van Renesse van Wulp

Het Zeeuwse geslacht Van Renesse werd een zeer belangrijk geslacht in Utrecht. Hieruit ontstond onder meer het geslacht Van Renesse Van Wulp.

 

Jan VII van Renesse

Hij was een broer van Frederik I van Renesse van Rijnouwen en Johan van Renesse en werd samen met van Renesse van Gaasbeek in 1449 gevangen gehouden door Bisschop Rudolf en verbannen uit Utrecht met o.m. Frederik van Renesse, heer van Rijnauwen, zijn oudere broer.

Jan VII, heer Janszoon van Renesse zegelde in 1436 en 1439 met de Ridderschap van Utrecht. Hij was Maarschalk van het Oversticht 1440, 1459; schepen en burgemeester van Utrecht 1459, 1460, schout van Utrecht 1477, gezant van Hertog Philips in 1456, in de Raad van Justitie van bisschop David van Bourgondië 1474-1479.

Geb. 1412 te Utrecht, Overleden op 20-02-1492, begraven te Utrecht in de kerk der Minderbroeders. Zegelde met de Ridderschap in 1478, vluchtte de stad uit in 1481. )

Booth (Aantekeningen van Cornelis Booth, Het Utrechts Archief. ) schrijft over hem: 
 "Johan van Renesse, heren Jans sone van Renesse van Rijnouwen, ridders. Deze Jan van Renesse van Wulven met Frederik van Renesse van Rijnouwen sijn oudere broeder werden anno 1449 met de here van Gaesbeeck van Bischop Rodolph gevangen ende sij beijden gaven o.. die tijdt over aan Jan van Renesse ende Jan van Renesse van Zulen ende dese weder aan Steven van Zuijlen van Nijvelt verscheijdene leengoederen." 
"Hij had anno 1441 te wijve Jofr Ludgard dr van Balthazar van Buren, als wanneer sij als leenvolger haers grootvaders
Herman van Wulven verlijdt wordt met het huijs te Wulven. Waeromme hij oock anno 1477 genoemt wordt Jan van Renesse van Wulven de oude. Sijn voorjuijsvrouw jong gestorven sijnde troude tot sijn nawijff Joffr. Margaretha dr. van Gerrit van Culemborch." 

Was in 1441 gehuwd met Ludgard dr van Balthazar van Buren. Hieruit werd een dochter geboren.

 1. NN van Renesse. (Booth schrijft over haar: "Joffr. ... van renesse van Wulven, sich tegens haer broeders raed uijtgehulickt hebben aan NN, namen haer nacomelingen de naem aan Van Wulven, sijnde haren sonen: 
  1. Aernt van Wulven, die burgemr. t'Utr was in 1527, is Arnoud van Wulven, burgemeester van Utrecht, overl. tussen  1546 en 1549, vermeld als neef van Jan van Renesse heer Janszn, (die tr. Margaretha van Culemborg), tr. Geertruid, dr. van Jan van den Heuvel. Hieruit:
   1. Geerlof van Wulven 
   2. Frederik van Wulven
   3. Ludgard van Wulven, overl. 1554/55, tr. Jan van den Bongaard, bastaard
  2. Jan van Wulven." 

Huwde in 1444 met Margaretha van Culemborg geb. te Renswoude.

Zij krijgen drie zonen:

 1. Johan van Renesse 1466 – 1540
  x Geertruid Johanna van Heemskerck
  1. Geertruid van Renesse 1496
  2. Margaretha van Renesse 1498
  3. Gerard van Renesse 1500
  4. Frederik van Renesse 1502
  5. Johan van Renesse 1504 – 1570
   x Josina Ruijsch
  6. Judith van Renesse 1506 – 1556
   x Jacob van Zuijlen van Nievelt
 2. Johanna van Renesse
 3. Johan van Renesse van Wulven, geb 1470 (stamvader van Renesse van Wulp en van Rennes)
 4. Frederik II van Renesse 1474 (huwt Anne van Hamal, stamvader van Van Renesse van Elderen)
 5. Gerard van Renesse 1478
 6. Margaretha II van Renesse

 

Johan van Renesse van Wulven

Johan van Renesse, geb 1470 te Utrecht huwt in xxxx met Aleyt Freyse van Kuenre.

