Symbolen

Yang en Yin

Twee universele tegengestelde principes (> dialectiek) die samen Tao* vormen, een principieel complex van tegengestelden. Aan het heldere yang worden kenmerken toegeschreven als warmte, licht, activiteit, mannelijkheid, hemel, droogte en vurigheid. Aan het duistere yin koude, duisternis, passiviteit, vrouwelijkheid, aarde, vochtigheid en ontvankelijkheid. De leer van Tao stelt dat steeds wanneer het ene principe op het toppunt van zijn macht is gekomen, het tegengestelde principe als een kiem in het eerste zal ontwaken.

 

Taigitu, de vereniging van yin en yang in een beeld waarin de wortel en de plant complementair zijn uitgedrukt. De wortels van de plant zijn zwart, terwijl de plant melkwitte bloemen draagt.

Chinese filosofen projecteren deze ideeën op het universum en stellen dat dit door deze twee principes wordt beheerst. Yang en yin duiden op een allesdoordringende polariteit; zij vormen hemel en aarde en alles daartussen.

Yang en yin zijn ook psychische principes. In het Chinese denken is er een hechte samenhang tussen de microkosmische binnenwereld en de macrokosmische buitenwereld. Yang en yin vormen een aanschouwelijk beeld van het grondbeginsel van de compensatie. > Enantiodromie > Taigitu.