Arkel wapen

Arkel


1342;
Jan (halfbroer van Jan IV van Arkel) van Arkel, bisschop van Utrecht (van 1342 tot 1364), door paus overgeplaatst naar Luik waar hij Engelbert van der Mark (bisschop van Luik van 1345 tot 1364) vervangt die aartsbisschop van Keulen wordt. Op 22-10-1355 sluit Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, vrede met Gijsbrecht van Vianen, vrijheer van Vianen, burggraaf van Utrecht, (overl. 21-8-1391, tr. voor 24-4-1353 Beatrix van Egmond, overl. tussen 14-3-1389 en 1-1-1403, dr. van Jan I van Egmond en Guyote van Amstel. Gijsbrecht noemt zich van Vianen ende van de Goije.) Op 18-2-1354 krijgt Vianen het recht accijnsen te heffen.

1348;
Johan V van Renesse, (geboren 1348) huwde met Elisabeth van Arkel (?)

1350;
Willem V van Holland zoekt in Holland toenadering met die steden, waaronder Delft, en edelen, zoals Egmond en Arkel, die vijandig gezind zijn aan Margaretha van Beieren en Willem van Duvenvoorde. Waarschijnlijk staan die partijen nu al bekend als Kabeljauwen. Hun tegenstanders zijn de Hoeken. Willem V legt dit zelfde jaar voorlopig het hoofd in de schoot, maar de Kabeljauwen zetten de strijd voort.

1364;
N.N. van Valkenburg; geboren rond 1340, overleden rond 1384. Trouwde 8 juni 1364 met  Otto van Arkel; geboren rond 1315, overleden 3 mei 1384.

1366;
De bisschop van Luik, Jan IV van Arkel , annexeert in 1366 het graafschap Loon.


 

Hendrik, Heer van Voorne, Burggraaf van Zeeland Catherine Cysoing b: Abt 1210 in Petegem, West-Vlaanderen

Johanna (Aleidis) van Looz

Jan I van Arkel Bertha van Ochten    
Albrecht van Voorne Jan II van Arkel N.N.  
Mabelia van Voorne Jan III van Arkel x ca 1320 Kunegonde van Virneburg
Jan IV van Arkel
(+ zus Margaretha van Arkel)
 1. Robert van Arkel
 2. Jan van Arkel  (bisschop van Utrecht en Luik)
 3. Kunegonde van Arkel
 4. Margarethe van Arkel
x 1329 Irmgard van Kleef, * 1307 x2 ca 1340 nn van Arkel?  
 1. Otto van Arkel, * ca 1330, x ca 1355 nn van Arkel?
 2. Jan van Arkel, * ca 1330
 3. Mechtilde van Arkel, * 14 maart 1330 , x 6-8-1349 Willem V van Horn, x ca 1358 Boudewijn van Steinfurt
 4. Elisabeth van Arkel, * ca 1335, x ca 1365 Borre van Heemstede
 1. Jan van Arkel, * ca 1340 , + ca 1405
 2. Jan van Arkel, * ca 1350 , + ca 1420 , x ca 1380 Alijt Ruijs, * ca 1350
 3. Jan van Arkel, * ca 1350 , + ca 1430
 4. Goedeke van Arkel, * ca 1350

9. Johan V van Renesse, 1348 x Elisabeth van Arkel


Reinier II van Renesse van Elderen
geb. 1581 te Beesd, Gelderland, gest. 10 MAY 1627 te 's Heerenelderen Chateau, 
Married: 1606 at: Breukelen, Utrecht, Huis Nijenrode
Father:Frederik III van Renesse
Mother:Hadewig Torck 
X
Catharina van Arkel 
geb. 1589 te Ammerzoden, Gelderland 
Father:George van Arkel
Mother:Anna van Lockhorst
 

