zorg aan vrouwelijke vluchtelingen;
 • hygiëne en opsporing van tuberculose; medische zorg.

   

Cultuur

 • behoud en ontwikkeling van de Tibetaanse cultuur;
 • hulp voor de kloosters;
 • behoud van de Tibetaanse kunst en traditionele ambachten.

   

Onderwijs

 • behoud van de Tibetaanse taal;
 • bouw en uitbreiding van scholen;
 • universitair onderricht en hoger beroepsonderwijs;
 • studiebeurzen voor Tibetaanse jongeren.

   

Democratie en rechten van de mens

 • programma's ter bewustwording van de problemen rond de rechten van de mens en de ecologie;
 • steun aan de Bureaus van de Tibetaanse regering in ballingschap op internationaal niveau.

 

 

 

 

Ja! Ik wil de Tibetaanse zaak concreet ondersteunen door me aan te sluiten bij de strijd van Zijne Heiligheid de Dalaï-Lama en een bijdrage te leveren aan de inspanningen van de Tibetaanse regering in ballingschap. Ik vraag hierbij het Blue Book aan.

 

 

Ik wil dit jaar een overmaking doen aan het Blue Book van:

30 €

50 €

 Dit is mijn eerste donatie (ik heb nog geen paspoort)

ja

nee

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

 

 

Ik maak het bedrag over op rekeningnummer 210-0414555-29 van het Tibetbureau in Brussel, onder vermelding van: donatie voor het Blue Book en mijn naam.

Vanuit buitenland gebruik het IBAN nummer: BE26 2100 4145 5529 en het BIC nummer : GEBABEBB

 

Opgelet!

 Vergeet niet een pasfoto op te sturen als het uw eerste donatie betreft. Stuurt u deze naar:

 

Tibetbureau

Kunstlaan, 24

B - 1000 Brussel

België

Tél. : + 32 (0)2 280 49 22

 Zodra uw betaling binnen is, krijgt u uw Blue Book toegezonden.