Na de dood van Aleyt haar neef heer Evert van Wilp, ridder, en na de dood van haar nicht Oda van Wilp, weduwe van heer Aernt van Middachten, ridder, en zuster van heer Evert voornoemd, krijgt haar man het leengoed en de naam Van Renesse van Wulp

1505 mit Wilp belehnt worden: 1498 mei 19 (BE fol 54v), Heer Everdt van Wilp, ridder., 1505 mei 17 (BE fol 86) Aleyt Ffreyse van Kuenre na de dood van haar neef heer Evert van Wilp, ridder, en na de dood van haar nicht Oda van Wilp, weduwe van heer Aernt van Middachten, ridder, en zuster van heer Evert voornoemd. Hulder Aleyts man Johan van Renesse van Wulven.

Zij krijgen:

 1. Adriaan van Renesse Domdekan te Utrecht, geb  Aug 1501 in Utrecht gestorven 7 Dec 1559 in Utrecht en begraven in de Minderbroederskerk te Utrecht
 2. Johan van Renesse van Wulp, geb 1506 te Utrecht

 

Johan van Renesse van Wulp

Geboren 1506. Huwde met Aleida van Bronckhorst-Batenburg. Zij kregen:

 1. Johan VIII van Renesse van Wulp, 1537 te Leiden
  x
  te Breda op 10/4/1559 met zijn achternicht Margaretha IV van Renesse van Elderen , gestorven 10/4/1584 te Utrecht
  1. Johan van Renesse 1560 huwde Hester van Hattem

                                                               i.      Maximiliaan van Renesse 1603
x Anna van Sallandt

1.        Johan Pieter van Renesse 1635
x Agnes van Renesse (achternicht)

a.        Jan van Renesse 1661

                                                                                                                                       i.      Pieter, 1683 te Wilp

                                                                                                                                      ii.      Johan, 1687 te Wilp

                                                                                                                                    iii.      Maximiliaan, 1692 te Wilp

                                                              ii.      Alexander Emanuel van Renesse van Wulp
Familie-Archief Sloet tot Oldhuis, nr. 40, 04-02-1765: “De secretaris van De Balije van de Ridderlijke Duitse Orde te Utrecht verklaart dat Jor. Alexander Emanuel van Renesse van Wulp, zoon van Johan van Renesse van Wulven en Wilp en Hester van Hattem, op 18-07-1623 in de ridderschap werd geadmitteerd daar hij 4 adellijke kwartieren bezat, waaronder het riddermatige kwartier Van Hattem als eerste moderlijke kwartier.”

  1. Dirck van Renesse 1570

                                                               i.      Renier van Rennesse 1609

1.        Agnes van Renesse (x achterneef Johan Pieter van Renesse)

 1. D Dirk van Renesse, geb 1541 te Breda x Elisabeth de Noyelles (uitgestorven tak)
 2. Frederik van Renesse, geb 1544 te Leiden strierf 26-6-1564 (uitgestorven tak)
 3. Gerard van Renesse, geb 1546 te Leiden (uitgestorven tak)
 4. Jan Baptista van Renesse van Wulp, 1550 te Leiden ( x 17-1-1583 Anna Adriana van Twickelo te Ommen)

 

 

 

Jan Baptista van Renesse van Wulp

Geb 1550 Leiden huwt Adriana van Twickelo, erfdochter (?), en verhuist 1588 naar Kasteel Eerde bij Ommen.