Jan IV van Arkel zn.v. Jan III van Arkel en Mabelia van Voorne, * ca 1305 , + 6 mei 1360 , Heer van Arkel Volgde zijn vader begin 1325 op. In 1322 treedt hij als gemachtigde van zijn ouders op bij de huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van Brederode en Isabelvan Fonteynes. In 1327 vermeld als knaap, in 1328 reeds vermeld als ridder. Net als zijn vader versterkt hij de positie van de Arkels door afwisselend steun te verlenen aan Holland, Brabant en Gelre en het bisdom Utrecht. Neemt in 1335 met 55 andere ridders deel aan een kruistocht in Pruisen met de graaf van Oostervant, de latere graaf Willem IV en is getuige en arbiter in vele belangrijke geschillen. In 1335 en 1339 leent hij geld aan en staat borg voor de schulden van hertog Reinald II van Gelre. Namens graaf Willem IV neemt hij in 1341 de voogdij over het Sticht Utrecht op zich, maar nadat zijn halfbroer Jan in 1342 bisschop van Utrecht is geworden trekt hij zich terug uit de Stichtse politiek. Steunt zijn halfbroer in 1349 nog wel in diens strijd tegen de Bronkhorsten-partij in het Oversticht, waarschijnlijk uit eigenbelang, omdat hij zijn boer voor die strijd veel geld had geleend. Het jaar daarna steunt hij hertog Reinald III van Gelre in diens strijd tegen zijn broer Eduard bij het beleg van Tiel dat op 24.8.1350 door Reinald III werd veroverd. Is tevens betrokken bij de twisten over de opvolging van graaf Willem IV van Holland en steunt daarbij de ´Verbeider´ Willem V tegens diens moeder Margaretha van Beieren en treedt in 1350 toe tot het Kabeljauwse verbond. Als lid van de Raad van Willem V wordt hij bij diens afwezigheid op 30.12.1351 ruwaard van Holland. In 1352 wordt hij als baanderheer benoemd, een eretitel slechts verleend aan vier adellijke heren. Als in 1351 graaf Willem V de goederen van zijn Hoekse tegenstanders verbeurd verklaart, wordt Jan IV van Arkel op 21.4.1351 beleend met een deel van de heerlijkheid van der Lek, die toebehoord had aan Jan II van Polanen. Toen echter in 1357 graaf Willem V krankzinnig verklaard werd en opgesloten, werd zijn broer Albrecht, zijn plaatsvervanger, ´ruwaard´. Deze laatste verzoent zich met de verbannen Hoeken en Jan IV van Arkel wordt verzocht de Polanen-goederen te retourneren, waarover Arkel in strijd raakt met Albrecht van Beieren en in 1358 de opstandige stad Delft met troepen steunt in de strijd tegen de ruwaard. Op 29.5.1359 verzoent hij zich met Albrecht en overlijdt waarschijnlijk begin mei 1360. [M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000], x 1329 Irmgard van Kleef, * 1307 , + 6 augustus 1362 , uit dit huwelijk:

1. Otto van Arkel, * ca 1330 , + 26 maart 1396 , x ca 1355 nn van Arkel?, * ca 1330 , x 18 oktober 1360 te Deventer Elisabeth van Bar Pierrepont, * ca 1340 , + ca 1410
2. Jan van Arkel, * ca 1330 , + 1 augustus 1352 te Dordrecht
3. Mechtilde van Arkel, * 14 maart 1330 , + ca 1376 , x 6 augustus 1349 Willem V van Horn, * ca 1336 , + ca 1358 , x ca 1358 Boudewijn van Steinfurt, * ca 1320 , + 8 augustus 1394
4. Elisabeth van Arkel, * ca 1335 , + ca 1376 , x ca 1365 Borre van Heemstede, * ca 1330 , + ca 1390

, x2 ca 1340 nn van Arkel?, * ca 1310 , uit dit huwelijk:

1. Jan van Arkel, * ca 1340 , + ca 1405
2. Jan van Arkel, * ca 1350 , + ca 1420 , x ca 1380 Alijt Ruijs, * ca 1350
3. Jan van Arkel, * ca 1350 , + ca 1430
4. Goedeke van Arkel, * ca 1350

