fauna

Lam

Lam, het jonge schaap, is vanwege zijn ontroerende 'onschuld' symbool voor zuiverheid en argeloosheid. Het beeld van de Goddelijke herder die zijn volk als een kudde leidt, leverde samen met dat van de dienaar Gods die als een offerlam ter slachting geleid wordt (Jesaja 53:7) het nieuwtestamentische beeld op van de 'Goede Herder' Jezus, op zoek naar verdwaalde lammeren. Bij Johannes (l:29) noemt Johannes de Doper Jezus 'het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.'

Lam: 'Agnus Dei' opeen sleutel van de abdij Cluny, 12e eeuw.

Lam, 'Agnus Dei' met nimbus en kruis, symbool van de offerdood van Christus.

In de Apocalyps (14:1) is sprake van het zegevierende lam: 'zie, het Lam stond op den berg Zion'... Het Lam Gods als symbool voor Christus is al in de catacomben van Rome afgebeeld; wat de Byzantijnse iconografie betreft: aan het eind van de zeventiende eeuw werd het door het concilie van Trullo verboden, Christus nog langer als lam af te beelden. In het westen daarentegen is het triomferende paaslam met het vaandel van de zege over de dood een geliefd symbool van de opstanding, en het werd als plastiek van gewijde was als amulet gebruikt.

Het offerlam is ook symbool voor het martelaarschap, bijvoorbeeld als lam te midden van wolven in de Praetextatuscatacombe in Rome.

Zie ook: herder; ram; schaap