Jan Baptista van Renesse en Adriana van Twickelo krijgen:

1.        Casper Frederik van Renesse, geb 1584 te Huize Eerde
x Anna van Balderick Gen. van Barick

2.        Jacob Dirk van Renesse, geb 1588 te Huize Eerde

3.        Wamburg van Renesse, geb 1590 te Huize Eerde

4.        Casper Frederik van Renesse, geb 1592 te Huize Eerde

5.        Johan Adolf van Renesse, geb 1596 te Huize Eerde
x Anna Judith van Bevervoorde te Zuidlaren op 17-11-1620

6.        Catharina Margaretha van Renesse, geb 1598 te Huize Eerde

7.        Aleid Aldegonda van Renesse, geb 1600 te Huize Eerde
x Bernhart Rietraet

8.        Alexander Emanuéel van Renesse, geb 1602 te Huize Eerde
x Johanna van Doornick

 

Johan Adolf van Renesse van Wulp, heer van Wilp en Wulven

Johan Van Renesse, Heer van Wilp en Wulven, lid van de ridderschap van de Veluwe, gecommitteerde van de Generaliteit (1597).
Wapen: In rood, bezaaid met blokken van goud, een aanziende leeuw van hetzelfde, genageld en getongd van blauw.

Geb 1596 te Huize Eerde en huwde Anna Judith van Bevervoorde (Anna Judith van Bevervoorde, geb 1600 te Zuidlaren, Drente, gestorven < 1641, vader:  Joost van Bevervoorde, moeder: Judith Schele van Welvelde )

Zij krijgen als kinderen:

1.        Johan Christoffel van Renesse, geb 1621 te Zwolle – 5-1-1646 , uitgestorven tak

2.        Joost van Renesse, geb 1623 te Zwolle, uitgestorven tak

3.        Diderik van Renesse, geb 1625 te Zwolle, uitgestorven tak

4.        Gerrit Jacobsen van Renesse, geb 1627 te Renswoude of Zwolle

5.        Aleid Judith van Renesse, geb 1630 te Zwolle

6.        Joost Casper van Renesse, geb 1634 x 25-1-1665 te Utrecht met Maria de Cupere, uitgestorven tak

 

Gerrit Jacobsen van Renesse

Geb 1627 te Renswoude of Zwolle, huwt een niet nader gekende van Renesse, geboren rond 1643 te Ede en vestigd zich te Ede. Zij krijgen een zoon:

1.        Jacob Gerritsen van Rennes, geb 1659 te Ede

Hij huwde een tweede keer met Janitge Cornelis op Selder. Hun twee dochters kregen ‘van Selder’ als achternaam.

 

Jacob Gerritsen van Rennes

Jacob Gerritsen van Rennes, geb 1659 te Ede, gestorven 2/1/1741 te Ede, ook genaamd Jan Gerrits op de Hese (Voorst), huwt in 1689 Barbara Elbertsen. Hij is de stamvader van het geslacht Van Rennes. Zij krijgen:

1.        Gerrit Jacobze (Japikse) van Rennes, geb 1684, gestorven 1758

 

Gerrit Jacobze (Japikse) van Rennes

Gerrit Jacobze (Japikse) van Rennes, geb 1684, gestorven 1758 huwde in 1710 met Henrina Pelts. Zij krijgen drie zonen:

1.        Jacob Gerritsen van Rennes, geb 1718 – 1773

Geboren in februari 1718 - Ede,Gelderland,Netherlands, Gedoopt op 20 februari 1718 - Reformed Church,Ede,Gelderland,Netherlands, Gestorven op 28 maart 1773 - Renkum,Gelderland,Netherlands

Begraven op 1 april 1773 - Renkum,Gelderland,Netherlands, Leeftijd bij overlijden: 55 jaar oud

Aantekeningen

Records show that his name was spelled at his marriage as van Renesse other records shown as Van Renes or Van Rennes. His married records show that he resided in Arnhem in 1742.Data obtained from Church records Renkum Film # 0108827. Church records from EDE shows his fathers name as Gerrit Jacobsen and his mother as Hendrina PELS or PELT. His baptismal records shows his name as Jacob Gerritsen. L.D.S. Not Cleared 22 June 1989. The parish records of Wageningen at his second marriage states Jacobus van Renes( widower of Francine Crol)born in Ede Resided in Renkum married to Geertruit Elisabeth Schaets J.D. from Wageningen.

