de slag bij Brouwershaven
1426

In de strijd tussen Jacoba van Beieren en Philips van BourgondiŽ kozen de meeste Zeeuwse edelen voor het (Hoekse) kamp van Jacoba. Engelsen steunen Jacoba van Beieren in haar machtstrijd met Philips de goede van BourgondiŽ. Bij de Hoekse aanhang (Jacoba) vochten samen met de Engelsen onder meer Jonker Frans van Brederode en Jan van Renesse. Onder meer Jan van Renesse sneuvelde.

Op St. Pontiaansavond, in Januari 1426, werd bij Brouwershaven een hevige strijd gevoerd tusschen de Zeeuwsche troepen van Jacoba van Beieren, versterkt met de Engelsche benden van Glocester, en de troepen van Philips van BourgondiŽ, "Die Engelschen op 't Landt ghetreden sijnde, worde alle het gheschut los ghelaten, dattet soo dichte vlooch, als haddent hagelsteenen gheweest, ende 't was eenen bitteren strijdt, datter wel drie duysent Enghelschen verslaghen waren, ende veel ghevangen." (Reygersberg), Philips van BourgondiŽ won den slag, waarin vele Zeeuwsche edelen en manschappen sneuvelden. In 1426 wordt herdacht dat de heer Raas van Haamstede bij Brouwershaven sneuvelt. Zij sneuvelen in 1426 bij Brouwershaven in de slag tegen de Engelse troepen. ... Costijn van Haamstede is in 1426 gesneuveld bij Brouwershaven (zie hiervoor). Raas krijgt de titel Heer van Kruiningen en huwt met Agnes de Vriese. Zij hebben twee dochters, Maria, gehuwd met Lodewijk van Bloys en Gudela, gehuwd met Willem Noyts. In de strijd, bekend onder de naam "Hoekse en Kabeljauwse twisten", hebben Raas en zijn broer Costijn voor de Hoekse kant gekozen. Zij sneuvelen in 1426 bij Brouwershaven in de slag tegen de Engelse troepen. In het Utrechts Centraal Museum bevindt zich nog een memorietafel van Raas Costijn is in 1426 gesneuveld bij Brouwershaven (zie hiervoor). Costijn van Haamsteden en Renesse baljuw van Brouwershaven 1411-1415; dijkgraaf in 't sestedeel van den Burch, Burchpolre en Cloetkinderen 1411; belooft (als knape) Jacoba van Beieren als landsvrouwe te zullen huldigen 15 augustus 1416; overleden (ruim?) voor 12 april 1433

Floris van Haamstede aanvoerder van het Engelse hulpleger en Zeeuwse Hoeken in de slag bij Brouwershaven op 13 Jan. 1426 die hij verliest en waar hij gevangen genomen wordt. Wordt (na langdurige gevangenschap te Brielle) na betaling van 3600 Franse kronen door Philips van BourgondiŽ in genade genomen en hersteld in (vrijwel) al zijn lenen en het dijkgraafschap van Schouwen in Dec. 1427. Voor het laatst vermeld op 31 Jan. 1431. Floris is getrouwd in 1410 met zijn halfzuster Johanna van Borssele, overleden voor 6 november 1420, dochter van Jan II van Haamstede en N.N. van Cruijningen. Zij wordt getocht met 30 Engelse nobelen uit De Lier en Zouteveen op 2 Dec. 1410 (verhoogd tot 80 gouden Engelse gulden per jaar op 30 Mei 1413). Floris is later getrouwd voor 6 november 1420 met Geertruida van Uitwijk, overleden na 16 juli 1430.

 

Ridders in het Hoekse kamp:

Jan van Renesse                  gesneuveld    
Raas van Haamstede           gesneuveld           
Costijn van Haamstede       gesneuveld
Floris van Haamstede          aanvoerder van het Engelse hulpleger en Zeeuwse Hoeken, gevangen genomen.
Wordt (na langdurige gevangenschap te Brielle) na betaling van 3600 Franse kronen door Philips van BourgondiŽ in genade genomen en hersteld in (vrijwel) al zijn lenen en het dijkgraafschap van Schouwen in Dec. 1427.