Slot Moermond
Renesse

Slot Moermond is het stamslot van de families van Renesse en van Rennes. Het werd in de loop van de geschiedenis meermaals vernietigd en herbouwd. Nu is het een mooi kasteeltje waarin een horeca-exploitatie is gehuisvest.

 

Kasteel Moermond bij Renesse

Even ten oosten van het dorp Renesse in de gemeente Schouwen-Duiveland op het voormalige eiland Schouwen, ligt aan de zoom van de duinen het kasteel Moermond. Wat we nu zien is het derde slot op deze plaats. Het kasteel had twee voorgangers, die bij opgravingen in 1957 zijn ontdekt.

Het eerste slot dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw. Toen, omstreeks 1230, bouwde Costijn van Zierikzee de eerste versie van kasteel Moermond op grond die hij had verkregen van Floris IV in ruil voor bezittingen in Zierikzee. De kleinzoon van Costijn, Jan III van Renesse kreeg een diepgaand meningsverschil met de machtige edelman Wolfert van Borsselen, die ook Heer van Veere was. In 1296 was Floris V vermoord en vele edelen trachtten in de gunst te komen bij diens zoon Jan I, die zijn vader opvolgde. Jan III van Renesse werd beschuldigd van een samenzwering tegen de nieuwe graaf en als gevolg daarvan werd zijn kasteel belegerd en later vernield. De bezittingen van Jan van Renesse kwamen ten slotte in handen van Witte van Haamstede, die een bastaardzoon van Floris V was. In 1312 werden de erfgenamen van Jan III van Renesse 'gegoed' op Zuid Beveland en Walcheren.

Sloop en herbouw
In 1340 liet Aernoud, de tweede zoon van Witte van Haamstede, de ru´ne slopen en op vrijwel dezelfde plaats een tweede kasteel bouwen, waarbij veel sloopmateriaal opnieuw gebruikt werd. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd, in 1454, ook dit tweede kasteel verwoest.

Jacob van Serooskerke kocht in 1513 de ru´ne op. Hij en de volgende bewoners bouwden een nieuw kasteel juist ten noordwesten van de bestaande ru´ne, en breidden het kasteel langzaam maar zeker verder uit.
Rond 1800 was het slot al danig vervallen en werd het voornamelijk nog als opslagplaats gebruikt. Aan het begin van deze eeuw maakte de toenmalige eigenaar toch weer een begin met de restauratie. Het kasteel werd weer een fraai kenmerk in deze omgeving. De stormramp van 1953 bracht enorme schade aan het fraaie kasteeltje te weeg. Maandenlang heeft het kasteel tot een hoogte van bijna twee meter onder water gestaan. Er werd een stichting opgericht, tot instandhouding van het kasteel. Geholpen door de vereniging van Zeeuwse gemeenten werd het kasteel opnieuw gerestaureerd, waarna het aan diverse instanties werd verhuurd voor conferenties en congressen.

De huidige situatie
Tijdens de Delta-werken was het kasteel in gebruik bij Rijkswaterstaat.
In 1957 hebben uitvoerige opgravingen plaats gevonden. Daarbij werd duidelijkheid verkregen over de voorgangers van het kasteel. De fundamenten daarvan konden goed in kaart worden gebracht. Het fraaie kasteel is nu weer een juweel in het landschap.