Personen

Rudolf Steiner

Steiner Rudolf: (1861-1925) ligt aan de basis van de antroposofie .
* Hij richtte in 1913 de Anthroposophische Gesellschaft op. Zijn leer komt hierop neer: “ de mens kan door het stimuleren van denken, voelen en willen in harmonie komen met de volmaaktheid van de schepping.” Zijn gedachten werken door in :
- het onderwijs van de Steinerscholen met de euritmie, een uitdrukkingskunst en bewegingsleer.
- de antroposofische geneeskunde gebruik makend van homeopathie en de inzet voor
mentaal gehandicapte kinderen.
- de biologisch-dynamische landbouw.
- kerkelijk verband: de Christengemeenschap (1923).
* Zijn werk bevat heel wat uitspraken die heden als discriminerend en racistisch kunnen
beschouwd worden alhoewel dit niet zijn bedoeling was. Men moet deze teksten in de
context van de tijd waarin ze geschreven werden.
- het rassenschema maakt een vergelijking tussen rassen en ontwikkelingsfasen in het menselijk leven:
+ het zwarte ras staat gelijk met de kinderfase
+ het gele ras staat gelijk met de adolescentie
+ het blanke ras staat gelijk met de volwassenheid
+ het rode ras staat gelijk met de veroudering, degeneratie.
- “ bij zwarten overheersen lagere (seksuele) driften alhoewel we zelfs de negers als mensen moeten beschouwen.”
- Hij vergelijkt indianen met apen.... verkondigt de suprematie van het blanke ras...
De Belgische sektecommissie vernoemt deze vereniging.

 

Sektelijst: is een selectie van 189 bewegingen die werd opgesteld door de parlementaire
Onderszoekscommissie  (België).
8. Antroposofie: Rudolf Steiner, Oostenrijk 1913