12. Johan van Renesse, 1470 x Aleijd Freijse van Kuinre

Johan van Renesse van Wulven

Johan van Renesse, geb 1470 te Utrecht huwt in xxxx met Aleyt Freyse van Kuenre.

Na de dood van Aleyt haar neef heer Evert van Wilp, ridder, en na de dood van haar nicht Oda van Wilp, weduwe van heer Aernt van Middachten, ridder, en zuster van heer Evert voornoemd, krijgt haar man het leengoed en de naam Van Renesse van Wulp

1505 mit Wilp belehnt worden: 1498 mei 19 (BE fol 54v), Heer Everdt van Wilp, ridder., 1505 mei 17 (BE fol 86) Aleyt Ffreyse van Kuenre na de dood van haar neef heer Evert van Wilp, ridder, en na de dood van haar nicht Oda van Wilp, weduwe van heer Aernt van Middachten, ridder, en zuster van heer Evert voornoemd. Hulder Aleyts man Johan van Renesse van Wulven. 

Zij krijgen:

 1. Adriaan van Renesse Domdekan te Utrecht, geb  Aug 1501 in Utrecht gestorven 7 Dec 1559 in Utrecht en begraven in de Minderbroederskerk te Utrecht
 2. Johan van Renesse van Wulp, geb 1506 te Utrecht (13.)

 

                           
               
       

Johan van Renesse van Wulp

Aleida van Bronckhorst Batenburg
Jan Baptista van Renesse
Van Rennes Van Wulven Van Wilp

Intussen is er echter een geschil ontstaan tussen Jacob Schimmelpenninck van der Oye en Johan van Renesse van Wulven over de erfenis van het "Huys te Wilp". Beide genoemde geslachten waren n.l. verwant aan het geslacht van Wilp. Jacob leidde zijn rechten af van het feit, dat Alexander Schimmelpenninck, een voorvader van Jacob, was gehuwd met Elsebe van der Oye. Deze Elsebe was de dochter van Evert van Oye Egbertsz. van Wilp. Johan van Renesse van Wulven steunde zijn aanspraken op de afstamming van zijn vrouw Aleyt Freys van Cuynre, welke tot ouders had: Herman Freys van Cuynre en Oda van Wilp. Bij plakaat van 1505 wordt Jacob Schimmelpenninck van der Oye door hertog Karel van Gelre als leenvolger en bezitter van het "Huys te Wilp" verklaard. Het proces duurde echter nog tot 1523, alvorens een definitieve uutspraak werd verkregen ten gunste van het geslacht van Renesse van Wulve, die dan ook voortaan de naam voerde van Renesse van Wulven van Wilp.


Van Renesse van Wulp (Wulven)

1505 mit Wilp belehnt worden: 1498 mei 19 (BE fol 54v), Heer Everdt van Wilp, ridder., 1505 mei 17 (BE fol 86)
Aleyt Ffreyse van Kuenre na de dood van haar neef heer Evert van Wilp, ridder, en na de dood van haar nicht Oda van Wilp, weduwe van heer Aernt van Middachten, ridder, en zuster van heer Evert voornoemd. Hulder Aleyts man Johan van Renesse van Wulven.

 


Johan van Renesse van Wulp

Geboren 1470 te Utrecht. Huwt met Aleid Freijse van Kuinre. Zij kregen:

 1. Adriaan (Domdekaan te Utrecht) 1501
  x Mabelia Adamsdr. Van Diemen
  1. Johan van Renesse van Wulp
   x Anna van Abcoude van Meerten
  2. Maria Mechteld van Renesse van Wulp
   x Adolf van Rutenberg 1535
 2. Johan van Renesse van Wulp, 1506
 3. Gerard van Renesse 1509