Van Renesse in Zuid-Beveland en Walcheren

Zoals zoveel Zeeuwse edelen uit die tijd die betrokken raakten bij conflicten tusen de graaf van Holland en de graaf van Vlaanderen, werd ook het conflict met het huis van Renesse bijgelegd. Hierna krijgen Hendrick en Costijn van Renesse, twee broers van Jan van Renesse, in 1312 weer land in eigendom.

Hendrick en Costijn van Renesse, twee broers van Jan van Renesse werden in 1313 ‘gegoed’ voor de geconfisceerde goederen op Schouwen, en ruilden de bezittingen op Schouwen met graaf Willem III van Holland tegen goederen in Zuid-Beveland en Walcheren. De bezittingen (te Renesse en Brouwershaven) van Jan van Renesse werden in datzelfde jaar aan Witte van Haamstede, die een bastaardzoon van Floris V, en een halfbroer van Willem III was, in leen gegeven, waardoor Witte geheel westelijk Schouwen in bezit kreeg. Het geslacht Renesse verdween hiermee uit Schouwen.

1773-Bakendorp.gif (304547 bytes)

Baarland - Oudelande - Hellenburg - Bakendorp