IV.4 Geertruida Elisabeth Schaats, ~ Wageningen 26-12-1730, overl. Renkum 18-9-1792, begr. Renkum 22-9-1792. tr. Wageningen 26-2-1763 Jacob van Renes, * Ede, begr. Renkum 28-3-1773.
Uit dit huwelijk:
1 Petronella Fransina van Renes, ~ Renkum 18-12-1763.
2 Petrus van Renes, ~ Renkum 5-5-1765, overl. Renkum 11-2-1795, begr. Renkum 16-2-1795.
3 Maria Fransina van Renes, ~ Renkum 12-4-1767, overl. Renkum 7-8-1798, begr. Renkum 11-8-1798.
4 Gerrit Jacob van Renes, ~ Renkum 24-9-1769. in 1830 arbeider te Maurik.
5 Fransina van Renes, * Renkum 22-2-1773, ~ Renkum 28-2-1773. tr. Breukelen 2-4-1812 Arend Hendrik von der Hake, * Engter (Osnabrück) ca. 1772, zoon van Johan Herman von der Hake en Margareta Tappen. tuinmasnbaas op Vechtlust te Loenen (1830).

2.        Johannes Gerritsen van Rennes, geb 1724 –

Johannis Gerritsen van Rennes, Geboren in december 1724 - Ede,Gelderland,Netherlands, Gedoopt op 29 december 1724 - Reformed Church,Ede,Gelderland,Netherlands, Gestorven , Begraven op 16 juni 1790 - Ede,Gelderland,Netherlands, Leeftijd bij overlijden: waarschijnlijk 65 jaar oud

Aantekeningen
A attestatie of baptismal was given by CORNELIS SCHUURMAN and BERENT BARRUWE on the 24 June 1774. Source Church Record Ede Film # 0108699. He became a Church member in 1746. He was baptised as Johannes Gerritsen. L D S Not Cleared Bennekom marriage book list the adte of his marriage as 10 Nov 1749
#19. 4 Children of his were listed dead 26 Febr 1754,28 March 1757, 30 Dec 1759 and 7 march 1761

3.        Aart Gerritsen van Rennes, geb 1711 - 1789

 

Johannes Gerritsen van Rennes

Johannes Gerritsen van Rennes werd 29/12/1724 gedoopt in de Gereformeerde kerk te Ede, werd lidmaat in 1740 te Ede en stierf in 1790. Hij huwde met Anna Maria van Kreel. Zij kregen:

1.        Antonij van Rennes, geb 1749

2.        Gerrit van Rennes, geb 1751 – 1758

3.        Hendrik van Rennes, geb 1753 – 1819 (x Jantje Jacobs, x voor 1792 Willelmina Hendrika Roelofsen)

4.        Jacob van Rennes, geb 31/8/1755 te Ede (x Hendrieke van Hardenveldt)

5.        Evert van Rennes, geb 1758 ( Jantje van Zelfhout)

 

Jacob van Rennes

Jacob van Rennes, geb 31/8/1755 te Ede huwde Hendrieke van Hardenveldt. Zij kregen:

1.        Godert (Govert) van Rennes, geb 1779 te Renkum

 

Godert (Govert) van Rennes

Godert (Govert) van Rennes, geb 1779 te Renkum deed dienst in het Franse leger en nam deel aan de Russische veldtocht van 1812. Hij trouwde in 1821 met de in 1789 geboren Willemijn Welgraven en wettigde hun kind:

1.        Jacob van Rennes, geboren 1823

2.        Hendrike van Rennes, geb 1828

 

Jacob van Rennes

Jacob van Rennes, geboren 1823, huwde in 1845 met Maatje van den Hul. Zij kregen drie kinderen:

1.        Godert van Rennes, geb 29/7/1850 te Ede

2.        Rut van Rennes, geb 1851 (huwde 1875 Geertje Hulstein geb 1843, en huwde 1882 Hendrike Veldhuizen geb 1867)

3.        Berendina van Rennes, geb 1874 (huwde Derk Janssen)

 

