Wulven
van Wulven

Jan VII van Renesse van Rijnauwen had anno 1441 te wijve Jofr Ludgard dr van Balthazar van Buren, als wanneer sij als leenvolger haers grootvaders Herman van Wulven verlijdt wordt met het huijs te Wulven. Waeromme hij oock anno 1477 genoemt wordt Jan van Renesse van Wulven de oude.

Was in 1441 gehuwd met Ludgard dr van Balthazar van Buren. Hieruit werd een dochter geboren.

  1. Aernt van Wulven, die burgemr. t'Utr was in 1527, is Arnoud van Wulven, burgemeester van Utrecht, overl. tussen  1546 en 1549, vermeld als neef van Jan van Renesse heer Janszn, (die tr. Margaretha van Culemborg), tr. Geertruid, dr. van Jan van den Heuvel. Hieruit:
    1. Geerlof van Wulven 
    2. Frederik van Wulven
    3. Ludgard van Wulven, overl. 1554/55, tr. Jan van den Bongaard, bastaard
  2. Jan van Wulven." 

 

 

        N.N. van Buren N.N. Herman van Wulven N.N.    
    Balthazar van Buren N.N. van Wulven
 

Jan VII van Renesse x

Ludgard van Buren

N.N.

N.N. van Renesse

Jan van den Heuvel N.N.

1. Aernt van Wulven x
2. Jan van Wulven

Geertruid van den Heuvel

Geerlof van Wulven 
Frederik van Wulven
Ludgard van Wulven, overl. 1554/55, tr. Jan van den Bongaard, bastaard

Aernt van Wulven, die burgemr. t'Utr was in 1527, is Arnoud van Wulven, burgemeester van Utrecht, overl. tussen  1546 en 1549, vermeld als neef van Jan van Renesse heer Janszn, (die tr. Margaretha van Culemborg), tr. Geertruid, dr. van Jan van den Heuvel.

Jan van Wulven.