De Russische veldtocht van Napoleon

1812

 

In 1806 trokken op last van Napoleon 12.000 soldaten van het Koninkrijk Holland naar Duitsland. Ze zouden daar aan de kant van Frankrijk vechten tegen Pruisen, Zweden, Russen en Engelsen. Na de succesvolle afsluiting van de veldtocht in 1807 bleven 6000 Hollanders achter als bezetters van de Noordduitse gebieden. In 1809 zouden ze nog een keer in actie komen, ditmaal om een opstand neer te slaan.

"Nederland staat graag bekend als pacifistische mogendheid, maar in de gouden Eeuw was Nederland maar heel kort niet betrokken bij een oorlog", aldus Van der Hoeven. "Nederland is intensief betrokken geweest bij de oorlogen die Europa teisterden in de periode 1792-1815. 

kaart_klein.jpg (11069 bytes)

Als bondgenoot van Frankrijk leverde de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geld, voedsel en soldaten. In verschillende staatkundige vormen - Bataafsche Republiek, Koninkrijk Holland en de provincie van Frankrijk - nam Nederland deel aan de veldtochten van Napoleon Bonaparte.


Veldtocht van 19154, Napoleon wordt gevolgd door sombere, ontmoedigde maarschalken.

Zo speelden vele tienduizenden Nederlanders een rol in de militaire operaties die zo’n grote invloed zouden hebben op de geschiedenis van Europa. Oorlogen vormen immers de grenspalen, de breukvlakken in de geschiedenis".

In Van der Hoevens visie is in de loop der tijd te veel aandacht besteed aan de gloriekant van de oorlog en minder aan de menselijke - of zo men wil, onmenselijke - kant van de oorlogvoering. En als er al aandacht aan de oorlog wordt besteed, is het op een geromantiseerde of op sensatie beluste manier in Hollywood-films en tv-series.

Maar enkelen namen de moeite om zich in de echte geschiedenis te verdiepen. Er ligt dan ook nog een enorm terrein braak waar Van der Hoeven naar hartelust in heeft kunnen wroeten. "Er zijn historici die nooit een voet in een archief zetten. Ik begrijp dat niet. Het door je handen laten gaan van archiefmateriaal, dat is een historische sensatie die ik niet graag zou willen missen. Bovendien hoef je niet te herkauwen wat anderen al uitgebreid voor jou hebben gedaan. Je betreedt echt een nieuw terrein. De Franse Tijd is in de militaire geschiedschrijving van de twintigste eeuw onderbelicht gebleven. Moderne historici hebben zich voornamelijk gestort op de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië na 1945. Toch is die tijd minstens zo interessant.


Er zijn op allerlei terreinen al heel wat geslaagde visualisaties gemaakt van grote hoeveelheden data, die in één oogopslag iets duidelijk maken. Velen noemen de grafiek van de veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812 door de Franse cartograaf Minard de beste visualisatie aller tijden.


De veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812

Door middel van de bandbreedte is het aantal deelnemende c.q. nog in leven zijnde soldaten op een bepaald traject gevisualiseerd. De bovenste lichte band geeft de intocht weer en de zwarte de terugtocht. Daaronder staan tevens de temperatuur en de data aangegeven. Van de 422.000 soldaten aan het begin haalden slechts ongeveer 10.000 de eindstreep. Bij de overtocht van de rivier de Berezina zakten duizenden soldaten door het ijs.

Neem luitenant-kolonel P.F. Vermeulen-Krieger (1782-1865). Hij begon zijn carrière in de garde van Lodewijk Napoleon. In 1812 was hij als luitenant bij de veldtocht naar Rusland, waar hij door de Russen krijgsgevangen werd genomen. Na zijn terugkeer in Nederland in 1814 vertrok hij naar Indië, waar hij tussen 1817 en 1834 bij vele krijgshandelingen betrokken was. In zijn 57-jarige carrière had hij 22 veldslagen of grote gevechten meegemaakt.


The Legion of Honour

The Legion of Honour was an institution that was open to all men, although initially only Frenchmen, who had either acted bravely on the battlefield or had served civil France in some exemplary way.

It was created in 1802 by Napoleon Bonaparte as part of a reward system for good service and its inductees received the Legion's small white-enamelled cross, which hung on a red-silk ribbon, as a public show of gratitude.

Often the medal was presented by Bonaparte himself, although the more usual way for a soldier to get the coveted recognition was via his senior regimental officer who would be told the number of new legionnaires to be created and then picked the men himself.

Recipients earnt great respect from their peers, as well as financial pensions.

The Legion also ran a hospital for its members.

Some 48,000 men became part of the Legion, only 1200 of them civilians, but all were stipulated as being equals by Bonaparte.

By 1806 there were 13,000 surviving legionnaires, in 1807 foreign troops were made eligible and by 1814 the Legion had to cater for 25,000 living members.


nappie.gif (3257 bytes)

Napoleons terugtocht uit Rusland in 1812.
In het echt nadoen!

Inleiding:
In 1812 trachtte Napoleon I door middel van een veldtocht Rusland te veroveren. Hij startte hiermee op 24 juni van dat jaar. In het begin gaat het voorspoedig, zodat op 14 september Moskou wordt binnengetrokken. De Russen capituleerden echter niet. De winter valt in waardoor Napoleon gedwongen is om zijn legers terug te trekken uit die stad (19 oktober). Rond 25 november wordt tijdens de terugtocht de Berezina overgestoken. Dit gaat gepaard met dramatische verliezen.

Napoleon en zijn uitgedunde leger trekken na de overtocht in de bittere kou richting Wilna. Op weg daarnaar toe, in Smorgoni aangekomen besluit de Keizer op 4 december, ongerust door een couppoging in Frankrijk en om een tweede leger richting Rusland te kunnen sturen, afscheid van zijn leger. Hij roept zijn maarschalken bijeen deelt hen kort zijn besluit mee en draagt het commando over aan Murat.  Op 5 december vertrekt hij om zo spoedig mogelijk per slee en koets naar Parijs terug te keren. Slecht weinige getrouwen begeleiden hem. Dit geldt ook voor generaal Caulaincourt die, van de in recordtempo en onder barre omstandigheden afgelegde, reis gedetailleerd verslag doet. Uiteindelijk zal het gezelschap na 13 dagen, op 18 december, Parijs binnenrijden.

Het plan is om deze reis daadwerkelijk na te gaan doen. Dat houdt in met dezelfde materialen, dezelfde route en hetzelfde tijdschema. Dit aan de hand van het dagboek van Caulaincourt (Memoires du general Caulaincourt, duc de Vicence, Grand Ecuyer de l'Empereur).
- Doel is aan te tonen hoe de machtigste man van Europa in staat was door alle mogelijke , niet gemechaniseerde, middelen aan te wenden, met grote spoed en onder zeer zware omstandigheden deze lange reis in ijltempo af te leggen, onderwijl ook nog zijn keizerrijk besturend en moordaanslagen overlevend.
- Middelen: sponsors

Middels deze Napoleon site worden de laatste ontwikkelingen over dit project doorgegeven.
Sponsors en andere geinteresseerden worden verzocht contact op te nemen via onderstaand e-mail adres:
Napoleon_1812@hotmail.com

 


CORNELIS GOEDHART

was militair in het 3e regiment huzaren, stamboeknr 1448, in 1810. Dit was een onderdeel van het Franse leger, 11e regiment huzaren. Hij nam deel aan de Russische veldtocht in 1812 en werd als vermist opgegeven na de slag bij Gjatsk aan de Moskwa-rivier op 28 november 1812. Slechts 46 manschappen van het gehelee regiment overleefden deze veldtocht