Godert van Rennes

Godert van Rennes, geb 29/7/1850 te Ede, op 5/5/1877 gehuwd met Grietje Christina Cornelissen. Zij kregen drie kinderen:

1.        Jacob van Rennes, geb 29/06/1879 te Heteren

2.        Catharina van Rennes

3.        Maatje Everdina van Rennes

4.        Willem van Rennes

 

Jacob van Rennes

Jacob van Rennes, geb 29/06/1879 te Heteren, huwde op 7/5/1902 met Jannetje Margaretha Speijers. Zij kregen:

1.        Grietje van Rennes, geb xxxx

2.        Godert van Rennes, geb xxxxxxx te Heteren

3.        Jacob van Rennes, geb xxxx

4.        Sander van Rennes, geb xxxx

5.        Sjaan van Rennes, geb xxxx

a.        Jacoba van Rennes, geb xxxx

 

Godert van Rennes

Godert (Geurt) van Rennes, geb xxxxxxx te Heteren trouwde met Petronella Stevens uit Arcen. Geurt diende in de Koniklijke Marechause en nadien als Politie. Zij kregen:

1.        Jacob Gerardus van Rennes, geb 28/3/1934 te Beek

2.        Ria van Rennes

3.        Frans van Rennes

 

Jacob Gerardus van Rennes

Jacob Gerardus van Rennes, geb 28/3/1934 te Beek, huwde met Jeanne Geijsen. Zij kregen twee kinderen:

1.        Godert Gerardus van Rennes, geb 15/3/1960 te Valkenburg-Houhem

2.        Josephina van Rennes, geb mei 1973 te Heerlen

 

Godert Gerardus van Rennes

Godert Gerardus van Rennes, geb 15/3/1960 te Valkenburg-Houhem huwde 17/3/1981 met Anna Alexandra Hokke geb 7/3/1962 Maastricht. Twee kinderen:

1.        Jacob Gerardus van Rennes, geb 21/9/1980

2.        Sebastiaan Franciscus Elisabeth van Rennes, geb 13/8/1982

Hij huwde in 1994 met Christel Vandenbussche geb 1965 te Brugge. Een kind:

1.        Philine van Rennes, geb 9/3/1995 te Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Van Renesse van Wulp

(va Wilp en van Wulven)

 

 
 
Van Renesse van Wulp (Wulven)

1505 mit Wilp belehnt worden: 1498 mei 19 (BE fol 54v), Heer Everdt van Wilp, ridder., 1505 mei 17 (BE fol 86)
Aleyt Ffreyse van Kuenre na de dood van haar neef heer Evert van Wilp, ridder, en na de dood van haar nicht Oda van Wilp, weduwe van heer Aernt van Middachten, ridder, en zuster van heer Evert voornoemd. Hulder Aleyts man Johan van Renesse van Wulven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 Johan van Renesse b: 1470 d: 1535

   + Aleijd Freijse van Kuinre b: ABT 1473 d: Mar 1550 (5)

     11 Adriaan van Renesse b:14-8-1501 (begraven in Minderbroederskerk te Utrecht

        + Mabelia Adamsdr. Van Diemen

          12 Johan van Renesse van Wulp

        + Anna van Abcoude van Meerten

          12 Maria Mechteld van Renesse van Wulp

     11 Johan van Renesse van Wulp b: 1506 d: 8 Aug 1553

        + Aleida van Bronckhorst-Batenburg b: 11 Mar 1512 d: 1586/1592

          12 Johan van Renesse van Wulp b: 1537 d: 1 Apr 1584 (3)

             + Margaretha van Renesse van Elderen b: ABT 1539 d: 4 Nov 1574 (4)