Jan III van Arkel zn.v. Jan II van Arkel (zie 4) en nn van Arkel? (zie 5), * ca 1280 , + 24 december 1324 , Jan III van Arkel is in 1298 als knaap getuige voor de graaf van Gelre, doch wordt reeds het volgende jaar als ridder vermeld. Zet de politiek van zijn vader Jan II voort en steunt ook Jan van Avesnes, die in 1299 graaf van Holland was geworden. Door deze houding ontvangt hij in 1305 van de graaf de verbeurd verklaarde goederen van de verdronken Jan II van der Leede., waarbij waarschijnlijk ook Haastrecht dat hij in 1316 in leen krijgt van het kapittel van Oud-Munster. Levert diverse diensten aan de graven van Holland en Gelre; zo dient hij met 1.300 man in het leger van graaf Willem III dat op 27.8.1315 optrekt tegen Vlaanderen. In 1319 staat hij met anderen borg voor een mogelijk op te leggen boete voor graaf Willem III als deze zich niet zal houden aan een uitspraak in een geschil met graaf Reinald van Gelre. Nadat hij in 1311, 1312 op verzoek van de graaf van Holland reeds raad was geworden van bisschop Guy van Utrecht, leidt hij na de dood van die bisschop in 1319 een Hollands leger dat de nieuwe bisschop Frederik van Zirk steunt tegen het opstandige Sticht. [M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000], x2 ca 1310 nn de Gruyter?, * ca 1285 , uit dit huwelijk:

1. Jan de Gruijter, * ca 1310

, x3 (zie Ned. Leeuw 1966) ca 1310 nn van Haestrecht?, * ca 1290 , uit dit huwelijk:

1. Dirk Alras van Arkel, * ca 1315 , x ca 1340 Swanhilde van Haestrecht?, * ca 1320

, x4 (zie ES NF Band V Tafel 168) ca 1320 Kunegonde van Virneburg, * ca 1300 , + 20 juni 1328 , uit dit huwelijk:

1. Robert van Arkel, * ca 1320 , + 21 juli 1347 , x ca 1345 nn van Renswoude?, * ca 1320 , x ca 1346 Aleida van Arkel Asperen, * ca 1320 , + 9 mei 1366
2. Jan van Arkel van de Lede, * ca 1320 , + 1 juli 1377 , x ca 1350 nn van der Lede?, * ca 1320
3. Kunegonde van Arkel, * ca 1320 , + ca 1346 , x ca 1335 Jan van Heusden, * ca 1305 , + ca 1340
4. Margarethe van Arkel, * ca 1320 , + 23 juni 1368 , x ca 1350 Gijsbert Bot van der Eem, * ca 1320

, x(zie ES NF Band V Tafel 168) waarschijnlijk 1293 :

 

Mabelia van Voorne dr.v. Albrecht van Voorne en Johanna (Aleidis) van Looz, * ca 1270 , + 26 februari 1313 , wordt op 5.12.1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam, waarmee haar echtgenoot door de bisschop van Utrecht beleend wordt; overl. waaschijnlijk op 26.2.1313, tr. waarschijnlijk in 1293 met Jan III van Arkel., x Jan III van Arkel,
uit dit huwelijk:

