11. Jan VII van Renesse, 1412 x Margaretha van Culemborch

Jan VII van Renesse

Hij was een broer van Frederik I van Renesse van Rijnouwen en Johan van Renesse en werd samen met van Renesse van Gaasbeek in 1449 gevangen gehouden door Bisschop Rudolf en verbannen uit Utrecht met o.m. Frederik van Renesse, heer van Rijnauwen, zijn oudere broer.

Jan VII, heer Janszoon van Renesse zegelde in 1436 en 1439 met de Ridderschap van Utrecht. Hij was Maarschalk van het Oversticht 1440, 1459; schepen en burgemeester van Utrecht 1459, 1460, schout van Utrecht 1477, gezant van Hertog Philips in 1456, in de Raad van Justitie van bisschop David van BourgondiŽ 1474-1479.

Overleden op 20-02-1492, begraven te Utrecht in de kerk der Minderbroeders. Zegelde met de Ridderschap in 1478, vluchtte de stad uit in 1481. )

 

Booth (Aantekeningen van Cornelis Booth, Het Utrechts Archief. ) schrijft over hem: 
 "Johan van Renesse, heren Jans sone van Renesse van Rijnouwen, ridders. Deze Jan van Renesse van Wulven met Frederik van Renesse van Rijnouwen sijn oudere broeder werden anno 1449 met de here van Gaesbeeck van Bischop Rodolph gevangen ende sij beijden gaven o.. die tijdt over aan Jan van Renesse ende Jan van Renesse van Zulen ende dese weder aan Steven van Zuijlen van Nijvelt verscheijdene leengoederen." 
"Hij had anno 1441 te wijve Jofr Ludgard dr van Balthazar van Buren, als wanneer sij als leenvolger haers grootvaders Herman van Wulven verlijdt wordt met het huijs te Wulven. Waeromme hij oock anno 1477 genoemt wordt Jan van Renesse van Wulven de oude. Sijn voorjuijsvrouw jong gestorven sijnde troude tot sijn nawijff Joffr. Margaretha dr. van Gerrit van Culemborch." 
Geb. 1412 te Utrecht en was in 1441 gehuwd met Ludgard dr van Balthazar van Buren. Hieruit werd een dochter geboren.

1. NN van Renesse. (Booth schrijft over haar: "Joffr. ... van renesse van Wulven, sich tegens haer broeders raed uijtgehulickt hebben aan NN, namen haer nacomelingen de naem aan Van Wulven, sijnde haren sonen: 

1. Aernt van Wulven, die burgemr. t'Utr was in 1527, is Arnoud van Wulven, burgemeester van Utrecht, overl. tussen  1546 en 1549, vermeld als neef van Jan van Renesse heer Janszn, (die tr. Margaretha van Culemborg), tr. Geertruid, dr. van Jan van den Heuvel. Hieruit: 

1. Geerlof van Wulven 
2. Frederik van Wulven
3. Ludgard van Wulven, overl. 1554/55, tr. Jan van den Bongaard, bastaard

2. Jan van Wulven." 

Huwde in 1444 met Margaretha van Culemborg geb. te Renswoude. Zij krijgen drie zonen:

 1. Johan van Renesse 1466 – 1540
  x Geertruid Johanna van Heemskerck
  1. Geertruid van Renesse 1496
  2. Margaretha van Renesse 1498
  3. Gerard van Renesse 1500
  4. rederik van Renesse 1502
  5. Johan van Renesse 1504 – 1570
   x Josina Ruijsch
  6. Judith van Renesse 1506 – 1556
   x Jacob van Zuijlen van Nievelt
 2. Johanna van Renesse
 3. Johan van Renesse van Wulven, geb 1470 (stamvader van Renesse van Wulp en van Rennes)
 4. Frederik II van Renesse 1474 (Huwt Anne van Hamal, stamvader van Van Renesse van Elderen) drossaard van Breda, raadsheer van Keizer Karel V en stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland.
 5. Gerard van Renesse 1478
 6. Margaretha II van Renesse
                           
               
       

Jan VII van Renesse

Margaretha van Culemborg
Johan van Renesse van Wulp

 

Jan VII van Renesse van Wulven

Geboren 1412 te Utrecht, Maarschalk van Oversticht 1440, 1459, Schepen, Burgemeester en Schout van Utrecht. Huwt in 1444 met Margaretha van Culemborg Renswoude. Zij krijgen als kinderen:

 1. Johan van Renesse van Wulp, 1470 Utrecht
 2. Frederik II van Renesse, geb. 1474. (huwt met Anne van Hamal en is stamvader van Van Renesse van Elderen)
 3. Gerard, 1478

 


12. Johan van Renesse, 1470 x Aleijd Freijse van Kuinre