               13 Johan van Renesse van Wulp b: 1560 d: 28 Sep 1620

                  + Hester van Hattum b: ABT 1565 d: 2 Jan 1603

                    14 Maximiliaan van Renesse van Wulp b: ABT 1603 d: 4 Mar 1649

                       + Anna van Sallandt b: ABT 1616 d: 26 Sep 1668

                         15 Theodora Anna van Renesse van Wulp b: 1633 d: 9 Jan 1682

                            + Frederik Lodewijk van Brederode van Bolswaert b: 22-7-1628 d: 3-8-1693

                         15 Johan Pieter van Renesse van Wulp b: ABT 1635 d: 6 Mar 1686

                            + Agnes Francisca van Renesse

                              16 Josina Maria van Renesse van Wulp

                              16 Maximilian Wijnand van Renesse van Wulp (6)

                         15 Hester van Renesse van Wulp b: ABT 1638

                         15 Cornelia van Renesse van Wulp b: ABT 1640

                         15 Wijnand Jan van Renesse van Wulp b: ABT 1642 d: 1715

                            + Johanna Maria van Baexen b: ABT 1646

                              16 Maximiliaan Jacob van Renesse ter Aa Heer van Wezenhorst 1669 - 1738

                                 + Susanna Geertruid van Bodeck b: 14 Apr 1659 d: 19 Jan 1741

                                   17 Johanna Andriana van Renesse b: 1694 d: 21 Dec 1762

                                      + Johan Frederik van Reede Heer van de Parkeler b: 1684 d: 1735

                                   17 Wijnand Jan van Renesse b: ABT 1696 d: 1762

                                      + Johanna Maria van Baexen b: ABT 1646

                                   17 Sara Catharina van Renesse b: 1698

                                   17 Nicolaas van Renesse b: ABT 1700 d: YOUNG

                                   17 Reinout Abraham van Renesse b: ABT 1702

                              16 Anna Catharina van Renesse b: ABT 1673

                              16 Adriana Geertruijd van Renesse b: 1675

                              16 Abraham Danihel van Renesse b: ABT 1677

                              16 Dirk van Renesse b: 1679 d: 30 Mar 1739

                              16 Johan Pieter van Renesse b: 1682 d: 17 Nov 1731

                         15 Abraham Daniel van Renesse van Wulp b: ABT 1644 d: 1680

                         15 Cornelis van Renesse van Wulp b: ABT 1646 d: 6 Nov 1679

                    14 Johan van Renesse van Wulven b: ABT 1593 d: Sep 1621

                    14 Adriaan van Renesse van Wulven b: ABT 1595 d: 18 Aug 1630

                    14 Margaretha van Renesse b: ABT 1597

                    14 Anna van Renesse b: ABT 1599

                    14 Cornelia van Renesse b: ABT 1601 d: 9 Sep 1643

               13 Dirck van Renesse van Wulp b: ABT 1570 d: 8 Jul 1634

                  + Gijsberta Botter van Snellenburg b: ABT 1580 d: 1625

                    14 Adriaan van Renesse van Wulp b: ABT 1606

                    14 Jan van Renesse van Wulp b: ABT 1608

                    14 René (Reinier) van Renesse van Wulp b: ABT 1610

                       + Cornelia van Dashorst b: ABT 1610

                         15 Gisberta Maria Philippine van Renesse van Wulp b: ABT 1641

                         15 Dirk Jan van Renesse van Wulp b: ABT 1643

                         15 Gerard van Renesse van Wulp b: ABT 1645 d: Mar 1645

                         15 Gerard van Renesse van Wulp b: ABT 1647 d: Dec 1649

                         15 Agnes van Renesse van Wulp b: ABT 1649

                    14 Maria Cornelia van Renesse van Wulp b: ABT 1614 d: 7 Jan 1653

                       + Casper van der Burch Hr. van Veldhuysen, Bijleveld, Rosweide, etc b: ABT 1610

               13 Frederik van Renesse b: 17 Sep 1561 d: 24 Aug 1603

               13 Willem van Renesse van Wulp b: ABT 1563 d: 6 Jan 1631

               13 Christoffel van Renesse van Wulp b: ABT 1565 d: 1596

               13 Jakob van Renesse van Wulp b: ABT 1569

          12 Frederik van Renesse van Wulp b: 1544 d: 26 Jun 1564

          12 Gerard van Renesse van Wulp b: ABT 1546

          12 Johan Baptista van Renesse van Wulp b: ABT 1550

               13 Johan Adolf van Renesse geb. Leiden 1550 – 1637

                    14 Gerrit Jacobsen van Renesse

