Het graafschap Loon (Looz)

De graven van Loon, tak van het geslacht der Reniers, zijn zo genoemd naar de burcht Loon (Frans Looz, thans Borgloon), waarheen zij in de 11e hun resisdentie verlegden. Een landsheerlijk gezag hebben ze nauwelijks kunnen ontwikkelen.

Inde 10e eeuw zijn er in ondermeer de Maasgouw blijkbaar al vroeg onderverdelingen aangebracht. Wat de grafelijke macht betreft, moeten er hier in de 10e eeuw verschillende reorganisaties plaatsgevonden hebben. Zo wordt Aldeneik geplaatst in het graafschap Hufte (Hocht bij Lanaken). TexandriŽ, dat hier doorliep tot in de richting van Bilzen, werd in het zuiden begrensd door de Haspengouw, waarin graafschappen ontstonden als Avernas (-le-Baudouin) en Leuven. Uiteindelijk zal de Maasgouw met de Haspengouw het graafschap Loon gaan vormen, dat op zijn beurt weer in het Prinsbisdom luik zal opgaan.


1031: Giselbert is graaf van Loon (een samenvoeging van de twee noordelijke graafschappen  en Maasgouw), hij is afstammeling van de graven van Hocht (Lanaken). Hij verplaatst in de loop van zijn regeerperiode zijn grafelijke zetel van Hocht naar de pas opgerichte burcht in Borgloon, waar hij zijn macht uitbreidt.

1095: Graaf Arnold I verplaatst zijn grafelijk hof van Borgloon naar Kuringen, dat meer centraal in het graafschap ligt.

1195: Als Willem I van Holland in 1195 naar Holland terug van de IIe kruistocht, waarbij zijn vader Floris III sneuvelde, werd hij door zijn broer (Dirk VII) van de opvolging uitgesloten. Hij begint met steun van de Westfriezen een strijd. Na verzoening wordt hij belast met het Utrechts-Hollands condominium over Midden-Friesland met als titel "Graaf van Oostergo, van Westergo en in Staveren" maar hij keert tijdens de ziekte van Dirk VII (overleden 4 november 1203) naar Holland terug, wordt daar geweerd door zijn schoonzuster, haar dochter Ada en haar schoonzoon Graaf Lodewijk II van Loon. Willem I van Holland maakt zich in een burgeroorlog (welke nog voortgezet wordt tot 1207/1208) echter meester van de macht in Holland en Zeeland

1195: De burcht van Borgloon wordt tot een ruÔne herschapen door de huurlingen van de Luikse prinsbisschop Rudolf van Zšhringen.

       
Dirk VI van Holland Sophia von Rheineck    
Floris III van Holland x Ada van Schotland    
Willem I van Holland Dirk VII van Holland N.N.  
  Ada van Holland Graaf Lodewijk II van Loon

Diederik van Renesse (DvR geb 1144 te Renesse, gestorven 6/7/1207), ook Dirk II van Sayn, huwde met Isabelle van Looz (=Loon). Indeze tijd waren de banden tussen Loon en de Duitse keizer heel nauw. Ook deze tussen het Duitse huis von Sayn en zowel de keizer als het huis Loon. Dit kan een indicatie zijn dat de vader van Diederik, Dirk I van Sayn, ook afkomstig was uit het huis von Sayn

Veel later zou het graafschap Loon zonder opvolging in het prinsbisdom Luik opgaan. Dit verklaart de aanwezigheid van Loonse wapen in dat van Luik. De Huidige Belgische provincie Limburg komt grotendeels overeen met het oude graafschap Loon.

 


Nevelong,
zn v. Ricfried, gr.v.d.Betuwe
dochter van Renier                  
Rudolf
gr.v.Hufte
                 
Rudolph van de Betuwe, gr.v. Hufte N.N. van Vliermaal          
Giselbert I van Looz
1e graaf van Looz
Erlende van Jodoigne      
Emmo III van Looz      
             
       
Hendrik van Looz

Mathilde van Vianden
 
        Isabelle van Looz
geb rond 1150?
 
             

 

Ricfried, graaf van de Betuwe

Nevelong

Rudolph van de BETUWE b: Abt 952 in France x  N.N. OF VLIERMAL b: Abt 965 in France

Giselbert I VAN LOOZ(*) , Graaf van Loon, geb. Abt 1000 in Of, Rieneck, Unterfranken, Bavaria , Death: 1050
x Marriage 1 Erlende OF JODOIGNE b: Abt 1010 in Of, Jodoigne, Brabant, France
Children Emmo III VON LOOZ b: Abt 1040 in Of, Rieneck, Unterfranken, Bavaria

1031: Giselbert is graaf van Loon (een samenvoeging van de twee noordelijke graafschappen Haspengouw en Maasgouw), hij is afstammeling van de graven van Hocht (Lanaken). Hij verplaatst in de loop van zijn regeerperiode zijn grafelijke zetel van Hocht naar de pas opgerichte burcht in Borgloon, waar hij zijn macht uitbreidt.

?????????????

1095: Graaf Arnold I verplaatst zijn grafelijk hof van Borgloon naar Kuringen, dat meer centraal in het graafschap ligt.

?????????????

Hendrik van Looz x Mathilde van Vianden

Isabelle van Looz, geb rond 1150?

1195: De burcht van Borgloon wordt tot een ruÔne herschapen door de huurlingen van de Luikse prinsbisschop Rudolf van Zšhringen.

1302: De heren van Pietersheim waren in de middeleeuwen invloedrijk. Omdat Brabant aan de zijde van de Fransen tegen de Vlamingen optrokken kozen zij voor de vlaamse zijde bij de Gulden Sporenslag. Onder de deelnemers van deze streken zijn Hendrik en Jan van Pietersheim. De Loonse graaf zelf, Arnold V, komt te laat om aan het gevecht deel te nemen.

1366: De bisschop van Luik, Jan IV van Arkel , annexeert het graafschap Loon.

 

 (*) zijn oom Balderik en broer Balderik II waren Bisschop van Luik (956-959 en 1