Skip to main content.

Welke stoornissen behandelen wij?

 

 

  • articulatieproblemen: van zeer licht tot zeer ernstig (uitspraakproblemen)
  • taalproblemen (beperkte woordenschat, zwakke zinsbouw, zwakke woordvorming,…)
  • combinatie van articulatie- en taalproblemen.
  • zwakke auditieve ontwikkeling: slechte luisterhouding,…
  • stemproblemen bij kleuters, lagere schoolkinderen, tieners en volwassenen
  • rekenstoornissen: gewone rekenstoornissen of dyscalculie
  • afasie: taalstoornissen ten gevolge van een hersenaandoening: bv. trombose
  • lees- en schrijfproblemen (ten gevolge van tekorten aan de basis, dyslexie, dysorthografie)
  • laryngectomie: verlies van stem ten gevolge van een keeloperatie
  • slikstoornissen en foutieve mondgewoontes (bv. duimen) indien dit gebeurt in het kader van orthodontische behandeling