Jan van Beieren

Geschiedenis van Jan van Beieren

 

1390 Wijding Jan van Beieren tot bisschop van Luik.

1406 De steden en de adel van het prinsbisdom Luik zetten bisschop Jan van Beieren af en verkiezen Diederik van Perwijs tot zijn opvolger. Dit met steun van de paus van Avignon. Jan zonder Vrees blijft Jan van Beieren steunen.

1408 Jan zonder Vrees verplettert samen met Willem van Henegouwen in de slag van Othée de Luikse troepen. Diederik van Perwijs komt hierbij om het leven. Hierna heft 'het vonnis van Rijsel' de stedelijke autonomie van Luik op, waarna de versterkingen rond de stad moeten worden afgebroken.

1417 De Duitse keizer trekt het vonnis van Rijsel in. Jan van Beieren doet afstand van het prinsdom Luik maar niet van zijn bisschoppelijk ambt.
In 1417 te Biervliet, tekende Jan van Beijeren, bisschop van Luik, het verdrag waarbij hij aan zijn jeugdige nicht Jacoba van Beieren toestemming gaf tot het huwelijk met hertog Jan IV van Brabant.

1418 De Duitse keizer bekleedt Jan van Beieren met de macht over Holland, Zeeland en Henegouwen. Jan van Beieren neemt ontslag als bisschop van Luik.
In december 1418 gaf Jan ven Beieren zelfs aan de inwoners van Baarland ten eeuwigen dage vrijheid om “binnen zijne lande van Braband, Holland en Zeeland, te water en te lande, van marktpenningen, pondgelden, tollen en geleide, tolvrij te mogen varen”.