D e erosie zorgde voor geschikte woongelegenheid

voor de Anasazi in het Mesa Verde National Park."

----------
N atural erosion give chances to Anasazi-indians

to build pueblo's in Mesa Verde National Park."


   
   
Mesa Verde NP