1. Jan IV van Arkel,
2. Margaretha van Arkel, * ca 1310 , + 23 juni 1368

Jan II van Arkel zn.v. Jan I (VIII) de Sterke van Arkel en Bertha van Ochten, * ca 1250 , + 27 maart 1297 te Vronen, Op 24 Juli 1260 is hij nog knape wanneer hij tesamen met Otto van Arkel, ridder, met het kapittel ten Dom in geschil is over de tienden van Oosterwijk en Heukelom. Op 7 Nov. 1272 verklaart hij het gerecht van Schelluinen in, leen te houden van de heer van Altena. Op 1 April 1277 is hij nog knape wanneer graaf Eloris de dijkschouw tussen Lek en Dank regelt. In dezelfde maand zegelt hij voor de heer van Altena. Op 10 April 1281 is hij ridder. Op 23 febr. 1282 verklaart graaf Floris V, dat hij aan die van Gorinchem, mannen van de heer van Arkel, dezelfde tolvrijheid zal geven die zij nu genieten, indien 'villam predictam' door overstromingen verplaatst zou moeten worden. Deze oorkonde heeft aanleiding gegeven tot tal van beschouwingen over de wijze waarop Gorinchem dat in 1224 nog toebehoorde aan Boudewijn graaf van Bentheim, in het bezit der van Arkels gekomen kan zijn. Vrijwel alle schrijvers trachten deze overgang te verklaren uit familierelaties tussen de van Bentheims en de van Arkels. In zijn artikel: 'Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel', tracht de heer de Groot aannemelijk te maken, dat Boudewijn graaf van Bentheim een oom is geweest van Jan I van Arkel, De hiertoe door hem opgestelde hypothese is zeer ingenieus, en lijkt wel aannemelijk. Toch kan zij het probleem niet oplossen, daar wij in volkomen onzekerheid blijven verkeren, of Gorinchem op de Arkels vererfd is dan wel door hen aangekocht, terwijl wij ook weinig houvast hebben ten aanzien van de tijd, waarin deze overgang heeft plaats gevonden. In Mei 1283 doet hij aan zijn oom, heer Otto van Arkel, heer van Heukelom, de toezegging, dat alle goederen welke deze van hem in leen houdt 'tam in jurisdictionibus sive decimis de Hoekelem quam aliis quibu scunque bonis', welke op hem (Otto) van zijn vader (Herbaren van der Lede) en moeder zijn vererfd, nooit weder aan hem (Jan II) zullen terugvallen. In verscheidene oorkonden wordt hij nog vermeld, zo b.v. in een van 17 Sept. 1284 waarin hij door Walraven van Benthem 'consanguineus' genoemd wordt. In de oudste stadsrekeningen van Dordrecht vindt men op het jaar 1285/86 een merkwaardige post onder de uitgaven, nl. 'van den pawelione, dat ghelenet was den here van Arkele, te was-ghene, op te doene te voren ende te slane ende te vellen, in die kercke te draghene ende te hanghene 6s. 6d'. Deze 'pawelione' zal de heer van Arkel gebruikt hebben in dienst van de hertog van Brabant, die hem voor deze diensten in het volgende jaar beloont met tolvrijheid voor Gorinchem. (oorkonde dd. 4 Juli 1287). Op 5 Juni 1288 neemt hij dan ook deel aan de slag bij Woeringen, terwijl hij in hetzelfde jaar als borg optreedt voor Herman, heer van Woerden. In 1289 wordt hij door heer Herbaren, heer van Haestrecht 'mage' genoemd. Op 18 April 1290 oorkondt hij, dat hij zijn 'borch te Gorinchem' heeft opgedragen, aan graaf Floris V en van hem wederom in leen heeft ontvangen. Nog in hetzelfde jaar ontvangt hij tolrechten voor Gorinchem. Op 21 Maart 1292 erkent graaf Floris 12000 pond Holl. schuldig te zijn aan here Jan, here van Arkel, Lambrecht de Vriesse en Ricoud van Noordeloos. In de gebeurtenissen die zich om het jaar 1296 afspelen kiest hij de zijde van graaf Floris V, want na diens gevangenneming neemt hij diens twee neven van Henegouwen mede naar zijn kasteel: Die here van Arkele nam beide, De twee kinder in sijn geleide, Ende voerde tsinen huse mede, omme te hebbene te beteren vrede. Hij maakt ook deel uit van het gezelschap, dat aan de koning van Engeland de dood van graaf Floris V gaat melden. Op 11 Nov. 1296 geeft Jan van Avennes hem nog een rente van 80 pond 's jaars uit een wijngaard te Mechelen, doch op 27 Maart 1297 sneuvelt hij in de slag bij Vronen, zoals Melis Stoke ons bericht: Daer bleef doot de ghetrouwe, van Arkele de goede her Jan. Wilhelmus Procurator verhaalt ons deze gebeurtenis nog iets2 nauwkeuriger, hij meldt ons, dat heer Jan verdronken is. Met wie hij gehuwd geweest is, is tot nu toe uit geen oorkonde gebleken. Oudere schrijvers geven hem tot vrouw Ermgard van Voorne, hetgeen niet juist kan zijn. [NL 1954], x ca 1280 :

