V ertikale kolommen van gestold basalt typeren

het karakteristieke beeld van deze oude vulkaankrater."

----------
T he vertical columns of hardned lava gives the

typical view on this ancient crater of a vulcano."


   
   
Devils Tower