Adriana van Twickelo

Zij was gehuwd met:
Jan Baptista van Renesse
geb. 1550 te Leiden, Zuid Holland
gehuwd op17 okt 1583  te Ommen, Overijssel met Adriana van Twickelo 
Father:Johan van Renesse  Mother:Aleida van Bronckhorst Batenburg

Na hun huwelijk vestigden zij zich op kasteel Eerde. Kasteel of Huize Eerde is nu een internationale school.

 

15. Johan Adolf van Renesse, 1596 x Anna Judith van Bevervoorde


Stichting Twickel

http://www.twickel.nl/default1.htm

Op 27 mei 1347 kocht Herman van Twickelo het huis Eisinc in Delden. Sindsdien is dit goed, dat later de naam Twickel ging dragen, door vererving van geslacht op geslacht overgegaan. De opeenvolgende bezitters behoorden tot de geslachten Van Twickelo (14de-16de eeuw), Van Raesfelt (16de-17de eeuw), Van Wassenaer Obdam (17de-19de eeuw) en Van Heeckeren van Wassenaer (19de-20ste eeuw). De laatste eigenaresse, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer-Van Aldenburg Bentinck (1879-1975), bracht haar goederen onder in de Stichting Twickel. Na haar overlijden werd het huisarchief bewerkt, hetgeen in 1993 resulteerde in de uitgave van een zevendelige inventaris onder de titel Inventaris van het huisarchief Twickel 1133 - 1975. De inleiding en de inhoudsopgave van deze inventaris zijn raadpleegbaar op deze Internetsite. De uit zeven delen bestaande gedrukte inventaris is beschikbaar in alle Rijksarchieven (zoals Rijksarchief Overijssel). In 1998 is een nadere toegang verschenen op de oudste stukken van de familie Van Wassenaer en hun bezittingen in Holland, getiteld Regesten van het fonds Wassenaer in het huisarchief Twickel, 1222 - 1599. Deze uitgave is verkrijgbaar in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

Belangstellenden dienen een bezoek schriftelijk aan te vragen bij de rentmeester van Twickel, Ir. A.H. Schimmelpenninck, Postbus 2, 7490 AA Delden. Stukken jonger dan 75 jaar zijn niet raadpleegbaar. Na verkregen toestemming kunnen onderzoekers het archief raadplegen op woensdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 - 17.00 uur.

De totale omvang van het archief bedraagt 250 strekkende meter. Het omvat:

Stukken van persoonlijke aard

In de afdeling stukken van persoonlijke aard van het archief bevinden zich naast stukken van de bovengenoemde families ook stukken van de aanverwante families:
Van Flodorff, 17de-18de eeuw;
Van Duvenvoorde, later genaamd Van Wassenaer, 16de-18de eeuw;
Van Huchtenbroek, 16de-17de eeuw;
Van Randerode van der Aa, 16de-17de eeuw;
Van Renesse van der Aa, 15de-17de eeuw;
Van Goslinga, voornamelijk betreffende de staatsman Sicco van Goslinga, 18de eeuw;
Van Strijen, 18de eeuw;
Trip, 18de eeuw;
Van Heeckeren van Kell, 19de eeuw;
Van Aldenburg Bentinck, 19de-20ste eeuw;

Stukken van zakelijke aard

In de afdeling stukken van zakelijke aard bevinden zich bescheiden die voortvloeien uit de verwerving en het beheer van de uitgebreide bezittingen:

Twickel in Delden, waaronder stukken betreffende de erven en landerijen, de marken, de kerk van Delden, het St. Anne gasthuis en het Twickels Armenfonds;
De heerlijkheid Lage (Duitsland) en het daarnaast gelegen goederencomplex Brecklenkamp;
Goederen in Holland en Utrecht, waaronder de heerlijkheid Wassenaar;
Goederen in Gelderland, waaronder het Hof te Dieren, Nettelhorst, Geldersche Waard en Hof te Borculo.

Bouwtekeningen en foto's

Naast de archiefstukken die zijn beschreven in de Inventaris van het huisarchief Twickel 1133 - 1975 bezit het huisarchief Twickel ook een bouwkundig archief. Dit omvat stukken, met name tekeningen, over de bouw of de verbouwing van onder Twickel behorende boerderijen en huizen over de periode 1907 - 1986. Ook is in het archief een foto-collectie ondergebracht. Deze bestaat uit circa 5000 afbeeldingen van de bewoners van Twickel en hun familieleden, het kasteel, de tuinen en de onder Twickel behorende boerderijen en huizen.

Lees ook:
Twickelblad, gezamenlijke uitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel, vanaf 1991 - wordt voortgezet.


Kijk ook:
Archiefnet: links naar archieven in binnen- en buitenland.