 

nn van Arkel?, * ca 1265 , + ca 1300 , van onbekende herkomst, x Jan II van Arkel,
uit dit huwelijk:

1. Jan III van Arkel,
2. Mabilia van Arkel, * ca 1285 , + ca 1317 , x ca 1300 Zweder van Abcoude, * ca 1280 , + ca 1347
3. Herbaren van Arkel, * ca 1285 , + ca 1325 , x ca 1300 Elisabeth van Emmikhoven?, * ca 1285 , + ca 1320

Albrecht van Voorne zn.v. Hendrik van Voorne en Catharina van Peteghem Cysoing, * ca 1240 , + december 1287 (aant: wrs 30 DEC 1287), b te Loosduinen, Heer van Voorne, burggraaf van Zeeland beoorster Schelde 1261, x2 16 december 1280 Catharina van Limburg, * ca 1255 , + 26 september 1328 , uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Voorne, * ca 1275 , + ca 1330 , x ca 1305 Aleydis van Cuijk, * ca 1270 , + ca 1330
2. Gerard van Voorne, * ca 1280 , + ca 1337 , x ca 1297 Hadewich van Borselen, * ca 1280 , + 19 september 1328 , x 11 juni 1332 Elisabeth van Kleef, * ca 1307 , + 13 november 1382

, x ca 1268 :

Johanna (Aleidis) van Looz dr.v. Arnold III (V) van Looz en Johanna van Chiny, * ca 1230 , + ca 1290 , x ca 1255 Dirk II van Kleef Heinsberg, * ca 1220 , + 15 oktober 1268 te Keulen, x2 Albrecht van Voorne, zie
uit dit huwelijk:

1. Mabelia van Voorne, zij huwt Jan III van Arkel

Jan I (VIII) de Sterke van Arkel zn.v. Herbaren II van Arkel van der Lede (zie ) en Aleida van Heusden (zie ), * ca 1220 , + 1272 , Treedt, heer van Arkel en ridder genoemd, met zijn broeder, heer Herbaren van den Berghe, op als getuige voor heer Jan van der Lede. In het volgende jaar (op 25 Juni 1254) vinden wij hem met zijn broeders Otto en Hugo vermeld in de oorkonde waarin heer Jan van der Lede en zijn neef Hugo van Arkel heer Floris van Dalem belenen met 1/3 van Dalem. Op 29 Oct. 1263 beleent hij zijn 'cognatus' Otto met het bedijkte land dat Slingeland genoemd wordt. Voor de laatste maal wordt hij vermeld op 23 Aug. 1264, wanneer hij met Willem heer van Brederode een watergang verleent aan heer Hendrik van Alblas. [NL 1954], x ca 1250 :

 


Herbaren II van Arkel van der Lede zn.v. Floris Herbaren van der Lede (zie ) en N.N. Botter van Schoonhoven (zie ), * ca 1200 , + ca 1264 , Heer van Arkel van der Lede. Zie Ned. Leeuw 1941-1943 (bevat fouten!), 1954, 1966, 1970, 1971, 1972, 1982, 1983, 1988; Isenburg: Europaische Stammtafeln Alte Folge Band V, Tafel 91-93; Schwennicke: Europaische Stammtafeln Neue Folge, Band V, Tafel 167-171; Gens Nostra 1963, 1991; Jaarboek CBG 1949, 1956; Ons Voorgeslacht 1970; Brabantse Leeuw 1975; Taxandria 1941; Navorscher 1900, 1910, 1913., x(zie ES NF Band V Tafel 167) ca 1220

 


Floris Herbaren van der Lede zn.v. Herbaren I van der Lede (zie ) en N.N. van Altena ? (zie ), * ca 1170 , gen. 1204-1207, x(zie Ned. Leeuw 1954, 1966, 1971, 1993) ca 1200 :

 


Herbaren I van der Lede, gen. 1143, x:

N.N. van Altena ?, dr.v. Willem van Altena, x Herbaren I van der Lede, zie
uit dit huwelijk:

1. Floris Herbaren van der Lede, zie