Hillegonda van Voorne

Hillegonda van Voorne b: ABT 1230 d: 5 Apr 1302
uit het huis van Voorne

Dirk I van Sayn x N.N. van Voorne van Renesse van Haamstede
Diederik van Renesse         Floris van Voorne        
Jan I van Renesse Sophie van Borselen     Dirk van Voorne Alveradis van Cuijk    
Jan II van Renesse Margaretha van Arnemuiden Hendrik, Heer van Voorne N.N. van Cysoing
Costijn II van Renesse Hillegonda van Voorne

Johan van Renesse

Hillegonda was eerst gehuwd met Cosijn II van Renesse en daarna met Willem van Brederode) Uit onderstaand overzicht blijkt dat zij rond 1254-1255 met Willem van Brederode gehuwd moet zijn. Andere bronnen zeggen dat Costijn, haar eerste echtgenoot pas in 1289 is overleden.

Hildegonde van Voorne, geb. 1232/1233, ovl. 5 apr 1302, begr. Velsen Op de zerk is zij met Willem II van Brederode afgebeeld. Zij huwde met Costijn I van Renesse, ovl. na 1249. Hillegonda kan op 16-jarige leeftijd in ca. 1248 gehuwd zijn met haar eerste man Costijn I van Renesse. Zij hadden 2 zoons, Johan en Costijn II van Renesse die geboren zullen zijn in res p. ca. 1249 en 1251. Hieruit volgt dat de vader Costijn I niet eerder dan in ca. 1250 overleden zijn.

Zij huwde  abt; 1252 to: ridder Willem 2e heer van Brederode, birth abt; 1215, died 27 Jun 1285, son of Dirk van Theylingen and Alverade van Heusden, (zoon van Dirk "Drossaard" van Theylingen en Alverade van Heusden ) na 1270heer van Brederode (1244), ridder (1251), ovl. 08.06.1285, begr. Velsen. Hij wordt 25 juni 1282 beleend met de gerechten van Goudriaan, Hardinxveld, Papendrecht, Peursum en Slingeland. Willem en zijn vrouw Hildegonde zijn begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen. Op de zerk zijn beide personen afgebeeld. Levensloop: Willem was als oudste zoon en erfgenaam van zijn vader Dirk I de drossaet diens o pvolger als de 2e Heer van Brederode. Bij zijn vermelding in de oorkonde van 1244 komt het ee rst de naam Brederode voor. Uit zijn huwelijk met Hillegonda van Voorne werden 6 (of 7) kinde ren geboren waarbij Dirk II als 3e Heer van Brederode († 1318)
Willem behoorde tijdens de regering van graaf Floris V tot de rijkste en aanzienlijkste edele n van het graafschap Holland waarin hij uitgebreide bezittingen had. In 1248/1249 nam hij deel aan de veldtocht langs de Rijn boven keulen. Als legeraanvoerder ha d hij in 1256 een groot aandeel in de strijd van zijn leenheer koning Willem II tegen de West -Friezen. Niet alleen omdat hij een goed bevelvoerder was, maar ook omdat hij in staat was ui t eigen bezit en op eigen kosten een flink aantal van zijn horigen ten strijde mee te nemen. Willem overleed in 1285, zijn vrouw Hillegonda overleefde hem 17 jaren en overleed in 1302.  Huwelijksjaar: Het huwelijksjaar van Willem en Hillegonda is af te leiden uit de data bij he t 1e huwelijk van zijn vrouw Hillegonda met Constijn I van Renesse. Waarschijnlijk huwden haa r ouders in 1231, zodat Hillegonda als tweede kind na Albrecht († 1287) geboren kan zijn ca . 1232/1233. Zij was erfdochter en had 2 jongere broers.

1 Hillegonda van VOORNE b: Abt 1232 d: 5 Apr 1302
  + Costijn van RENESSE b: 1220 d: 20 Aug 1289
    2 Jan Heer van RENESSE b: Abt 1249 d: 16 Aug 1304 + Wilhelmina van de MAELSTEDE b: Abt 1265
    2 Hendrik van RENESSE b: Abt 1251
      3 Johan van RENESSE b: Abt 1303 d: 29 Oct 1348 + Aleid van LIGTENBERGH b: Abt 1315
          4 Costijn van RENESSE b: Abt 1346
          4 Johan van RENESSE b: Abt 1348 d: 6 Mar 1415 + Elisabeth van Arkel
              5 Jan VI van Rennessse
              5 Johan van Rennesse + Elisabeth van HEUKELUM b: Abt 1355
    2 Costijn van RENESSE b: Abt 1252
    2 Dirk van RENESSE b: Abt 1253
    2 Wouter van RENESSE b: Abt 1254
  + Willem van BREDERODE b: Abt 1226 d: 3 Jun 1285
    2 Dirk van BREDERODE b: Abt 1256 d: 16 Dec 1318 + Maria van der LECKE b: Abt 1260 d: 1 Apr 1307
    2 Alverade van BREDERODE b: Abt 1258
    2 Ermegaerd von BREDERODE b: Abt 1259 + Dirk van de DOORTOGE b: Abt 1255 d: Bef 28 Jan 1306
    2 Aleid van BREDERODE b: Abt 1260 d: 25 Jul 1333 + Gerrit WOUTERSZOON
    2 Rikaird van BREDERODE b: Abt 1262