                         15 Jacob Gerritsen van Rennes

                              16 Gerrit Jacobze (Japikse) van Rennes

                                   17 Johannes Gerritsen van Rennes, Ede gdpt 29-12-1724

                                      + 1790 Anna Maria van Kreel

                                        18 Jacob van Rennes, geb. Ede 31-08-1755

                                           + Hendrieka van Hardenveldt

                                             19 Godert (Govert) van Rennes 1779 Renkum

                                                + 1821 Willemijn Welgraven 1789, (wettiging 1 kind)

                                                  20 Jacob van Rennes 1823

                                                     + 1845 Maatje van den Hul

                                                       21 Godert van Rennes, geb.Ede 29-07-1850

                                                          + 5/5/1877 Grietje Christina Cornelissen

                                                            22 Jacob van Rennes, geb.Heteren 29-06-1879

                                                                 23 Godert van Rennes

                                                                    + Petronella Stevens

                                                                      24 Jacob van Rennes

                                                                         + Jeanne Geijsen

                                                                           25 Godert van Rennes

                                                                                26 Jacob van Rennes

                                                                                26 Sebastiaan van Rennes

                                                                           25  Josephina van Rennes

                                                                      24 Franciscus van Rennes

                                                                           25  Godert van Rennes

                                                                           25  Michel van Rennes

                                                                           25  Jeanine van Rennes

                                                                           25  Jaap van Rennes

                                                                 23  Sander van Rennes

          12 Dirk van Renesse van Wulp b: 1541 (uitgestorven tak)

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Renesse van Wulp

 

Van Renesse van Wulp is het geslacht dat ontstaat na het huwelijk van

 

Jan VII van Renesse geb. 1412 te Utrecht

Margaretha van Culemborg 1444 te Renswoude

 

Uit dit huwelijk worden geboren

·          ·          1470 Johan van Renesse van Wulp ( x Aleid Freijse van Kuinre) stam naar Rennes

·          ·          1474 Frederik II van Renesse ( x Anne de Hamal) stam naar Elderen

·          ·          1478 Gerard van Renesse

 

Johan van Renesse van Wulp

 

Gerard 1478

 

Frederik II van Renesse, geb 1474 x Anne de Hamal

geboren 1470 te Utrecht

                       

 

 

Aleid Freijse van Kuinre

       

 Johan VIII van Renesse, geb. 1505 x Elisabeth van Nassau

                             

 

Johan van Renese van Wulp huwt met Aleida van Bronckhorst-Batenburg

 

Johan van Renesse van Wulp 1506

   
   

Aleida van Bronckhorst-Batenburg

         

 

Hun zonen zijn

·          ·          1537 (Leiden) Johan van Renesse van Wulp die huwt met zijn achternicht Margaretha van Renesse van Elderen (1537 Leiden, Zuid Holland  married: 10 APR 1559 at: Breda, Noord Brabant 2  Died: 10 APR 1584  at: Utrecht, Utrecht  Spouses: Margaretha IV van Renesse van Elderen 

·          ·          1541 (Breda) Dirk van Renesse x Elisabeth de Noyelles

·          ·          1544 (Leiden) Frederik van Renesse strierf 26-6-1564

·          ·          1546 (Leiden) Gerard van Renesse

·          ·          1550 (Leiden) Jan Baptista van Renesse van Wulp ( x 17-1-1583 Anna Adriana van Twickelo te Ommen)

 

                       
                       

Jan Baptista van Renesse van Wulp

 

Johan van Renesse van Wulp 1537 Leiden

   

geb 1550 te Leiden

     

Margaretha van Renesse van Elderen